NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TẠP CHÍ KHOA HỌC TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HỘI NHẬP QUỐC TẾ

09/03/2022

Hệ thống trích dẫn tạp chí ASEAN (ASEAN Citation Index - ACI) được thành lập ở Bangkok, Thái Lan vào năm 2010 với mục tiêu là tạo ra một cơ sở dữ liệu các công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học của các nước Đông Nam Á. Thông qua hệ thống ACI, các kết quả nghiên cứu của các nước Đông Nam Á sẽ được lan tỏa ra cộng đồng khoa học khu vực và quốc tế, đồng thời tạo ra cầu nối, bước đệm để các tạp chí trong khu vực từng bước phát triển gia nhập vào hệ thống Scopus và WoS.

ACI áp dụng các tiêu chí đánh giá tạp chí theo tiêu chuẩn Scopus nhưng có điều chỉnh cho phù hợp hơn với cấp độ khu vực. Tính đến tháng 12/2021, Việt Nam đã có tổng cộng 26 tạp chí được công nhận thuộc hệ thống ACI (Xem Bảng).

Để nâng cao chất lượng tạp chí khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học trực Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2018 đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt kế hoạch hỗ trợ 18 tạp trong các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ, trong đó 16 tạp chí đạt mục tiêu gia nhập ACI và 02 tạp chí gia nhập scopus.

Đến hết ngày 8/3/2022, kết quả như sau: có 11 tạp chí của các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo gia nhập ACI, 01 tạp chí gia nhập cơ sở dữ liệu Scopus (tạp chí JABES – thuộc Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh), đối với tạp chí gia nhập cơ sở dữ liệu scopus thì đây là tạp chí khoa học xã hội đầu tiên của Việt Nam tham gia Scopus, các tạp chí còn lại đều đang trong lộ trình hoàn thiện mục tiêu theo quy định.

Bảng : Danh mục tạp chí khoa học của Việt Nam được gia nhập hệ thống trích dẫn ASEAN (ACI)

TT

Tên tạp chí

Cơ quan chủ quản

Năm được gia nhập

1

Journal of Economics and Development

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

2015

2

Journal of Asian Business and Economic Stidies

Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

2015

3

Academia Journal of Biology

Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam

2020

4

Biomedical Research and Therapy

Trường Đại học khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

2016

5

Communications in Physics

Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam

2019

6

Dalat University Journal of Science

Trường Đại học Đà Lạt

2016

7

Hue University Journal of Science: Natural Science

Đại học Huế

2020

8

Journal of Advanced Engineering and Computation

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

2019

9

Journal of Computer Science and Cybernetics

Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam

2019

10

Journal of Information and Telecommunication

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

2018

11

Journal of Pediatric Research and Practice

Bệnh viện nhi trung ương

2020

12

Journal of Science and Technology in Civil Engineering

Trường Đại học xây dựng Hà Nội

2020

13

MedPharmRes

Trường Đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh

2020

14

TNU Journal of Science and Technology

Đại học Thái Nguyên

2020

15

Vietnam Journal of Chemistry

Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam

2019

16

Vietnam Journal of Computer Science

Trường Đại học Nguyễn Đức Thành

2019

17

Vietnam Journal of Earth Sciences

Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam

2016

18

Vietnam Journal of Mechanics

Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam

2018

19

Vietnam Journal of Science and Technology

Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam

2018

20

Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering

Bộ khoa học và công nghệ

2018

21

Vietnam Journal of Science and Technology - MOST (Series B)

Bộ khoa học và công nghệ

2021

22

Can Tho University Journal of Science

Trường Đại học Cần Thơ

2021

23

Ho Chi Minh city Open University Journal of Science - Social Science

Trường ĐH mở TP Hồ Chí Minh

2021

24

Ho Chi Minh city Open University Journal of Science – Economics and Business Administration

Trường ĐH mở TP Hồ Chí Minh

2021

25

The University of Danang - Journal of Science and Technology

Đại học Đà Nẵng

2021

26

Transport and Communications Science Journal

 

Trường Đại học Giao thông vận tải

2

Nguồn tin: Vụ Khoa học Công nghệ và môi trường- Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số lượt xem : 12529
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu