Thêm hai tạp chí khoa học Việt Nam được xếp vào danh mục tạp chí khoa học quốc tế

12/03/2019

 

aci logo v4

Văn phòng HĐCDGSNN mới nhận được văn bản của Trường Đại học Kinh tế quốc dân và Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tạp chí Kinh tế và Phát triển (Journal of Economics and Development - JED), bản tiếng Anh của Trường và Tạp chí Phát triển Kinh tế (Journal of Economic Development - JED) đã được xếp vào danh mục tạp chí thuộc hệ thống ACI (ASEAN Citation Index) – hệ thống trích dẫn ASEAN.

Thông tin về việc tạp chí JED của Trường Đại học Kinh tế quốc dân và Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh được công nhận xét duyệt vào ACI xem tại website của hệ thống (link). 

Văn phòng HĐCDGSNN xin chúc mừng Trường Đại học Kinh tế quốc dân và Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời mong tiếp tục nhận được những thông tin tương tự về các tạp chí của các cơ sở giáo dục đại học khác.

Văn phòng HĐCDGSNN

Số lượt xem : 12313
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu