Thông báo số 46/TB-HĐGSNN-VP v/v đăng ký thông tin tham gia Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác xét CNĐTCCD giáo sư, phó giáo sư năm 2021

30/06/2021

1. Mẫu đăng ký tham gia Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFjLsgHYSNg0PNTbxoysww35x5DffGNvrxxJD5SKE9OI6r5Q/viewform

hoặc https://bit.ly/3jliFqp

2. Tài liệu Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 

Download tại đây

Số lượt xem : 4201
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu