Danh sách ứng viên được HĐGSCS đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023

30/08/2023

1. Hội đồng Giáo sư liên ngành Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Ngành Nơi làm việc Quê quán (huyện/quận, tỉnh/thành phố) Chức danh đăng ký Hồ sơ đăng ký
1 Nguyễn Văn Công 19-09-1969 Nam Thuỷ sản Trường Đại học Cần Thơ Mỏ Cày Bắc, Bến Tre GS Xem chi tiết
2 Nguyễn Thị Kim Đông 24-08-1956 Nữ Chăn nuôi Trường Đại học Tây Đô Ninh Kiều, Cần Thơ GS Xem chi tiết
3 Nguyễn Ngọc Hải 08-07-1962 Nam Thú y Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Vĩnh Bảo, Hải Phòng GS Xem chi tiết
4 Nguyễn Đức Hiền 26-02-1962 Nam Thú y Chi cục Chăn nuôi - Thú y Thành phố Cần Thơ Thành phố Châu Đốc, An Giang GS Xem chi tiết
5 Nguyễn Trọng Ngữ 05-05-1975 Nam Chăn nuôi Trường Đại học Cần Thơ Kế Sách, Sóc Trăng GS Xem chi tiết
6 Hà Xuân Bộ 27-08-1981 Nam Chăn nuôi Học viện Nông nghiệp Việt Nam Ninh Giang, Hải Dương PGS Xem chi tiết
7 Bùi Phan Thu Hằng 24-03-1974 Nữ Chăn nuôi Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Thị xã Gò Công, Tiền Giang PGS Xem chi tiết
8 Trần Thị Hoan 20-05-1982 Nữ Chăn nuôi Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên Kim Thành, Hải Dương PGS Xem chi tiết
9 Trần Đức Hoàn 27-05-1981 Nam Thú y Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang Thuận Thành, Bắc Ninh PGS Xem chi tiết
10 Phạm Đức Hùng 20-11-1979 Nam Thuỷ sản Trường Đại học Nha Trang Thái Thụy, Thái Bình PGS Xem chi tiết
11 Nguyễn Văn Huy 28-10-1980 Nam Thuỷ sản Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Tân Kỳ, Nghệ An PGS Xem chi tiết
12 Phạm Doãn Lân 16-04-1975 Nam Chăn nuôi Viện Chăn nuôi Ba Vì, Hà Nội PGS Xem chi tiết
13 Đỗ Thị Kim Lành 03-11-1982 Nữ Thú y Học viện Nông nghiệp Việt Nam Kim Thành, Hải Dương PGS Xem chi tiết
14 Nguyễn Thị Kim Liên 13-12-1973 Nữ Thuỷ sản Trường Đại học Cần Thơ Châu Thành, Tiền Giang PGS Xem chi tiết
15 Nguyễn Trọng Lương 10-05-1980 Nam Thuỷ sản Trường Đại học Nha Trang Nghi Lộc, Nghệ An PGS Xem chi tiết
16 Nguyễn Hoài Nam 26-06-1982 Nam Thú y Học viện Nông nghiệp Việt Nam Thanh Oai, Hà Nội PGS Xem chi tiết
17 Mai Thị Ngân 20-09-1984 Nữ Thú y Học viện Nông nghiệp Việt Nam Nam Trực, Nam Định PGS Xem chi tiết
18 Tô Văn Phương 09-07-1985 Nam Thuỷ sản Trường Đại học Nha Trang Kiến Xương, Thái Bình PGS Xem chi tiết
19 Nguyễn Văn Sáng 02-01-1973 Nam Thuỷ sản Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản II Tây Sơn, Bình Định PGS Xem chi tiết
20 Nguyễn Ngọc Tấn 01-01-1968 Nam Chăn nuôi Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Phú Ninh, Quảng Nam PGS Xem chi tiết
21 Lâm Phước Thành 28-02-1984 Nam Chăn nuôi Trường Đại học Cần Thơ Trà Cú, Trà Vinh PGS Xem chi tiết
22 Nguyễn Thiết 24-12-1982 Nam Chăn nuôi Trường Đại học Cần Thơ Thái Thụy, Thái Bình PGS Xem chi tiết
23 Bùi Thị Thơm 20-04-1975 Nữ Chăn nuôi Viện Khoa học Sự sống, Đại học Thái Nguyên Gia Bình, Bắc Ninh PGS Xem chi tiết
24 Võ Thành Toàn 12-08-1973 Nam Thuỷ sản Trường Đại học Cần Thơ Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng PGS Xem chi tiết
25 Huỳnh Thanh Tới 16-11-1973 Nam Thuỷ sản Trường Đại học Cần Thơ Mỹ Xuyên, Sóc Trăng PGS Xem chi tiết

2. Hội đồng Giáo sư ngành Cơ học 

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Ngành Nơi làm việc Quê quán (huyện/quận, tỉnh/thành phố) Chức danh đăng ký Hồ sơ đăng ký
1 Nguyễn Quốc Hưng 15-12-1975 Nam Cơ học Trường Đại học Việt Đức Quế Sơn, Quảng Nam GS Xem chi tiết
2 Vũ Văn Trường 14-06-1983 Nam Cơ học Trường Đại học Phenikaa Vĩnh Bảo, Hải Phòng GS Xem chi tiết
3 Đặng Thuỳ Đông 17-08-1988 Nữ Cơ học Trường Đại học Tôn Đức Thắng Đông Hưng, Thái Bình PGS Xem chi tiết
4 Dương Thế Hùng 23-11-1974 Nam Cơ học Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên Yên Dũng, Bắc Giang PGS Xem chi tiết
5 Vương Văn Thanh 20-11-1982 Nam Cơ học Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên PGS Xem chi tiết
6 Võ Thành Trung 20-03-1984 Nam Cơ học Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam PGS Xem chi tiết

3. Hội đồng Giáo sư liên ngành Cơ khí - Động lực

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Ngành Nơi làm việc Quê quán (huyện/quận, tỉnh/thành phố) Chức danh đăng ký Hồ sơ đăng ký
1 Nguyễn Huy Bích 15-07-1962 Nam Cơ khí Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Mộ Đức, Quảng Ngãi GS Xem chi tiết
2 Phạm Văn Hùng 31-01-1961 Nam Cơ khí  Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội Mỹ Hào, Hưng Yên GS Xem chi tiết
3 Nguyễn Hữu Lộc 05-08-1964 Nam Cơ khí  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh GS Xem chi tiết
4 Vũ Ngọc Pi 12-09-1964 Nam Cơ khí  Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên Đông Hưng, Thái Bình GS Xem chi tiết
5 Lê Văn Sỹ 15-07-1979 Nam Cơ khí  Trường Cao Đẳng Dầu Khí Tiền Hải, Thái Bình GS Xem chi tiết
6 Lê Minh Thái 20-06-1967 Nam Cơ khí  Học viện Kỹ thuật Quân sự Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc GS Xem chi tiết
7 Vũ Toàn Thắng 12-05-1975 Nam Cơ khí  Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội Hoàn Kiếm, Hà Nội GS Xem chi tiết
8 Nguyễn Trường Thịnh 26-10-1973 Nam Cơ khí  Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Đông Hòa, Phú Yên GS Xem chi tiết
9 Phạm Đình Bá 27-04-1984 Nam Cơ khí  Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên PGS Xem chi tiết
10 Mạc Thị Bích 01-01-1987 Nữ Cơ khí  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Thanh Hà, Hải Dương PGS Xem chi tiết
11 Dương Xuân Biên 05-10-1982 Nam Cơ khí  Học viện Kỹ thuật Quân sự Bắc Từ Liêm, Hà Nội PGS Xem chi tiết
12 Nguyễn Hữu Cường 06-11-1980 Nam Cơ khí  Trường Đại học Cần Thơ Thới Lai, Cần Thơ PGS Xem chi tiết
13 Hoàng Mạnh Cường 27-08-1978 Nam Cơ khí  Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Kim Bảng, Hà Nam PGS Xem chi tiết
14 Lê Khánh Điền 21-09-1956 Nam Cơ khí  Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn  Quận 3, TP Hồ Chí Minh PGS Xem chi tiết
15 Vũ Dương 01-06-1956 Nam Cơ khí  Trường Đại học Duy Tân Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ PGS Xem chi tiết
16 Nguyễn Xuân Hạ 26-10-1982 Nam Cơ khí  Đại học Bách khoa Hà Nội Gia Lâm, Hà Nội PGS Xem chi tiết
17 Trịnh Văn Hải 02-01-1984 Nam Cơ khí  Học viện Kỹ thuật Quân sự Yên Định, Thanh Hoá PGS Xem chi tiết
18 Dương Đình Hảo 02-01-1986 Nam Cơ khí  Trường Đại học Nha Trang An Nhơn, Bình Định PGS Xem chi tiết
19 Nguyễn Hà Hiệp 18-01-1980 Nam Động lực Học viện Kỹ thuật Quân sự Ứng Hòa, Hà Nội PGS Xem chi tiết
20 Nguyễn Thành Hùng 21-11-1984 Nam Cơ khí Đại học Bách khoa Hà Nội Văn Giang, Hưng Yên PGS Xem chi tiết
21 Lê Xuân Hưng 28-02-1985 Nam Cơ khí Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên Quế Võ, Bắc Ninh PGS Xem chi tiết
22 Lê Thanh Long 23-04-1988 Nam Cơ khí Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Sơn Tịnh, Quảng Ngãi PGS Xem chi tiết
23 Nguyễn Phụ Thượng Lưu 19-10-1983 Nam Động lực Trường Đại học Văn Lang Ninh Kiều, Cần Thơ. PGS Xem chi tiết
24 Ngô Hữu Mạnh 30-01-1981 Nam Cơ khí Trường Đại học Sao Đỏ Tiên Du, Bắc Ninh PGS Xem chi tiết
25 Nguyễn Quốc Mạnh 18-03-1978 Nam Cơ khí Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Yên Mỹ, Hưng Yên PGS Xem chi tiết
26 Nguyễn Thị Thanh Nga 25-04-1982 Nữ Cơ khí Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên Yên Phong, Bắc Ninh PGS Xem chi tiết
27 Nguyễn Tuấn Nghĩa 17-07-1980 Nam Động lực Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Hưng Nguyên, Nghệ An PGS Xem chi tiết
28 Nguyễn Đức Ngọc 10-12-1974 Nam Động lực Trường Đại học Thủy lợi Lạng Giang,  Bắc Giang PGS Xem chi tiết
29 Nguyễn Đình Ngọc 19-05-1984 Nam Cơ khí Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên Triệu Sơn, Thanh Hóa PGS Xem chi tiết
30 Phạm Văn Bạch Ngọc 26-06-1977 Nam Cơ khí Viện Công nghệ Vũ trụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ PGS Xem chi tiết
31 Lê Văn Nhu 27-10-1982 Nam Cơ khí Học viện Kỹ thuật Quân sự Triệu Sơn, Thanh Hoá PGS Xem chi tiết
32 Lê Minh Nhựt 15-12-1976 Nam Cơ khí Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Hòa Vang, Đà Nẵng PGS Xem chi tiết
33 Trần Đăng Quốc 05-06-1975 Nam Động lực Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội Thành phố Nam Định, Nam Định PGS Xem chi tiết
34 Trần Anh Sơn 04-11-1989 Nam Cơ khí Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Khoái Châu, Hưng Yên PGS Xem chi tiết
35 Nguyễn Hồng Thái 02-12-1976 Nam Cơ khí Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh. PGS Xem chi tiết
36 Hồng Đức Thông 22-01-1980 Nam Động lực Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh PGS Xem chi tiết
37 Nguyễn Thị Thu 28-09-1986 Nữ Cơ khí Đại học Bách khoa Hà Nội Cẩm Giàng, Hải Dương PGS Xem chi tiết
38 Nguyễn Văn Tịnh 16-11-1983 Nam Động lực Trường Đại học Xây dựng Hà Nội Thị xã Duy Tiên, Hà Nam PGS Xem chi tiết
39 Đỗ Đức Trung 10-12-1982 Nam Cơ khí  Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Ý Yên, Tỉnh Nam Định PGS Xem chi tiết
40 Nguyễn Thành Trung 20-9-1985 Nam  Cơ khí  Đại học Bách khoa Hà Nội Hà Trung, Thanh Hóa PGS Xem chi tiết
41 Nguyễn Thanh Trương 20-04-1980 Nam Cơ khí  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh PGS Xem chi tiết
42 Nguyễn Anh Tú 30-03-1979 Nam Cơ khí  Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Hưng Hà, Thái Bình PGS Xem chi tiết
43 Ngô Minh Tuấn 10-04-1985 Nam Cơ khí  Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên PGS Xem chi tiết
44 Lê Duy Tuấn 25-05-1978 Nam Cơ khí  Học viện Kỹ thuật Quân sự Mê Linh, Hà Nội PGS Xem chi tiết
45 Nguyễn Anh Tuấn 24-10-1985 Nam Động lực Học viện Kỹ thuật Quân sự TP Nam Định, Nam Định PGS Xem chi tiết
46 Nguyễn Xuân Viên 20-08-1987 Nam Cơ khí  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận PGS Xem chi tiết
47 Đặng Thái Việt 29-10-1978 Nam Cơ khí  Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội. Đô lương, Tỉnh Nghệ An PGS Xem chi tiết
48 Đặng Phước Vinh 19-09-1985 Nam Cơ khí  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng Phú Vang, Thừa Thiên Huế. PGS Xem chi tiết

4. Hội đồng Giáo sư ngành Công nghệ Thông tin

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Ngành Nơi làm việc Quê quán (huyện/quận, tỉnh/thành phố) Chức danh đăng ký Hồ sơ đăng ký
1 Huỳnh Xuân Hiệp 17-02-1973 Nam Công nghệ thông tin Trường Đại học Cần Thơ Châu Thành, Hậu Giang GS Xem chi tiết
2 Nguyễn Hiếu Minh 07-11-1971 Nam Công nghệ thông tin Học viện Kỹ thuật Mật mã Sóc Sơn, Hà Nội GS Xem chi tiết
3 Phạm Hoàng Anh 16-02-1982 Nam Công nghệ thông tin Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Đức Phổ, Quảng Ngãi PGS Xem chi tiết
4 Trần Hải Anh 31-08-1985 Nam Công nghệ thông tin Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội Kim Sơn, Ninh Bình PGS Xem chi tiết
5 Phan Anh Cang 04-07-1975 Nam Công nghệ thông tin Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. Thành phố Quy Nhơn, Bình Định. PGS Xem chi tiết
6 Ngô Quốc Dũng 04-08-1983 Nam Công nghệ thông tin Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Hà Đông, Hà Nội PGS Xem chi tiết
7 Nguyễn Văn Giang 18-10-1981 Nam Công nghệ thông tin Học viện Kỹ thuật Quân sự Yên Sơn, Tuyên Quang PGS Xem chi tiết
8 Nguyễn Thanh Hải 16-01-1987 Nam Công nghệ thông tin Trường Đại học Cần Thơ Bình Thủy, Cần Thơ PGS Xem chi tiết
9 Nguyễn Duy Hàm 10-10-1978 Nam Công nghệ thông tin Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Nghi Lộc, Nghệ An PGS Xem chi tiết
10 Đặng Đức Hạnh 12-02-1980 Nam Công nghệ thông tin Trường ĐH Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội Nghi Xuân, Hà Tĩnh PGS Xem chi tiết
11 Hà Minh Hoàng 08-12-1985 Nam Công nghệ thông tin Trường Đại học Phenikaa Gia Lộc, Hải Dương PGS Xem chi tiết
12 Nguyễn Trọng Khánh 14-04-1982 Nam Công nghệ thông tin Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh PGS Xem chi tiết
13 Nguyễn Phi Lê 20-08-1982 Nữ Công nghệ thông tin Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội Hoằng Hóa, Thanh Hóa PGS Xem chi tiết
14 Phạm Tuấn Minh 27-09-1981 Nam Công nghệ thông tin Trường Đại học Phenikaa Lý Nhân, Hà Nam PGS Xem chi tiết
15 Nguyễn Lưu Thùy Ngân 14-10-1981 Nữ Công nghệ thông tin Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai PGS Xem chi tiết
16 Đoàn Thanh Nghị 04-06-1976 Nam Công nghệ thông tin Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Chợ Mới, An Giang PGS Xem chi tiết
17 Lê Chí Ngọc 11-07-1982 Nam Công nghệ thông tin Đại học Bách khoa Hà Nội Đồ Sơn, Hải Phòng PGS Xem chi tiết
18 Hà Việt Uyên Synh 23-01-1973 Nam Công nghệ thông tin Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Châu Thành, Bến Tre PGS Xem chi tiết
19 Trần Cao Trưởng 20-05-1983 Nam Công nghệ thông tin Học viện Kỹ thuật Quân sự Trực Ninh, Nam Định PGS Xem chi tiết

5. Hội đồng Giáo sư ngành Dược học

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Ngành Nơi làm việc Quê quán (huyện/quận, tỉnh/thành phố) Chức danh đăng ký Hồ sơ đăng ký
1 Võ Quốc Ánh 20-01-1976 Nam Dược học Trường Đại học Dược Hà Nội Quảng Trạch, Quảng Bình PGS Xem chi tiết
2 Hà Minh Hiển 22-08-1962 Nam Dược học Viện Kiểm nghiệm thuốc Thành phố Hồ Chí Minh Châu Thành, Tiền Giang PGS Xem chi tiết
3 Nguyễn Như Hồ 02-01-1983 Nữ Dược học Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Tuy Phước, Bình Định PGS Xem chi tiết
4 Đặng Duy Khánh 30-06-1986 Nam Dược học Trường Đại học Y Dược Cần Thơ Vĩnh Bảo, Hải Phòng PGS Xem chi tiết
5 Nguyễn Thị Liên 11-10-1983 Nữ Dược học Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương Thạch Thất, Hà Nội PGS Xem chi tiết
6 Nguyễn Thị Kiều Oanh 11-07-1986 Nữ Dược học Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội Thuận Thành, Bắc Ninh PGS Xem chi tiết
7 Trần Cao Sơn 03-02-1982 Nam Dược học Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh Thực phẩm Quốc gia Vĩnh Linh, Quảng Trị PGS Xem chi tiết
8 Nguyễn Quốc Thái 29-11-1984 Nam Dược học Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh PGS Xem chi tiết
9 Nguyễn Đăng Thoại 20-03-1968 Nam Dược học Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Đại Lộc, Quảng Nam PGS Xem chi tiết
10 Trương Thanh Tùng 05-12-1989 Nam Dược học Trường Đại học Phenikaa Thanh Miện, Hải Dương PGS Xem chi tiết
11 Nguyễn Thị Linh Tuyền 26-01-1981 Nữ Dược học Trường Đại học Y Dược Cần Thơ Vĩnh Lợi, Bạc Liêu PGS Xem chi tiết
12 Võ Thị Cẩm Vân 01-01-1981 Nữ Dược học Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Thị xã An Khê, Gia Lai PGS Xem chi tiết

6. Hội đồng Giáo sư liên ngành Điện-Điện tử-Tự động hóa

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Ngành Nơi làm việc Quê quán (huyện/quận, tỉnh/thành phố) Chức danh đăng ký Hồ sơ đăng ký
1 Võ Nguyễn Quốc Bảo 03-06-1979 Nam Điện tử Học viện Công nghệ Bưu chính Viện thông, cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh Diên Khánh, Khánh Hòa GS Xem chi tiết
2 Trần Hoài Linh 17-07-1974 Nam Tự động hoá Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Phù Cát, Bình Định GS Xem chi tiết
3 Trần Đức Tân 22-10-1980 Nam Điện tử Trường Đại học Phenikaa Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh. GS Xem chi tiết
4 Trần Xuân Tú 19-09-1977 Nam Điện tử Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nam Đàn, Nghệ An. GS Xem chi tiết
5 Mai Ngọc Anh 18-05-1977 Nam Tự động hoá Học viện Kỹ thuật Quân sự Thanh Ba, Phú Thọ PGS Xem chi tiết
6 Đinh Hoàng Bách 03-10-1972 Nam Điện Trường Đại học Tôn Đức Thắng Điện Bàn, Quảng Nam PGS Xem chi tiết
7 Nguyễn Lê Cường 25-08-1976 Nam Điện tử Trường Đại học Điện lực Đan Phượng, Hà Nội PGS Xem chi tiết
8 Phạm Đức Đại 10-11-1979 Nam Tự động hoá Trường Đại học Thủy lợi Lương Tài, Bắc Ninh PGS Xem chi tiết
9 Dương Minh Đức 24-08-1979 Nam Tự động hoá Đại học Bách khoa Hà Nội Phú Bình, Thái Nguyên PGS Xem chi tiết
10 Trương Cao Dũng 03-06-1980 Nam Điện tử Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Quốc Oai, Hà Nội PGS Xem chi tiết
11 Lê Ngọc Giang 21-07-1975 Nam Tự động hoá Học viện Phòng không-Không quân Ba Vì, Hà Nội PGS Xem chi tiết
12 Đỗ Trung Hải 07-01-1974 Nam Tự động hoá trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên Thanh Ba, Phú Thọ PGS Xem chi tiết
13 Bùi Đức Hùng 07-09-1966 Nam Điện Trường Điện-Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội Ý Yên, Nam Định PGS Xem chi tiết
14 Trịnh Lê Huy 20-12-1988 Nam Điện tử Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Hoài Nhơn, Bình Định PGS Xem chi tiết
15 Ngô Minh Khoa 10-05-1983 Nam Điện Trường Đại học Quy Nhơn Tuy Phước, Bình Định PGS Xem chi tiết
16 Phan Trần Đăng Khoa 22-08-1985 Nam Điện tử Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng Hải Châu, Đà Nẵng PGS Xem chi tiết
17 Phạm Nguyễn Thanh Loan 01-02-1982 Nữ Điện tử Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng PGS Xem chi tiết
18 Dương Thanh Long 28-01-1980 Nam Điện Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Đức Phổ, Quảng Ngãi PGS Xem chi tiết
19 Mai Thăng Long 15-09-1981 Nam Tự động hoá Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Thăng Bình, Quảng Nam PGS Xem chi tiết
20 Đinh Thị Thái Mai 07-07-1983 Nữ Điện tử Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội Minh Hóa, Quảng Bình PGS Xem chi tiết
21 Lương Duy Mạnh 26-10-1983 Nam Điện tử Học viện Kỹ thuật Quân sự Quảng Hòa, Cao Bằng PGS Xem chi tiết
22 Hoàng Trọng Minh 14-12-1970 Nam Điện tử Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Tiên Du, Bắc Ninh PGS Xem chi tiết
23 Vũ Thị Thu Nga 14-09-1981 Nữ Điện Trường Đại học Điện lực Sóc Sơn, Hà Nội PGS Xem chi tiết
24 Vũ Văn Phong 05-10-1984 Nam Tự động hoá Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên PGS Xem chi tiết
25 Nguyễn Hồng Quang 17-05-1984 Nam Tự động hoá Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên Mê Linh, Hà Nội PGS Xem chi tiết
26 Trần Thanh Sơn 05-10-1981 Nam Điện Trường Đại học Điện lực Nam Trực, Nam Định PGS Xem chi tiết
27 Phạm Ngọc Sơn 01-05-1981 Nam Điện tử Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Yên Khánh, Ninh Bình PGS Xem chi tiết
28 Vũ Văn Thắng 21-03-1978 Nam Điện Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên Kim Động, Hưng Yên PGS Xem chi tiết
29 Trần Viết Thắng 30-01-1974 Nam Tự động hoá Trường Đại học Nguyễn Tất Thành Mỹ Xuyên, Sóc Trăng PGS Xem chi tiết
30 Đỗ Quang Thông 17-04-1966 Nam Tự động hoá Học viện Kỹ thuật Quân sự Bình Lục, Hà Nam PGS Xem chi tiết
31 Trần Hoài Trung 04-11-1976 Nam Điện tử Trường Đại học Giao thông Vận tải Hương Sơn, Hà Tĩnh PGS Xem chi tiết
32 Nguyễn Kiên Trung 22-02-1985 Nam Tự động hoá Đại học Bách khoa Hà Nội Hoài Đức, Hà Nội PGS Xem chi tiết
33 Vương Anh Trung 26-05-1976 Nam Tự động hoá Học viện Phòng không-Không quân Đông Anh, Hà Nội PGS Xem chi tiết
34 Lê Phương Trường 30-03-1982 Nam Điện Trường Đại học Lạc Hồng Núi Thành, Quảng Nam PGS Xem chi tiết
35 Huỳnh Khả Tú 03-02-1979 Nữ Điện tử Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp PGS Xem chi tiết
36 Phạm Thanh Tùng 01-01-1982 Nam Tự động hoá Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long Tam Bình, Vĩnh Long PGS Xem chi tiết
37 Nguyễn Đức Tuyên 04-11-1983 Nam Điện Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội Yên Phong, Bắc Ninh PGS Xem chi tiết

7. Hội đồng Giáo sư ngành Giao thông Vận tải

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Ngành Nơi làm việc Quê quán (huyện/quận, tỉnh/thành phố) Chức danh đăng ký Hồ sơ đăng ký
1 Nguyễn Ngọc Long 06-10-1963 Nam Giao thông Vận tải Trường Đại học Giao thông Vận tải Vũ Thư, Thái Bình GS Xem chi tiết
2 Lê Vĩnh An 15-03-1980 Nam Giao thông Vận tải Trường Đại học Giao thông Vận tải Đô Lương, Nghệ An PGS Xem chi tiết
3 Lê Hoàng An 01-10-1983 Nam Giao thông Vận tải Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh An Nhơn, Bình Định PGS Xem chi tiết
4 Nguyễn Thuỳ Anh 02-04-1979 Nữ Giao thông Vận tải Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Bình Sơn, Quảng Ngãi. PGS Xem chi tiết
5 Phạm Thái Bình 26-04-1986 Nam Giao thông Vận tải Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Kiến Xương, Thái Bình PGS Xem chi tiết
6 Đào Văn Dinh 06-01-1963 Nam Giao thông Vận tải Trường Đại học Giao thông Vận tải Quỳnh Phụ, Thái Bình PGS Xem chi tiết
7 Đỗ Duy Đỉnh 20-02-1981 Nam Giao thông Vận tải Trường Đại học Xây dựng Hà Nội Nam Trực, Nam Định PGS Xem chi tiết
8 Chu Tiến Dũng 19-05-1979 Nam Giao thông Vận tải Trường Đại học Giao thông Vận tải Ba Vì, Hà Nội PGS Xem chi tiết
9 Nguyễn Trọng Hiệp 30-07-1980 Nam Giao thông Vận tải Trường Đại học Giao thông Vận tải Nghĩa Hưng, Nam Định PGS Xem chi tiết
10 Nguyễn Minh Hiếu 06-01-1987 Nam Giao thông Vận tải Trường Đại học Giao thông Vận tải Hai Bà Trưng, Hà Nội PGS Xem chi tiết
11 Nguyễn Đình Hùng 02-02-1980 Nam Giao thông Vận tải Trường Đại học Việt Đức Quỳnh Phụ, Thái Bình PGS Xem chi tiết
12 Trần Quang Huy 25-12-1982 Nam Giao thông Vận tải Trường Đại học Nha Trang Điện Bàn, Quảng Nam PGS Xem chi tiết
13 Nguyễn Văn Long 10-05-1984 Nam Giao thông Vận tải Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình PGS Xem chi tiết
14 Vũ Văn Nghi 10-10-1979 Nam Giao thông Vận tải Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Tiền Hải, Thái Bình PGS Xem chi tiết
15 Phan Hoàng Nam 26-07-1985 Nam Giao thông Vận tải Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng Phú Ninh, Quảng Nam PGS Xem chi tiết
16 Nguyễn Văn Mỹ 01-10-1971 Nam Giao thông Vận tải Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng Đại Lộc, Quảng Nam PGS Xem chi tiết
17 Nguyễn Phước Quý Duy 02-11-1982 Nam Giao thông Vận tải Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng Phú Lộc, Thừa Thiên Huế PGS Xem chi tiết
18 Phạm Ngọc Phương 02-07-1984 Nam Giao thông Vận tải Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng Điện Bàn, Quảng Nam PGS Xem chi tiết
19 Võ Duy Hùng 25-06-1986 Nam Giao thông Vận tải Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng Hải Lăng, Quảng Trị PGS Xem chi tiết
20 Nguyễn Ngọc Thắng 13-08-1979 Nam Giao thông Vận tải Trường Đại học Tiền Giang Chợ Gạo, Tiền Giang PGS Xem chi tiết
21 Phạm Đức Thọ 03-03-1983 Nam Giao thông Vận tải Trường Đại học Mỏ - Địa chất Phú Xuyên, Hà Nội PGS Xem chi tiết
22 Nguyễn Văn Thuần 01-05-1980 Nam Giao thông Vận tải Trường Đại học Nha Trang Hoa Lư, Ninh Bình PGS Xem chi tiết
23 Nguyễn Tiến Thủy 24-03-1985 Nam Giao thông Vận tải Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Yên Thành, Nghệ An PGS Xem chi tiết
24 Phan Văn Tiến 10-10-1984 Nam Giao thông Vận tải Trường Đại học Vinh Yên Thành, Nghệ An PGS Xem chi tiết
25 Nguyễn Xuân Tùng 21-02-1983 Nam Giao thông Vận tải Trường Đại học Giao thông Vận tải Hoàng Mai, Hà Nội PGS Xem chi tiết
26 Mai Thị Hải Vân 28-12-1980 Nữ Giao thông Vận tải Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Nga Sơn, Thanh Hóa PGS Xem chi tiết

8. Hội đồng Giáo sư ngành Giáo dục học

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Ngành Nơi làm việc Quê quán (huyện/quận, tỉnh/thành phố) Chức danh đăng ký Hồ sơ đăng ký
1 Lê Thị Lan Anh 30-09-1977 Nữ Giáo dục học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Nho Quan, Ninh Bình PGS Xem chi tiết
2 Trần Thị Ngọc Ánh 04-07-1986 Nữ Giáo dục học Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế Thạch Hà, Hà Tĩnh PGS Xem chi tiết
3 Nguyễn Trung Cang 01-01-1977 Nam Giáo dục học Trường Đại học Kiên Giang Hải Lăng, Quảng Trị PGS Xem chi tiết
4 Cao Danh Chính 20-06-1980 Nam Giáo dục học Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh Diễn Châu, Nghệ An PGS Xem chi tiết
5 Nguyễn Ngọc Giang 31-12-1981 Nam Giáo dục học Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Quảng Xương, Thanh Hóa PGS Xem chi tiết
6 Nguyễn Thị Châu Giang 24-10-1976 Nữ Giáo dục học Trường Đại học Vinh Nam Đàn, Nghệ An PGS Xem chi tiết
7 Lê Thị Thu Hà 22-10-1971 Nữ Giáo dục học Trường Đại học Hồng Đức Yên Định, Thanh Hóa PGS Xem chi tiết
8 Phạm Thị Thu Hiền 17-09-1980 Nữ Giáo dục học Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội Việt Trì, Phú Thọ PGS Xem chi tiết
9 Lưu Nguyễn Quốc Hưng 26-01-1970 Nam Giáo dục học Trường Đại học Cần Thơ Tam Bình, Vĩnh Long PGS Xem chi tiết
10 Phạm Thị Hương 09-06-1982 Nữ Giáo dục học Trường Đại học Vinh Triệu Sơn, Thanh Hoá PGS Xem chi tiết
11 Vũ Thị Mai Hường 02-02-1985 Nữ Giáo dục học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ý Yên, Nam Định PGS Xem chi tiết
12 Nghiêm Xuân Huy 08-07-1977 Nam Giáo dục học Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội Ứng Hòa, Hà Nội PGS Xem chi tiết
13 Kiều Thị Kính 11-02-1986 Nữ Giáo dục học Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam PGS Xem chi tiết
14 Lê Xuân Mai 16-09-1980 Nữ Giáo dục học Trường Đại học Cần Thơ Phụng Hiệp, Hậu Giang PGS Xem chi tiết
15 Phạm Sỹ Nam 20-04-1977 Nam Giáo dục học Trường Đại học Sài Gòn Nghi Xuân, Hà Tĩnh PGS Xem chi tiết
16 Dương Mỹ Thẩm 25-08-1983 Nữ Giáo dục học Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Phú Hòa, Phú Yên PGS Xem chi tiết
17 Trần Quốc Thao 03-08-1980 Nam Giáo dục học Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Thị xã Đức Phố, Quảng Ngãi PGS Xem chi tiết
18 Phạm Quang Tiệp 09-01-1980 Nam Giáo dục học Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội Vũ Thư, Thái Bình PGS Xem chi tiết
19 Trần Văn Trung 09-06-1967 Nam Giáo dục học Trường Đại học Thủ Dầu Một Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương PGS Xem chi tiết
20 Nguyễn Văn Tuân 01-07-1980 Nam Giáo dục học Trường Đại học Thủ đô Hà Nội Chí Linh, Hải Dương PGS Xem chi tiết
21 Nguyễn Thị Thanh Tùng 16-07-1984 Nữ Giáo dục học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Kim Động, Hưng Yên PGS Xem chi tiết
22 Hoa Ánh Tường 02-05-1977 Nam Giáo dục học Trường Đại học Sài Gòn Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh PGS Xem chi tiết

Danh sách ứng viên được HĐGSCS đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023 (Phần 2)

Danh sách ứng viên được HĐGSCS đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023 (Phần 3)

Danh sách ứng viên được HĐGSCS đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023 (Phần 4)

Số lượt xem : 55350
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu