20/09/2019
Chiều ngày 19/9/2019, Bộ trưởng Bộ GDĐT GS.TS. Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã có buổi làm việc với Hội đồng Giáo sư ngành Y học khi Hội đồng này đang tổ chức đợt xét công...
   05/09/2019
Phiên họp lần thứ II Hội đồng Giáo sư Nhà nước
   20/08/2019
Danh sách ứng viên được HĐGSCS đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019
   23/07/2019
Công văn số: 3115/BGDDT-NGCBQLGD V/v xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, ....