Giải đáp thắc mắc
Câu hỏi?
2019-08-07

Tôi là ứng viên PGS ngành Hóa học và CNTP 2019. Tôi có 04 thâm niên giảng dạy tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ. Tuy nhiên, 02 thâm niêm đầu tôi thiếu giờ đứng lớp/tổng số giờ chuẩn (năm học 2015-2016: 0/245; năm học 2016-2017: 45,6/285). Hai thâm niên tiếp theo (năm học 2017-2018 và năm học 2018-2019) đủ số giờ theo quy định. Tôi xin hỏi về cách tính thâm niên của tôi được thực hiện như thế nào?

Lê Xuân Thanh Thảo
2019-07-30

Tôi có 2 câu hỏi liên quan đến tính số giờ dạy quy đổi 1. Hướng dẫn học viên cao học: nếu đang trong thời gian hướng dẫn hoặc đã hướng dẫn xong nhưng học viên chưa nhận bằng thạc sĩ thì có được tính số giờ dạy không. 2. Đang trong thời gian hướng dẫn nghiên cứu sinh, thì, số giờ dạy tính như thế nào, có phải tính 45 - 50 giờ/năm không?

Nguyễn Huy Chiêu
2019-07-29

Tôi là ứng viên PGS, đã có hơn 10 năm thâm niên giảng dạy, 3 năm học cuối có đủ giờ dạy theo quy định, nhưng có thời gian không quá 12 tháng đi thực tập, tu nghiệp nâng cao trình độ ở nước ngoài. Xin hỏi là tôi có đáp ứng được tiêu chuẩn PGS về "Thời gian làm nhiệm đào tạo từ trình độ đại học trở lên" (Tiêu chuẩn 2, Điều 4) không? Xin cảm ơn.

Lê Danh Tường
2019-07-29

Tôi là ứng viên Phó giáo sư, tôi xin được hỏi: Trong năm học 2015-2016, tôi chỉ tham gia giảng dạy ở học kỳ 2 (do học kỳ 1 tôi bận đi học nước ngoài nên không tham gia giảng dạy) với đủ số giờ quy đinh cho cả năm học 2015-2016. Như vậy, tôi có được tính là hoàn thành 1 năm thâm niên giảng dạy 2015-2016 không?

Câu hỏi?
2019-07-20

Tôi là ứng viên GS, có bắt buộc phải nộp trong hồ sơ bản sao bằng tiến sỹ không?

Câu hỏi?
2019-07-20

Đối với ứng viên GS: được bổ nhiệm PGS chưa đủ 03 năm và ứng viên không đủ số giờ chuẩn giảng dạy (khoản 2, Điều 5), xin hỏi có quy định về định lượng mức tối thiểu giờ chuẩn giảng dạy phải có là bao nhiêu không?

Câu hỏi?
2019-07-20

Đối với ứng viên PGS, việc xác nhận là tác giả chính của công trình khoa học có bắt buộc với tất cả các công trình để tính điểm hay không? Hay chỉ với 2 bài báo quốc tế uy tín?

Câu hỏi?
2019-07-20

Xin hỏi các bài báo dạng tổng quan “Review article” nhưng thuộc danh mục SCI, SCIE và các tạp chí quốc tế thường có được tính điểm công trình?

Câu hỏi?
2019-07-20

Xin hỏi các bài báo quốc tế có uy tín để thay thế các điều kiện còn thiếu (NCS, Đề tài cấp Bộ…) có hạn chế số lượng tác giả và có phải là tác giả chính không?

Câu hỏi?
2019-07-20

Đề nghị được làm rõ hơn quy định ở Mục c, khoản 9, Điều 5, QĐ số 37 đối với ứng viên thuộc lĩnh vực KHXH và NV [khái niệm hoặc (và)] ?

Câu hỏi?
2019-07-20

Tôi xin hỏi minh chứng cho giáo trình gồm sách, giấy chứng nhận mục đích sử dụng sách được xác nhận bởi người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học (mà không cần đóng vào tập hồ sơ đề cương chi tiết học phần, QĐ nghiệm thu, Biên bản nghiệm thu, QĐ xuất bản… có đúng không?

Câu hỏi?
2019-07-20

Tôi xin hỏi chương sách của NXB có uy tín trên thế giới xuất bản dùng để thay thế bài báo quốc tế có uy tín có phải là tác giả chính không?

Câu hỏi?
2019-07-20

Tôi xin hỏi người thẩm định hồ sơ có ngành gần với ngành của ứng viên có được không?

Câu hỏi?
2019-07-20

Đề nghị được giải thích rõ hơn về việc “xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên”.

Nguyễn Thị Mai Lan
2019-07-20

Kính chào Ban tư vấn của HĐGS NN Tôi là ứng viên PGS ngành Điện từ theo diện giảng viên cơ hữu. Tôi có đủ 6 năm thâm niên giảng dạy ĐH và 3 thâm niên cuối liên tục. Tuy nhiên từ thâm niên 1-5 tôi là giảng viên thỉnh giảng, thâm niên 6 là giảng viên cơ hữu. Vậy tôi muốn biết cụ thể giờ dạy cho các thâm niên tôi cần đáp ứng là bao nhiêu, theo tôi hiểu thì thâm niên 6 cần 270 giờ, các thâm niên 1-5 chỉ cần 135 giờ vì trước đó tôi là giảng viên thỉnh giảng ? Tôi xin trân trọng cảm ơn !

Bùi Xuân Vương
2019-07-20

Kính gửi HĐGSNN Tôi là ứng viên PGS. Hiện nay tôi là giảng viên cơ hữu của trường đại học, nhưng trước đó tôi vừa là giảng viên cơ hữu vừa là giảng viên thỉnh giảng các trường Đại học. Cụ thể như sau: Thâm niên 1: 7/2005-6/2006 (giảng viên cơ hữu, đủ giờ chuẩn 280 giờ) Thâm niên 2: 7/2006-7/2007 (giảng viên cơ hữu, đủ giờ chuẩn 280 giờ) Thâm niên 3: 4/2012-3/2013 (giảng viên cơ hữu, vượt giờ chuẩn 270) (làm 1 năm sau đó nghỉ công tác) Thâm niên 4: 1/2015-12/2015 (giảng viên thỉnh giảng, 163 giờ chuẩn, trong đó có 93 giờ trực tiếp giảng dạy, 70 giờ hướng dẫn cao học) Ba năm cuối: Thâm niên 5: 7/2016-6/2017 (giảng viên thỉnh giảng, 159 giờ giảng dạy trực tiếp) Thâm niên 6: 7/2017-6/2018 (giảng viên cơ hữu, vượt chuẩn 270 giờ) Thâm niên 7: 7/2018-6/2019 (giảng viên cơ hữu, vượt chuẩn 270 giờ). Cho tôi hỏi những năm tôi làm giảng viên thỉnh giảng thì số giờ cần thiết là 135, trong đó có 50% trực tiếp đứng lớp đúng không ạ ? Hiện nay tôi là giảng viên cơ hữu nên đối tượng đăng ký là giảng viên đúng không ạ ? Như thống kê của tôi bên trên thì tôi có thiếu thâm niên hay giờ chuẩn giảng dạy không ạ ? Trân trọng cảm ơn.

Ngọc
2019-07-19

Tôi đang làm việc tại Dầu khí Việt Nam, tham gia hoạt động đào tạo trình độ tiến sĩ và nghiên cứu khoa học, ngoài ra tôi cũng đang thỉnh giảng cho Trường ĐH Mỏ-Địa chất (giảng dạy đại học và cao học, hướng dẫn cao học). Vậy Quý Hội đồng cho hỏi để làm thủ tục xét công nhận PGS thì cần tiến hành những gì? và phương án làm như thế nào là thuận lợi nhất?

Võ Công Phương
2019-07-19

Trong khi thẩm định hồ sơ của ứng viên, thực hiện công việc chấm điểm các bài báo, báo cáo khoa học để xác định ứng viên có đủ điểm theo quy định thì gặp khó khăn khi rà soát và đối chiếu với danh mục các tạp chí được tính điểm của HDCDGS, vì rằng các bài báo KH của các ứng viên có thể đăng ở các danh mục khác danh mục của Hội đồng ngành đề nghị xét. Kính mong HDCDGS xem xét và trên website có mục tra cứu nhanh các tạp chí được tính điểm của HDCDGS để thuận lợi tính điểm các bài báo khoa học của các ứng viên! Trân trọng cảm ơn!

Câu hỏi?
2019-07-15

Tôi có bằng tiến sỹ ở nước ngoài và cơ sở giáo dục nước ngoài nơi tôi được cấp bằng tiến sỹ nằm trong danh sách các trường được công nhận thuộc phạm vi áp dụng của Hiệp định về tương đương văn bằng/công nhận lẫn nhau về văn bằng hoặc Điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng mà nước ta đã ký kết hoặc là thành viên. Xin hỏi tôi có phải có xác nhận công nhận văn bằng của Cục Kiểm định chất lượng Bộ GD&ĐT không?

Câu hỏi?
2019-07-15

Tôi đi thực tập 03 tháng trong năm học 2017-2018, nhưng vẫn hoàn thành đủ giờ chuẩn giảng dạy trước khi tôi đi, thì có coi là 3 năm cuối liên tục không?

Câu hỏi?
2019-07-15

Đối với ứng viên Giáo sư chưa đủ 03 năm từ khi được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư và ứng viên không đủ số giờ chuẩn giảng dạy quy định tại khoản 3 Điều 4 thì phải có ít nhất gấp hai lần điểm công trình khoa học quy đổi tối thiểu (tính từ bài báo, sáng chế, giải pháp hữu ích). Điều này có nghĩa: Tổng số điểm quy đổi cần >=40,0; Điểm riêng tính từ công trình khoa học, phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích >=24,0, tất cả các tiêu chí quy điểm giữ nguyên. Cách tính tương tự đối với ứng viên PGS không đủ 06 năm sau khi có bằng Tiến sĩ. Cách hiểu cụ thể như vậy đúng hay sai?

Câu hỏi?
2019-07-15

Đồng hướng dẫn với một người khác 01 học viên cao học đã được cấp bằng thạc sỹ thì có được xem là đã hướng dẫn 01 học viên được cấp bằng theo khoản 6, Điều 6 Quyết định 37 không?

Câu hỏi?
2019-07-15

Các bài báo quy định tại khoản 4, 5, 6 Điều 6 QĐ số 37 được hiểu là bài báo đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín. Xin hỏi các bài báo dùng để thay thế cho các tiêu chuẩn không đủ theo khoản này có phải cũng là những bài báo đăng trên tạp chí khoa học uy tín không?

Câu hỏi?
2019-07-15

Đối với các công trình khoa học sử dụng để thay thế việc thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, hướng dẫn học viên sau đại học còn thiếu, ứng viên có bắt buộc phải là tác giả chính hay không? Các công trình này còn được tính điểm trong tổng số điểm công trình khoa học quy đổi hay không?

Câu hỏi?
2019-07-15

Khối ngành Y có 2 hệ đào tạo chuyên khoa chính quy là chuyên khoa I và chuyên khoa II, vậy hướng dẫn thành công học viên chuyên khoa II được tính tương đương hướng dẫn thành công học viên cao học hay cả chuyên khoa I và II được coi là tương đương?

Câu hỏi?
2019-07-15

1/ Sáng chế của nhóm nghiên cứu của tôi ở Mỹ đã được đăng và có mã code. Tuy nhiên vì không có chữ ký nên tôi không sao y công chứng được. Như vậy tôi chỉ cần photo bằng độc quyền làm minh chứng phải không? 2/ Các bài báo khoa học đăng trên Tạp chí khoa học trong nước, minh chứng cần photo bài báo, trang bìa, mục lục và số in lưu chiểu của số đăng tạp chí đó. Xin hỏi đối với các tạp chí đã online trên hệ thống thì có cần thực hiện như trên không?

Câu hỏi?
2019-07-15

Tôi là ứng viên Giảng viên thỉnh giảng, xin hỏi Mẫu số 1 và Mẫu số 2 thì cá nhân và đơn vị nào xác nhận cho ứng viên?

Câu hỏi?
2019-07-15

Mỗi hồ sơ ứng viên cần có tối thiểu bao nhiêu phiếu thẩm định (bao nhiêu thành viên thẩm định độc lập/01 hồ sơ).

Câu hỏi?
2019-07-15

a/ Tôi xin hỏi giờ chuẩn theo Thông tư 47 áp dụng từ ngày 25/3/2015. Vậy trước 25/3/2015 thì theo văn bản nào? b/ Quy định tối thiểu thời gian giảng dạy của ứng viên GS là bao nhiêu năm? Mỗi năm bao nhiêu tiết? Có phải liên tục không?

Câu hỏi?
2019-07-15

Tôi xin hỏi minh chứng sử dụng sách của tôi có: Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá sách giáo trình và Biên bản của Hội đồng đánh giá nhất trí sách được dùng làm giáo trình môn học. Vậy tôi đã đủ minh chứng về sách chưa?

Câu hỏi?
2019-07-15

- Tôi xin hỏi Mẫu số 2, cần có xác nhận của Người đứng đầu cơ sở đào tạo. Trường hợp Hiệu trưởng nhà trường đi công tác, thì Hiệu phó ký được không? Tôi có hướng dẫn sinh viên làm luận văn tốt nghiêp đại học, xin hỏi về minh chứng gồm những gì?

Quang Ngọc
2019-07-14

Kính gửi HĐGSNN! Theo hướng dẫn, HĐGSCS sẽ không chấm điểm công trình đối với Hồ sơ của ứng viên, tuy nhiên trong mẫu phiếu số 5 (dành cho người thẩm định), mục 11, trong phần thẩm định về bài báo khoa học, có mục "-Số bài báo KH và điểm". Vậy xin hỏi, ở mục này người thẩm định có phải xác định số điểm của các bài báo hay không. Trân trọng cảm ơn!

Nguyễn Vũ Quốc Huy
2019-07-14

Tôi xin hỏi khi tính công trình KH (sách, bài báo ...) trong 3 năm cuối là tính từ thời điểm nào ? Từ đầu năm 2016 ? Từ tháng 7/2016 đến tháng 7/2017 ? Xin cảm ơn.

Lê Văn Nghị
2019-07-13

Tôi xin hỏi về “Giải pháp hữu ích” 1. “Giải pháp hữu ích” được đề cập đến trong QĐ số 37/2018/QĐ-TTg, ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ không chỉ là “Bằng độc quyền giải pháp hữu ích” được cấp bởi Cục sở hữu trí tuệ - Bộ khoa học và Công nghệ (trên lãnh thổ việt Nam). Hay giải pháp hữu ích ở đây là khái niệm rộng hơn “Bằng độc quyền giải pháp hữu ích” và là các giải pháp kỹ thuật thảo mãn điều kiện tại khoản 2 điều 58 – Luật sở hữu trí tuệ được viết như sau “…nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây: a) Có tính mới; b) Có khả năng áp dụng công nghiệp.” có đúng không?. Vì, tìm trong QĐ 37 không thấy cụm từ “Bằng độc quyền giải pháp hữu ích” mà chỉ thấy cụm từ “bằng độc quyền sáng chế; giải pháp hữu ích”. Ở đây không thể hiểu là cụm từ “bằng độc quyền” được áp dụng cho cả giải pháp hữu ích. 2. Các giải pháp hữu ích được cấp bởi các cơ quan quản lý nhà nước của các Bộ, ngành, ví dụ “Tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới” do các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp theo qui định tại Thông tư 13/2015/TT-BNNPTNT (thảo mãn khoản 2 điều 58 của luật sở hữu trí tuệ) có được sử dụng để tính điểm công trình khoa học khi xét đạt chuẩn GS và PGS không?

Thùy Trang
2019-07-10

Kính gửi HĐGS, Hiện nay tôi đã nộp hồ sơ cho HĐCS đúng hạn, tuy nhiên bên HĐCS có yêu cầu thêm các loại giấy tờ thêm để minh chứng và yêu cầu sẽ bổ sung vào hồ sơ. Vậy những văn bản này khi đi công chứng thêm có được xem là hợp lệ không? (vì có một mục hỏi đáp có nói các văn bản phải chứng thực trước 5/6, nên tôi rất lo vì các loại minh chứng này không quy định trong Thông tư 37). Trân trọng cảm ơn!

Bảo Quốc
2019-07-10

Kính gửi HĐGS, Các minh chứng cho hồ sơ xét PGS của tôi đều trước ngày 5/7/2019. Nhưng tôi sao y bản chính 3 bộ theo hướng dẫn của HĐGS thì sau ngày 5/7/2019, xin hỏi như vậy có hợp lệ không?. Chân thành cảm ơn

chau
2019-07-10

Kính gửi HĐGSCD, Các sao công chứng để minh chứng cho HĐGSCD có phải trước ngày 5/7 không ạ? Trân trọng cảm ơn

Lê Dương
2019-07-09

Theo quy định, Biểu 1 sẽ được đăng trên mạng của cơ sở đào tạo. Tuy nhiên, nếu như những đề tài các ứng viên tham gia, có đề tài khi nghiệm thu được hội đồng cho vào dạng bảo quản theo chế độ mật. Xin phép được hỏi: 1) ứng viên có nên khai vào biểu 1 không? 2) vì nguyên tắc nhậy cảm có nên đưa nội dung (tên đề tài) đó vào biểu 1 không? 3) cơ sở đào tạo có nên đưa biểu 1 của ứng viên đó lên trang mạng của cơ sở đào tạo mình không? Xin trân trọng cám ơn.

Lê Dương
2019-07-09

Theo công văn ngày 5.7 thì Bản đăng ký nôp tại HDDGSC có phải là "Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn CD GS, PGS (Mẫu số 01 Phụ lục II)" phải không ạ?

Nguyễn Mạnh Hùng
2019-07-08

Tôi là ứng viên GS, xin cho hỏi theo Quyết định số 37 có nói đến việc quy đổi bài báo nếu thiếu giờ chuẩn? Vậy bài báo được tính quy đổi như thế nào?

Nguyễn Thị Xuân
2019-07-08

Tôi tham gia các hội đồng đánh giá luận văn, luận án tiến sỹ có được tính giờ giảng không? Nếu có thì được quy đổi thế nào?

Xuân Phương
2019-07-08

Tôi là ứng viên PGS, công tác tại ĐHQG HN. Tính đến thời điểm này tôi đã hướng dẫn 04 học viên cao học đã bảo vệ thành công luận văn. Tuy nhiên 04 học viên này chưa có chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp nên chưa được cấp bằng chính thức. Tôi có thể sử dụng Quyết định thành lập Hội đồng phản biện và Giấy chứng nhận 04 học viên này đã bảo vệ thành công luận văn do tôi hướng dẫn để thay thế bằng thạc sỹ không?

Huyền Anh
2019-07-08

Tôi là ứng viên PGS, tôi có thể liệt kê những bài báo công bố trước khi nhận bằng tiến sỹ cùng các bài báo công bố sau khi nhận bằng tiến sỹ không? Hay chỉ được đưa những bài báo công bố sau khi nhận bằng tiến sỹ vào hồ sơ PGS?

Phương Anh
2019-07-08

Xin hỏi bài báo của tác giả được đăng trên các tạp chí khác nhau có được tính điểm khoa học nhiều lần hay chỉ tính 1 lần?

Phạm Tuân
2019-07-08

Tôi là ứng viên PGS, tiêu chuẩn bắt buộc phải có bài báo khoa học quốc tế có uy tín, tôi có thể thay thế bằng bài báo trong các hội nghị quốc tế tổ chức trong nước được không? Hoặc chủ biên sách được không? Bài Tổng quan có thể được viết và báo cáo bằng tiếng Pháp được không?

Trần Trung
2019-07-08

- Xin hỏi một đề tài Nafosted đã được nghiệm thu đạt có được tính là một nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ hoặc cấp cơ sở không? - Xin hỏi nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Đại học Quốc gia được tính tương đương cấp nào?

Hồng Anh
2019-07-08

Xin cho hỏi minh chứng cho sở hữu trí tuệ và sách thì ứng viên cần phải sao y những trang nào trong tài liệu nêu trên để bảo đảm được tính điểm?

Xuân Quỳnh
2019-07-08

- Theo Mẫu số 1, mục 2, phần B: (Tổng số giờ giảng/Số giờ quy đổi) được hiểu như thế nào?

Đoàn Phương
2019-07-08

Tôi đã ghi danh đăng ký xét PGS tại HĐGS cơ sở trước ngày 3/5/2019. Tuy nhiên trong tháng 5/2019 tôi chuyển công tác đến cơ quan mới có thành lập HĐGS cơ sở. Tôi có nguyện vọng được xét PGS tại cơ quan cũ có được không?

Quốc Ánh
2019-07-08

Tập II hồ sơ đăng ký gồm các bài báo khoa học có thể được in 2 mặt được không, để tránh quá dầy?

Nguyễn Quang
2019-07-08

Năm nay hồ sơ PGS không phải 4 ngành được nộp hồ sơ qua mang thì ứng viên phải nộp mấy bản chính (mấy bộ gồm quyển 1 và quyển 2)?

Nguyễn Nhung
2019-07-08

Theo quyết định 37, mẫu 1 phải có xác nhận của người đứng đầu nơi ứng viên đang làm việc, nhưng tôi về hưu, giảng viên thỉnh giảng của nhiều trường đại học. Vậy Hội đồng cho tôi hỏi, tôi xác nhận của bất kỳ trường đại học nào mà tôi có hợp đồng thỉnh giảng cũng đúng quy định phải không?. Rất mong sự phản hồi của Hội đồng. Trân trọng

Phạm Hùng
2019-07-07

Tôi được cấp bằng Tiến sỹ tháng 11/2016 (số lượng công trình khoa học và giờ giảng dạy đều đạt tiêu chuẩn PGS), tôi có được đăng ký xét PGS đợt này không?

Nguyễn Bằng
2019-07-07

Tôi xin hỏi Quyết định công nhận học vị và cấp bằng tiến sỹ có thể thay thế cho Bằng tiến sỹ được không?

Xuân Hùng
2019-07-07

- Tôi là ứng viên PGS có 3 năm cuối liên tục tham gia đào tạo ĐH và SĐH, nhưng số giờ đứng lớp còn thiếu so với quy định tại Thông tư 47 (ít hơn 135 giờ (50%). Nếu tôi thay thế bằng bài báo quốc tế uy tín thì cách tính thế nào? - Tôi là ứng viên PGS có 3 năm cuối liên tục tham gia giảng dạy, trong đó có 1 năm thiếu giờ chuẩn. Xin hỏi tôi có thuộc đối tượng thay thế bằng điểm công trình khoa học ghi trong khoản 3, Điều 6, QĐ số 37 không? - Tôi là ứng viên PGS đã giảng dạy liên tục ở trường ĐH là 6 năm, trong đó 1 năm đầu tiên không dạy đủ số giờ chuẩn. Nhưng 5 năm gần đây tôi đủ giờ chuẩn. Vậy trường hợp của tôi phải tính điểm công trình thế nào?

Quốc Toản
2019-07-07

- Tôi được bổ nhiệm vào ngạch giảng viên từ tháng 8/2008, đến nay đã hơn 10 năm, nhưng trong khoảng thời gian từ 9/2008 đến 8/2011 được cử đi học tập nước ngoài theo QĐ cử đi học của Bộ GD&ĐT và của Trường. Vậy tôi có được tính là có trên 10 năm làm nhiệm vụ đào tạo không? - Tôi có thời gian làm nghiên cứu sau Tiến sỹ tại nước ngoài. Thời gian tôi làm thực hiện NCKH và giúp Giáo sư hướng dẫn NCS tiến sỹ. Xin hỏi thời gian này có được tính là thời gian giảng dạy từ trình độ đại học trở lên không?

Ngô Thị Thu Trang
2019-07-07

Xin hội đồng giải thích rõ hơn định nghĩa của “Giải pháp hữu ích”

Mai Quốc Trung
2019-07-05

Em tên Trung, định gửi hồ sơ của Thầy Hiệu Trưởng Thái Thành Lượm, Trường Đại học Kiên Giang về xét công nhận chức danh Giáo sư, xin vui lòng gửi hướng dẫn gửi hồ sơ qua cổng thông tin ạ !

N. T. Dũng
2019-07-05

Tôi đang điền hồ sơ ứng viên PGS, khi nhập thông tin trong mục Trình độ ngoại ngữ thì nhận được thông báo Whoops, looks like something went wrong. Xin hỏi đây là lỗi gì? Xin cảm ơn!

Hoang Ngoc Thao
2019-07-04

Xin hỏi HĐGSNN về hồ sơ điện tử của ứng viên công khai trên trang TTĐT của HĐGSNN, vậy trang TTĐT của CSGDĐH thì đăng ký như thế nào? Vì trong quy định nêu rõ có sự phối hợp giữa HĐGSNN và CSGDĐH.

Nguyễn Thanh Hào
2019-07-04

Xin hướng dẫn cho ứng viên đăng tập tin Bản đăng ký (Mẫu1) định dạng pdf lên Web HDGSNN. Cảm ơn!

Nguyễn Trung Kiên
2019-07-04

Căn cứ nội dung công văn số 73/HĐGSNN về việc Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 thì hạn cuối cùng ứng viên gửi Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh (Mẫu số 1) lên trang Thông tin điện tử của Hội đồng GSNN là 05/7/2019 nhưng hiện giờ chúng tôi chưa biết nên gửi như thế nào. Kính đề nghị Văn phòng hồi đáp vì hôm nay đã là Ngày 04/7/2019. Trân trọng./.

Nguyễn Thủy
2019-07-04

Theo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019, ngày 5/7 các ứng viên phải gửi bản đăng kí lên trang điện tử của HĐGSNN. Xin hỏi gửi lên trang đó là ở đâu? mục nào trong trang web này ạ?

Nguyễn Hải Yến
2019-07-03

Xin hỏi thời hạn các ứng viên nộp hồ sơ cho Hội đồng GS cơ sở có gì thay đổi không?

Quang Khánh
2019-07-03

Hướng dẫn NCS, học viên cao học có phải là "giảng dạy trực tiếp trên lớp" không? Xin cảm ơn!

Phan Thủy
2019-07-03

Tôi đang đang làm HS ứng viên PGS. Tôi đã làm NCS nhận bằng Tiến sỹ Luật do ĐH Công nghệ Sydney, Australia cấp năm 2009. Vậy bằng TS Luật của tôi có phải làm thủ tục công nhận của BGD - ĐT không? hay chỉ cần bản photo chứng thực của công chứng để đưa vào HS ứng viên. (Tôi không thấy hướng dẫn nào về thủ tục công nhận bằng cấp do ĐH nước ngoài cấp trong QĐ 37). Mong được giải đáp sớm. Trân trọng cảm ơn.

Nguyễn Việt Tuyên
2019-07-03

hạn nộp online mẫu số 1 theo thông báo của hội đồng là 05/07/2019 nhưng tôi không thấy hướng dẫn hay đường link trên hệ thống để nộp online. Ngoài ra tôi có cần nộp bản cứng tại văn phòng hội đồng giáo sư ở 21 Lê Thánh Tông không?

Nguyễn Văn Thành
2019-07-03

Xin hỏi cách thức nộp hồ sơ điện tử đang ký trực tuyến ở Trang thông tin điện tử của Hội đồng GSNN như thế nào?

Nguyễn Trọng Thắng
2019-07-03

Kính gửi HĐGSNN. Theo kế hoạch, ngày 05/7 là hạn cuối các ứng viên phải upload mẫu 01 lên website. Vậy kính mong HĐGS có hướng cách upload kịp thời ạ. Trân trọng cảm ơn!

Nguyễn Anh Tuấn
2019-07-03

Theo CV 73 có yêu cầu ngày 5/7 UV phải upload lên trang Web của HĐGSNN Mẫu số 01 nhưng nay có Nghị quyết 01 có cho phép lùi hạn nhận hồ sơ tại HĐCS đến ngày 20/7 thì hạn upload Mẫu số 01 có điều chỉnh không ? Khi nào HĐGSNN có hướng dẫn việc upload này? Xin cảm ơn!

Đặng Ngọc
2019-07-02

Bằng tiến sỹ đã được “Công nhận văn bằng” của Bộ GD&ĐT.Vậy trong hồ sơ có cần sao y bằng tiến sỹ không?

Tiến Trung
2019-07-02

Bằng tiến sỹ của ứng viên có được Scan và in màu để đưa vào hồ sơ làm minh chứng được không?

Trần Thu Phương
2019-07-02

Tôi có thể trình bày Báo cáo khoa học tổng quan bằng Skype không?

Trung Kiên
2019-07-02

Xin hỏi Báo cáo khoa học tổng quan có phải chuyển sang tiếng nước ngoài hay không và có phải đóng vào hồ sơ không?

Phạm Duy Hữu
2019-07-02

Tôi là ứng viên có ngạch giảng viên và hiện giữ chức vụ Viện trưởng của Viện nghiên cứu trực thuộc ĐHQG TP HCM thì được tính là giảng viên cơ hữu hay giảng viên thỉnh giảng?

Phạm Huyền Trang
2019-07-02

Trong Mẫu số 1, mục 2, phần B, xin hỏi về cách hiểu thuật ngữ: “Tổng số giờ giảng” và “Số giờ quy đổi”.

Thúy Nga
2019-07-02

Tôi là ứng viên PGS, hiện là giảng viên có trên 10 năm liên tục làm nhiệm vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ, trong đó có 3 năm cuối liên tục tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ. Tuy nhiên trước 3 năm cuối, có một năm tôi được đi nâng cao trình độ chuyên môn trên 12 tháng. Như vậy tôi có đủ thâm niên không?

Đỗ Văn Hoài
2019-07-02

Tôi là ứng viên PGS, trong số 6 thâm niên giảng dạy thì 2 năm đầu tôi chỉ hướng dẫn tiến sỹ, thạc sỹ và không có tiết giảng dạy; 4 năm cuối đủ số tiết giảng theo tiêu chuẩn quy định. Như vậy tôi có đủ tiêu chuẩn về thâm niên không?

Bích Thủy
2019-07-02

Có bắt buộc chuyên ngành/ngành của NCS được cấp bằng tiến sỹ do ứng viên hướng dẫn phải trùng với chuyên ngành/ngành mà ứng viên đăng ký GS, PGS không?

Lê Thị Hoa
2019-07-02

Đối với Bản sao bằng tiến sỹ, bằng thạc sỹ của người học mà ứng viên được giao hướng dẫn thì ứng viên có thể Scan và in màu được không (thay vì phải photo và công chứng) vì nhiều học viên ở xa hoặc đi công tác nước ngoài?

Thu Huyền
2019-07-02

Vì đặc thù ngành công an và tính bảo mật thông tin nên không thể công bố bài báo quốc tế, vậy chúng tôi có thể thay thế bài báo khoa học công bố trên tạp chí uy tín quốc tế bằng bài báo tiếng Anh đăng trong tạp chí trong nước được không?

Dương Tuấn Quang
2019-07-02

Tôi có thời gian học tập tại Nhật Bản nên công bố các bài báo trên tạp chí khoa học của Nhật và tên tác giả cũng phải lấy tên Nhật. Việc tra cứu tạp chí tiếng Nhật trong hệ thống ISI, Scopus là rất khó khăn đối với các thành viên Hội đồng giáo sư được phân công thẩm định hồ sơ.

Trần Hoàn
2019-07-02

Bằng sáng chế xuất bản bằng ngôn ngữ khác tiếng Anh (ở nước ngoài). Ứng viên chỉ giữ bản điện tử (tiếng Hoa), Giáo sư giữ bản gốc (ở nước ngoài). Như vậy có nhất thiết phải dịch ra ngôn ngữ Anh hoặc công chứng hay không?

Nguyễn Minh Dũng
2019-07-02

Các bằng khen, giấy khen (của nhà trường trao tặng ứng viên hàng năm) có cần công chứng hay đóng dấu giáp lai của trường là được?

Phương Nga
2019-07-02

Các giải thưởng tập thể có nên đưa vào hồ sơ không? Giải thưởng Hồ Chí Minh có được tính điểm không?

Hùng Dũng
2019-07-02

Ứng viên công tác ở nước ngoài (trường Đại học QueenLand, Úc), có nguyện vọng tham gia xét chức danh PGS, có văn bản nào hướng dẫn không?

Anh Tuấn
2019-07-02

Các Mẫu 01, 05 để điền thông tin sẽ được download tại đâu để mang tính chính thống?

Minh Phương
2019-07-02

Có hạn chế phần trăm đạt GS, PGS trong năm 2019 không? Trong trường hợp ứng viên đã đạt đầy đủ các tiêu chí theo QĐ 37 mà không được công nhận có được giải thích lý do không?

Hoàng Bách
2019-07-02

Trong hồ sơ minh chứng về sách phục vụ đào tạo có cần photo phần mình viết không? (hay chỉ photo tên sách trang bìa, nhóm tác giả, mục lục, lời mở đầu).

Đức Huy
2019-07-02

Xin hỏi tôi tham gia các hội đồng đánh giá luận án, luận văn có được tính giờ giảng không? Nếu có thì quy đổi thế nào

Quý Hơi
2019-07-02

Xin cắt nghĩa rõ hơn: bài báo khoa học quy định tại các khoản 4, 5, 6 của Điều 6 Quyết định số 37 được tính từ thời điểm nào?

Bùi Xuân Phái
2019-07-02

Xin cho biết 01 thâm niên giảng dạy (270 giờ chuẩn) được tính theo năm học hay năm dương lịch? Nếu năm trước tôi dạy thừa có được bù qua năm sau hay không?

Trương Tuấn Quang
2019-07-02

Tôi có 02 giải thưởng quốc tế, như vậy có được xét đặc cách không?

Thanh Tùng
2019-07-02

Tại Mẫu số 02: Bản nhận xét kết quả đào tạo và NCKH đối với giảng viên. Ứng viên sẽ tự thực hiện Bản nhận xét này sau đó trình Hiệu trưởng ký hay là một đơn vị trong trường (phòng Đào tạo/phòng NCKH) thực hiện nhận xét?

Nguyễn Tiến Lợi
2019-06-29

Có điều khoản nào quy định ứng viên đăng ký xét chức danh giáo sư, phó giáo sư phải có bằng tiến sỹ đúng chuyên ngành đăng ký xét không?

Trần Thị Thu Thảo
2019-06-29

Nếu tại thời điểm họp HĐGS cơ sở và HĐGS ngành, liên ngành mà ứng viên vì một lý do nào đó (ví dụ: đang đi công tác nước ngoài, bị ốm, ...) không thể có mặt tại phiên họp của Hội đồng thì có được phép trình bày Báo cáo khoa học tổng quan trước Hội đồng qua hình thức liên lạc trực tuyến không?

Mai Hoàng Tiến
2019-06-29

Nếu ứng viên đi học tập nghiên cứu toàn thời gian trong đó sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính cho giao tiếp và viết, bảo vệ luận án ở một số nước mà tiếng Anh không phải ngôn ngữ chính thức thì có được coi là “sử dụng thành thạo tiếng Anh phục vụ công tác chuyên môn” không?

Nguyễn Công
2019-06-29

Tại khoản 7, Điều 5 Quyết định số 37 quy định: “Ứng viên không hướng dẫn đủ nghiên cứu sinh quy định tại khoản này thì được thay thế bằng bài báo khoa học…; hướng dẫn chính 01 nghiên cứu sinh được thay thế bằng 03 bài báo khoa học hoặc công trình khoa học quy định tại khoản này”. Xin hỏi: Bài báo khoa học thay thế tại khoản này có trùng với bài báo khoa học tối thiểu được tính ở Khoản 4 điều 5 hay không và có được tính điểm công trình khoa học không? Ví dụ: Một ứng viên GS sau ngày 01 tháng 01 năm 2020 có đủ 05 bài báo khoa học nhưng chỉ có hướng dẫn chính 01 nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sỹ thì có đạt yêu cầu hay không?

Trương Ánh Thu
2019-06-29

Trong QĐ số 37 quy định cứng điều kiện của ứng viên PGS (năm 2019) phải là tác giả chính ít nhất 02 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín; Ứng viên thiếu tiêu chuẩn hướng dẫn 01 học viên được cấp bằng thạc sỹ thì thay thế bằng 01 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín từ sau khi ứng viên bảo vệ thành công luận án tiến sỹ. Vậy cả 3 bài báo quốc tế uy tín này đều vẫn được tính điểm công trình đúng không?

Tống Văn An
2019-06-29

Xin HĐGSNN cho biết liệu có khung mức chia theo hệ số ảnh hưởng của tạp chí và chỉ số trích dẫn của bài báo nào được quy định để làm căn cứ cho điểm bài báo khoa học không hay tất cả tùy thuộc vào Hội đồng chức danh xét duyệt? Có sự khác nhau giữa việc cho điểm dựa trên hệ số ảnh hưởng của tạp chí, số trích dẫn của bài báo của ngành khoa học tự nhiên và ngành khoa học xã hội không?

An Nguyễn
2019-06-29

Nhà xuất bản có uy tín trên thế giới có thể được hiểu như thế nào? Một chương sách do Nhà xuất bản của một trường đại học ở nước ngoài xuất bản (có mã số ISBN) nhưng không thuộc danh mục ISI thì được tính điểm như thế nào?

Ánh Ngọc
2019-06-29

Với các sách/tuyển tập các công trình khoa học được xuất bản ở nước ngoài thì căn cứ vào tiêu chí nào để đánh giá là tài liệu để phục vụ cho công tác đào tạo? (quy định tại khoản 4, Điều 6 Quyết định số 37)

Hoàng Yến
2019-06-29

Tại mục c, khoản 9, Điều 5 Quyết định số 37 quy định: “….Ứng viên không đủ số điểm quy định tại khoản này thì được thay thế bằng điểm quy đổi từ các bài báo khoa học, bằng độc quyền sáng chế; giải pháp hữu ích; tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc tế”. Đề nghị cho biết “Ứng viên không đủ số điểm quy định tại khoản này” là không đủ điểm từ việc biên soạn sách phục vụ đào tạo hay không đủ điểm từ việc biên soạn giáo trình hoặc (và) sách chuyên khảo?

Nguyễn Văn Tư
2019-06-29

Tại Khoản 6, Điều 5 Quyết định số 37 quy định: “Ứng viên không thực hiện đủ nhiệm vụ khoa học và công nghệ quy định tại khoản này thì được thay thế bằng bài báo khoa học…. Mỗi nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ được thay thế bằng 01 bài báo khoa học hoặc công trình khoa học khác tại khoản này”. Xin hỏi: bài báo khoa học thay thế có trùng với bài báo khoa học tối thiểu được tính ở Khoản 4 Điều 5 hay không và có được tính điểm công trình khoa học không? Ví dụ: Một ứng viên GS sau ngày 01 tháng 01 năm 2020 có đủ 05 bài báo khoa học nhưng chỉ có 01 nhiệm vụ khoa học đã được bảo vệ thì có đạt yêu cầu hay không?

Trung Dũng
2019-06-29

Người đăng ký xét chức danh GS/PGS có bị giới hạn độ tuổi không?

Phạm Phương Anh
2019-06-29

Quyết định số 37 có quy định tiêu chuẩn khác nhau đối với ứng viên là giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng không?

Phi Nhung
2019-06-29

Thế nào là kết quả thi đấu thể thao, nghệ thuật đạt giải thưởng quốc tế? Giải thưởng cấp khu vực, giải do các hiệp hội tổ chức, giải do các tổ chức tư nhân, công ty tổ chức có được coi là giải thưởng quốc tế hay không?

Nguyễn Thanh Tùng
2019-06-29

Trường hợp ứng viên chức danh GS, PGS có công trình khoa học liên quan đến nội dung bí mật nhà nước. Xin hỏi: khi Hội đồng giáo sư các cấp thẩm định hồ sơ sẽ căn cứ vào quy định nào?

Thu Trang
2019-06-29

Xin cho biết các tài liệu sau đây có phải công chứng không: - Các quyết định giao hướng dẫn thạc sỹ, NCS và các văn bằng của thạc sỹ, tiến sỹ mà mình hướng dẫn? - Các biên bản nghiệm thu các đề tài cơ sở của ứng viên?

Phạm Xuân Trung
2019-06-29

Tại khoản 2, Điều 11 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31-8-2018 quy định: “… đăng ký hồ sơ điện trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học (nơi nhận hồ sơ của ứng viên) và trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng giáo sư nhà nước”. Xin hỏi: Trang thông tin điện tử của trường sẽ sử dụng chung với Trang thông tin điện tử của HĐGSNN hay trường sẽ tự xây dựng?

Hoàng Xuân Quỳnh
2019-06-29

Các bài báo khoa học (quy định tại: khoản 8, Điều 5; khoản 7, Điều 6 Quyết định số 37) là các bài báo khoa học được công bố trên các Tạp chí khoa học quốc tế có uy tín nằm trong danh mục ISI và Scopus tại thời điểm nào? (Tính tại thời điểm bài báo được đăng hay tại thời điểm xét chức danh GS, PGS? Nhiều tạp chí đang ở trong danh mục ISI và Scopus, nhưng khi bài báo khoa học của ứng viên được đăng thì tạp chí đó lại bị loại ra khỏi danh mục ISI và Scopus) - Có quy định về danh sách các tạp chí ISI và Scopus cho mỗi ngành, nhóm ngành hay không ?

Trần Trung Dũng
2019-06-28

Tôi hiện đã tốt nghiệp Tiến sỹ ở nước ngoài ngành Điện tử y sinh, nhưng hiện trong nước chưa có ngành/Hội đồng ngành xét chức danh GS/PGS ngành tôi tốt nghiệp. Xin hỏi Hội đồng tôi sẽ phải nộp hồ sơ đăng ký xét chức danh ở đâu khi mà tôi chưa/không lựa chọn được Hồi đồng cơ sở phù hợp?

Võ Xuân Trung
2019-06-27

Đề nghị HĐGSNN cho biết yêu cầu về nội dung và cách trình bày Báo cáo khoa học tổng quan của các ứng viên?

Nguyễn Thị Thu
2019-06-27

Tôi là giảng viên thỉnh giảng. Năm 2006-2007 tôi có dạy 90 tiết. Theo thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT, Điều 10 Khoản 3 b) thì giảng viên thỉnh giảng như tôi được tính 1 năm thâm niên. Nhưng tôi không rõ theo quy chế mới thì tôi có được tính là 1 năm thâm niên không?

Lê Anh
2019-06-26

Làm thế nào để xác định các công trình khoa học có nội dung trùng lặp từ 30% trở lên?

Trần Xuân Hùng
2019-06-26

Xin HĐGSNN cho biết công trình khoa học quy đổi có nhiều tác giả tham gia nhưng không xác định được ai là tác giả chính thì cách tính điểm thế nào?

Phạm Minh Phương
2019-06-26

Tôi là ứng viên chức danh PGS có nhiều hơn 06 năm nhưng lại không đủ 03 năm cuối liên tục tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ. Xin hỏi tôi có đủ điều kiện đăng ký chức danh PGS hay không?

Vũ Văn Toàn
2019-06-26

Nói số điểm còn lại (2/3 điểm) được chia theo giá trị đóng góp của mỗi người kể cả tác giả chính thì có nghĩa là tác giả chính vẫn có thể tiếp tục được cộng điểm từ số điểm này?

Nguyễn Anh Quân
2019-06-26

Một số các tài liệu minh chứng để xác định việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, NCKH và các hoạt động chuyên môn của ứng viên

Đoàn Kim Thêu
2019-06-26

Tại Điều 9 Quyết định số 37 có sử dụng các cụm từ: “Bản sao”, “Bản chụp”. Xin hỏi hai cụm từ này có được hiểu giống nhau không?

Nguyễn Hoàng Thúy
2019-06-25

Trong 3 năm cuối tôi liên tục tham gia đào tạo trình độ đại học trở lên (quy định tại khoản 3, Điều 6 Quyết định số 37) của nhiều hơn 2 cơ sở giáo dục đại học, trong đó có 1 cơ sở giáo dục đại học nước ngoài đặt ở Việt Nam. Vậy trong hồ sơ đăng ký chức danh của tôi có cần xác nhận giờ giảng đủ cả 3 cơ sở nơi tôi giảng dạy hay chỉ của cơ sở giảng dạy cuối cùng?

Trần Văn Phòng
2019-06-25

Tại một số cơ sở giáo dục đại học, một số ứng viên là giảng viên có thể kiêm nhiệm công tác quản lý và được giảm số giờ giảng dạy trên lớp, ví dụ ứng viên là giảng viên kiêm nhiệm (được quy định giảm 50% số giờ giảng dạy tương ứng với 135 tiết giảng dạy trực tiếp trên lớp, thì quy định “có ít nhất ½ số giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp”) được xác định như thế nào?

Đỗ Đức Hiệu
2019-06-25

Tôi là ứng viên chức danh PGS có 4 thâm niên, trong đó có 3 năm cuối liên tục tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ. Xin hỏi số điểm công trình được tính như thế nào?

Hoàng Bách Việt
2019-06-25

Đề nghị HĐGSNN cho biết quy định về giờ chuẩn giảng dạy và quy đổi ra giờ chuẩn theo Thông tư số 47/2014/TT-BDGĐT ngày 31-12-2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên?

Bùi Thị Phương
2019-06-24

Để được chứng thực “Đang giảng dạy một môn chuyên môn bằng ngoại ngữ” (Mục c, khoản 5, Điều 2 Quyết định số 37), cần có văn bản/minh chứng xác minh của đơn vị hay cơ sở đào tạo nào?