Công văn số 105/HĐGSNN-VP V/v tập huấn công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021

10/12/2021

Đường link phòng họp:

https://us06web.zoom.us/j/84270338181?pwd=dWE1cHNjbHNibktrRXlnTURmdW1IQT09

Số lượt xem : 8737
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu