20/08/2019
Danh sách ứng viên được HĐGSCS đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019
   23/04/2019
Thông báo số: 73/HĐGSNN về Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019
   12/03/2019
Sáng ngày 5/8/2016, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã tổ chức cầu truyền hình tập huấn xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016 bằng hình thức online. Cầu truyền hình được thiết lập tại 2...
   12/03/2019
Thực hiện chương trình công tác, vừa qua, Văn phòng HĐCDGSNN đã tổ chức tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại 03 khu vực: - Miền Bắc: Ngày 25/4/2016 tại Trường Đại học Bách...
   12/03/2019
Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đợt năm 2014