12/03/2019
Tạp chí Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology (ANSN) do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với IOP Publishing tại Vương quốc Anh xuất bản đã được Thomson...
   12/03/2019
Kết quả nghiên cứu cơ bản và ứng dụng của một cá nhân, một đại học hay viện nghiên cứu, … được đánh giá bởi số lượng ấn phẩm và chất lượng của chúng. Số lượng các ấn phẩm khoa học có thể đếm được...
   12/03/2019
Thêm hai tạp chí khoa học Việt Nam được xếp vào danh mục tạp chí khoa học quốc tế
   12/03/2019
GS. TS. Nguyễn Văn Hiếu là GS trẻ nhất Việt Nam năm 2015 và là GS trẻ nhất ngành Vật lý từ năm 2002 tới nay. Là GS trẻ với số lượng công bố quốc tế lớn, tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam số 5 năm...
   12/03/2019
Tạp chí Biomedical Research and Therapy (BMRAT) của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp.HCM đã được xếp vào danh mục "Emerging Sources Citation Index (ESCI)" trong cơ sở dữ liệu...