Danh sách ứng viên được HĐGSCS đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023 (Phần 2)

30/08/2023

9. Hội đồng Giáo sư liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Ngành Nơi làm việc Quê quán (huyện/quận, tỉnh/thành phố) Chức danh đăng ký Hồ sơ đăng ký
1 Ngô Quốc Anh 02-06-1974 Nam Hoá học Viện Hóa học, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên GS Xem chi tiết
2 Nguyễn Công Hà 17-10-1974 Nam Công nghệ thực phẩm Trường Đại học Cần Thơ Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh GS Xem chi tiết
3 Nguyễn Đại Hải 05-11-1984 Nam Hoá học Viện Công nghệ Hóa học, Viện Hàn Lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam Hải Hậu, Nam Định GS Xem chi tiết
4 Bùi Thị Bửu Huê 10-06-1966 Nữ Hoá học Trường Đại học Cần Thơ Thành phố Cà Mau, Cà Mau GS Xem chi tiết
5 Nguyễn Hùng Huy 11-04-1978 Nam Hoá học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Tiên Lữ, Hưng Yên GS Xem chi tiết
6 Nguyễn Kim Ngà 16-09-1969 Nữ Hoá học Viện Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội Ứng Hòa, Hà Nội GS Xem chi tiết
7 Mai Thanh Phong 03-02-1972 Nam Hoá học Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Đức Thọ, Hà Tĩnh GS Xem chi tiết
8 Đinh Thị Mai Thanh 15-01-1974 Nữ Hoá học Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội Thành phố Hải Dương, Hải Dương GS Xem chi tiết
9 Trang Sĩ Trung 22-07-1971 Nam Công nghệ thực phẩm Trường Đại học Nha Trang Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp GS Xem chi tiết
10 Phạm Tuấn Anh 16-07-1981 Nam Công nghệ thực phẩm Đại học Bách Khoa Hà Nội Trực Ninh, Nam Định PGS Xem chi tiết
11 Hà Cẩm Anh 26-06-1985 Nữ Hoá học Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Hải An, Hải Phòng PGS Xem chi tiết
12 Nguyễn Vân Anh 10-02-1977 Nữ Hoá học Viện Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội Lý Nhân, Hà Nam PGS Xem chi tiết
13 Nguyễn Đăng Giáng Châu 20-09-1985 Nữ Hoá học Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Mỹ Đức, Hà Nội PGS Xem chi tiết
14 Nguyễn Thuý Chinh 01-03-1987 Nữ Hoá học Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Thanh Liêm, Hà Nam PGS Xem chi tiết
15 Huỳnh Lê Huy Cường 28-09-1981 Nam Hoá học Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh Cái Bè, Tiền Giang PGS Xem chi tiết
16 Nguyễn Phúc Đảm 25-03-1985 Nam Hoá học Trường Đại học Cần Thơ Ô Môn, Cần Thơ PGS Xem chi tiết
17 Đỗ Văn Đăng 07-06-1987 Nam Hoá học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Khoái Châu, Hưng Yên PGS Xem chi tiết
18 Trần Quang Đệ 09-09-1979 Nam Hoá học Trường Đại học Cần Thơ Bình Tân, Vĩnh Long PGS Xem chi tiết
19 Đậu Xuân Đức 20-05-1980 Nam Hoá học Trường Đại học Vinh Thạch Hà, Hà Tĩnh PGS Xem chi tiết
20 Nguyễn Văn Dũng 22-07-1987 Nam Hoá học Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Cao Lãnh, Đồng Tháp PGS Xem chi tiết
21 Đào Văn Dương 17-03-1984 Nam Hoá học Trường Đại học Phenikaa Gia Bình, Bắc Ninh PGS Xem chi tiết
22 Lã Đức Dương 24-06-1983 Nam Hoá học Viện Hóa học - Vật liệu, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự, Bộ Tổng Tham mưu Kiến Thụy, Hải Phòng PGS Xem chi tiết
23 Hoàng Mai Hà 10-06-1980 Nam Hoá học Viện Hóa học, Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam Thành phố Nam Định, Nam Định PGS Xem chi tiết
24 Phạm Thị Thu Hà 21-09-1981 Nữ Hoá học Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên Phú Xuyên, Hà Nội PGS Xem chi tiết
25 Hoàng Minh Hảo 10-09-1982 Nam Hoá học Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Yên Thành, Nghệ An PGS Xem chi tiết
26 Phạm Thị Thu Hoài 17-07-1977 Nữ Hoá học Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Nam Trực, Nam Định PGS Xem chi tiết
27 Mai Hương 29-12-1976 Nữ Hoá học Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội Ứng Hòa, Hà Nội PGS Xem chi tiết
28 Lê Thị Huyền 05-12-1985 Nữ Hoá học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Hoài Đức, Hà Nội PGS Xem chi tiết
29 Nguyễn Văn Kim 20-04-1973 Nam Hoá học Trường Đại học Quy Nhơn Bình Sơn, Quảng Ngãi PGS Xem chi tiết
30 Trần Thụy Tuyết Mai 08-10-1979 Nữ Hoá học Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp PGS Xem chi tiết
31 Nguyễn Thị Tuyết Mai 21-12-1987 Nữ Hoá học Đại học Bách khoa Hà Nội Đông Anh, Hà Nội PGS Xem chi tiết
32 Trần Thị Ái Mỹ 16-02-1982 Nữ Hoá học Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Phong Điền, Thừa Thiên Huế PGS Xem chi tiết
33 Phan Thị Tố Nga 09-06-1985 Nữ Hoá học Viện Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội Thanh Chương, Nghệ An PGS Xem chi tiết
34 Nguyễn Trọng Nghĩa 14-01-1981 Nam Hoá học Viện Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội Quỳnh Phụ, Thái Bình PGS Xem chi tiết
35 Chu Mạnh Nhương 25-10-1983 Nam Hoá học Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên Văn Giang, Hưng Yên PGS Xem chi tiết
36 Trần Minh Quỳnh 18-01-1971 Nam Hoá học Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam Diễn Châu, Nghệ An PGS Xem chi tiết
37 Nguyễn Ngọc Thắng 03-04-1979 Nam Hoá học Viện Dệt may – Da giầy & Thời trang, Đại học Bách Khoa Hà Nội Hoài Đức, Hà Nội PGS Xem chi tiết
38 Hồ Viết Thắng 05-08-1983 Nam Hoá học Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng Phú Ninh, tQuảng Nam PGS Xem chi tiết
39 Cao Xuân Thắng 11-02-1985 Nam Hoá học Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Thiệu Hóa, Thanh Hóa PGS Xem chi tiết
40 Nguyễn Quốc Thắng 14-11-1977 Nam Hoá học Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Cần Đước, Long An PGS Xem chi tiết
41 Nguyễn Tiến Thành 15-11-1980 Nam Công nghệ thực phẩm Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội An Dương, Hải Phòng PGS Xem chi tiết
42 Phạm Đức Thịnh 26-07-1981 Nam Hoá học Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Nam Trực, Nam Định PGS Xem chi tiết
43 Nguyễn Hữu Thọ 13-11-1974 Nam Hoá học Trường Đại học Sài Gòn Hưng Nguyên, Nghệ An. PGS Xem chi tiết
44 Trần Viết Thứ 10-11-1978 Nam Hoá học Học viện Kỹ thuật Quân sự Quỳnh Phụ, Thái Bình PGS Xem chi tiết
45 Trần Đăng Thuần 17-03-1982 Nam Hoá học Viện Hoá học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Vĩnh Lộc, Thanh Hoá PGS Xem chi tiết
46 Nguyễn Thị Thủy 23-05-1984 Nữ Hoá học Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Sóc Sơn, Hà Nội PGS Xem chi tiết
47 Phạm Văn Tiến 01-10-1979 Nam Hoá học Đại học Bách khoa Hà Nội Kiến Xương, Thái Bình PGS Xem chi tiết
48 Trần Quốc Toàn 04-07-1984 Nam Hoá học Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên Nga Sơn, Thanh Hóa PGS Xem chi tiết
49 Nguyễn Thảo Trang 25-07-1977 Nữ Hoá học Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Tiên Du, Bắc Ninh PGS Xem chi tiết
50 Nguyễn Đình Trung 10-06-1968 Nam Hoá học Trường Đại học Đà Lạt Duy Xuyên, Quảng Nam PGS Xem chi tiết
51 Đặng Bảo Trung 20-02-1988 Nam Hoá học Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Phong Điền, Thừa Thiên Huế PGS Xem chi tiết
52 Nguyễn Đình Minh Tuấn 07-02-1984 Nam Hoá học Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam PGS Xem chi tiết
53 Đặng Thanh Tuấn 20-08-1979 Nam Hoá học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Bình Lục, Hà Nam PGS Xem chi tiết
54 Nguyễn Ngọc Tuệ 26-10-1979 Nam Hoá học Viện Kỹ thuật Hoá học, Đại học Bách khoa Hà Nội Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội PGS Xem chi tiết
55 Nguyễn Ngọc Tùng 03-12-1985 Nam Hoá học Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Lục Nam, Bắc Giang PGS Xem chi tiết
56 Mai Hùng Thanh Tùng 01-10-1982 Nam Hoá học Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh Tuy Phước, Bình Định PGS Xem chi tiết
57 Nguyễn Thanh Tùng 01-07-1988 Nam Hoá học Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Cẩm Giàng, Hải Dương PGS Xem chi tiết
58 Trần Tấn Việt 10-10-1979 Nam Hoá học Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Hải Lăng, Quảng Trị PGS Xem chi tiết
59 Vương Trường Xuân 31-07-1979 Nam Hoá học Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên Quốc Oai, Hà Nội PGS Xem chi tiết
60 Nguyễn Thị Thanh Xuân 15-03-1978 Nữ Hoá học Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng Sơn Trà, Đà Nẵng PGS Xem chi tiết

12. Hội đồng Giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ 

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Ngành Nơi làm việc Quê quán (huyện/quận, tỉnh/thành phố) Chức danh đăng ký Hồ sơ đăng ký
1 Nguyễn Đăng Hội 10-05-1971 Nam Khoa học Trái đất Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa GS Xem chi tiết
2 Nguyễn Mạnh Khải 18-12-1975 Nam Khoa học Trái đất Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh GS Xem chi tiết
3 Bùi Tá Long 12-04-1962 Nam Khoa học Trái đất Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi GS Xem chi tiết
4 Nguyễn An Thịnh 18-03-1980 Nam Khoa học Trái đất Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN Ngô Quyền, Hải Phòng GS Xem chi tiết
5 Bùi Văn Đức 19-05-1982 Nam Khoa học Trái đất Trường Đại học Mỏ-Địa chất Thọ Xuân, Thanh Hóa PGS Xem chi tiết
6 Lê Tiến Dũng 11-10-1985 Nam Mỏ Trường Đại học Mỏ - Địa chất Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh PGS Xem chi tiết
7 Hoàng Thị Thu Hương 11-04-1980 Nữ Khoa học Trái đất Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang PGS Xem chi tiết
8 Đặng Vũ Khắc 22-10-1970 Nam Khoa học Trái đất Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Gia Lâm, Hà Nội PGS Xem chi tiết
9 Phạm Quốc Khánh 02-09-1978 Nam Khoa học Trái đất Trường đại học Mỏ-Địa chất Bình Lục, Hà Nam PGS Xem chi tiết
10 Nguyễn Quốc Long 27-01-1980 Nam Khoa học Trái đất Trường đại học Mỏ-Địa chất Nho Quan, Ninh Bình. PGS Xem chi tiết
11 Lê Xuân Thành 06-08-1979 Nam Mỏ Trường Đại học Mỏ-Địa chất Nam Trực, Nam Định PGS Xem chi tiết
12 Nguyễn Chí Thành 01-09-1983 Nam Mỏ Trường Đại học Mỏ - Địa chất Nam Trực, Nam Định PGS Xem chi tiết
13 Trần Thị Tuyết Thu 18-09-1978 Nữ Khoa học Trái đất Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Kim Sơn, Ninh Bình PGS Xem chi tiết
14 Vũ Trung Tiến 14-04-1980 Nam Mỏ Trường Đại học Mỏ - Địa chất Quỳnh Phụ, Thái Bình PGS Xem chi tiết
15 Ngô Thị Thu Trang 22-04-1980 Nữ Khoa học Trái đất Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM Cần Đước, Long An PGS Xem chi tiết
16 Lê Ngọc Tuấn 17-10-1982 Nam Khoa học Trái đất Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Tam Quan, Bình Định PGS Xem chi tiết
17 Nguyễn Hữu Xuân 27-09-1973 Nam Khoa học Trái đất Trường Đại học Quy Nhơn Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa PGS Xem chi tiết

13. Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế 

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Ngành Nơi làm việc Quê quán (huyện/quận, tỉnh/thành phố) Chức danh đăng ký Hồ sơ đăng ký
1 Nguyễn Khắc Quốc Bảo 29-09-1979 Nam Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh GS Xem chi tiết
2 Nguyễn Trọng Cơ 23-06-1963 Nam Kinh tế Học viện Tài chính Hiệp Hòa, Bắc Giang GS Xem chi tiết
3 Đặng Văn Dân 08-07-1978 Nam Kinh tế Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Thị Xã Gò Công, Tiền Giang GS Xem chi tiết
4 Trần Mạnh Dũng 22-10-1971 Nam Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Tam Nông, Phú Thọ GS Xem chi tiết
5 Đỗ Thị Hải Hà 26-10-1975 Nữ Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Gia Lộc, Hải Dương GS Xem chi tiết
6 Đinh Phi Hổ 17-07-1957 Nam Kinh tế Trường Đại học Phan Thiết Hoài Nhơn, Bình Định GS Xem chi tiết
7 Đặng Hoàng Linh 13-10-1979 Nam Kinh tế Học viện Ngoại giao Đức Thọ, Hà Tĩnh GS Xem chi tiết
8 Trương Đông Lộc 13-12-1972 Nam Kinh tế Trường Đại học Cần Thơ Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang GS Xem chi tiết
9 Đinh Đức Trường 27-09-1977 Nam Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa GS Xem chi tiết
10 Nguyễn Hoàng Việt 26-04-1980 Nam Kinh tế Trường Đại học Thương mại Đô Lương, Nghệ An GS Xem chi tiết
11 Hoàng Dương Việt Anh 12-01-1984 Nam Kinh tế Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng PGS Xem chi tiết
12 Nguyễn Quốc Anh 06-03-1974 Nam Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Bình Giang, Hải Dương PGS Xem chi tiết
13 Phan Anh 30-11-1982 Nam Kinh tế Học viện Ngân hàng Diễn Châu, Nghệ An PGS Xem chi tiết
14 Hồ Thị Diệu Ánh 02-12-1979 Nữ Kinh tế Trường Đại học Vinh Nam Đàn, Nghệ An PGS Xem chi tiết
15 Nguyễn Viết Bằng 20-11-1984 Nam Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Hương Thuỷ, Thành phố Huế PGS Xem chi tiết
16 Nguyễn Thị Bình 19-07-1980 Nữ Kinh tế Trường Đại học Ngoại thương Hoa Lư, Ninh Bình PGS Xem chi tiết
17 Nguyễn Văn Bổn 02-07-1976 Nam Kinh tế Trường Đại học Tài chính - Marketing  Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh PGS Xem chi tiết
18 Nguyễn Thị Khánh Chi 02-09-1984 Nữ Kinh tế Trường Đại học Ngoại thương Thị xã Sơn Tây, Hà Nội PGS Xem chi tiết
19 Nguyễn Văn Chiến 16-09-1984 Nam Kinh tế Trường Đại học Thủ Dầu Một Vụ Bản, Nam Định PGS Xem chi tiết
20 Nguyễn Quốc Cường 23-09-1987 Nam Kinh tế Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh PGS Xem chi tiết
21 Lê Tiến Đạt 15-09-1982 Nam Kinh tế Trường Đại học Thương mại Thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh PGS Xem chi tiết
22 Nguyễn Thành Đạt 07-06-1988 Nam Kinh tế Đại học Đà Nẵng Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam PGS Xem chi tiết
23 Dương Công Doanh 22-08-1987 Nam Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Thị xã Thuận Thành, Bắc Ninh PGS Xem chi tiết
24 Phùng Thế Đông 21-06-1984 Nam Kinh tế Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia Quốc Oai, Hà Nội PGS Xem chi tiết
25 Vũ Văn Đông 02-07-1972 Nam Kinh tế Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh Tiền Hải, Thái Bình PGS Xem chi tiết
26 Khưu Thị Phương Đông 30-09-1987 Nữ Kinh tế Trường Đại học Cần Thơ Châu Thành A, Hậu Giang PGS Xem chi tiết
27 Phan Minh Đức 11-11-1985 Nam Kinh tế Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Tây Hồ, Hà Nội PGS Xem chi tiết
28 Khổng Tiến Dũng 14-02-1985 Nam Kinh tế Trường Đại học Cần Thơ Vĩnh Thạnh, Cần Thơ PGS Xem chi tiết
29 Trương Thị Thùy Dương 09-03-1980 Nữ Kinh tế Học viện Ngân hàng Nghi Xuân, Hà Tĩnh PGS Xem chi tiết
30 Lê Thanh Hà 09-02-1990 Nam Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Thanh Hà, Hải Dương PGS Xem chi tiết
31 Phạm Hà 12-05-1977 Nam Kinh tế Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Bình Phước, Quảng Ngãi PGS Xem chi tiết
32 Nguyễn Phan Thu Hằng 18-06-1975 Nữ Kinh tế Trường Đại học Sài Gòn Nghi Xuân, Hà Tĩnh PGS Xem chi tiết
33 Lê Thị Thuý Hằng 19-11-1983 Nữ Kinh tế Trường Đại học Tài chính - Marketing Thạch Hà, Hà Tĩnh PGS Xem chi tiết
34 Trần Thị Bích Hạnh 26-05-1984 Nữ Kinh tế Trường Đại học FPT Phúc Thọ, Hà Nội PGS Xem chi tiết
35 Hà Hồng Hạnh 21-12-1985 Nữ Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Thiệu Hóa, Thanh Hóa PGS Xem chi tiết
36 Nguyễn Văn Hậu 28-12-1974 Nam Kinh tế Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Hiệp Hòa, Bắc Giang PGS Xem chi tiết
37 Đoàn Xuân Hậu 03-11-1984 Nam Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Thành phố Nam Định, Nam Định PGS Xem chi tiết
38 Nguyễn Thu Hiền 10-12-1982 Nữ Kinh tế Học viện Tài chính Thị xã Duy Tiên, Hà Nam PGS Xem chi tiết
39 Phan Thị Thu Hiền 11-07-1990 Nữ Kinh tế Trường Đại học Ngoại thương Mỹ Hào, Hưng Yên PGS Xem chi tiết
40 Nguyễn Phúc Hiền 19-06-1975 Nam Kinh tế Trường Đại học Ngoại thương Hoằng Hóa, Thanh Hóa PGS Xem chi tiết
41 Trần Thị Hiền 15-09-1976 Nữ Kinh tế Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa PGS Xem chi tiết
42 Lục Mạnh Hiển 30-07-1974 Nam Kinh tế Trường Đại học Lao động - Xã hội Thanh Trì, Hà Nội PGS Xem chi tiết
43 Phạm Văn Hiếu 01-09-1982 Nam Kinh tế Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Trực Ninh, Nam Định PGS Xem chi tiết
44 Nguyễn Thanh Hoàng 07-11-1967 Nữ Kinh tế Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Cái Răng, Cần Thơ PGS Xem chi tiết
45 Đinh Công Hoàng 01-08-1985 Nam Kinh tế Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Ý Yên, Nam Định PGS Xem chi tiết
46 Nguyễn Hữu Huân 02-01-1988 Nam Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Hoài Nhơn, Bình Định PGS Xem chi tiết
47 Trần Ngọc Hùng 12-04-1976 Nam Kinh tế Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Quảng Điền, Thừa Thiên – Huế PGS Xem chi tiết
48 Nguyễn Thanh Hùng 12-02-1985 Nam Kinh tế Trường Đại học Trà Vinh Châu Thành, Trà Vinh PGS Xem chi tiết
49 Bùi Quang Hùng 22-09-1978 Nam Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa PGS Xem chi tiết
50 Phạm Mạnh Hùng 02-08-1987 Nam Kinh tế Học viện Ngân hàng  Thanh Oai, Hà Nội PGS Xem chi tiết
51 Nguyễn Thị Xuân Hương 08-03-1976 Nữ Kinh tế Trường Đại học Lâm nghiệp Nghi Lộc, Nghệ An PGS Xem chi tiết
52 Vũ Thanh Hương 25-05-1977 Nữ Kinh tế Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Yên Định, Thanh Hoá PGS Xem chi tiết
53 Vũ Ngọc Huyên 23-11-1977 Nam Kinh tế Học viện Nông nghiệp Việt Nam Tiền Hải, Thái Bình PGS Xem chi tiết
54 Nguyễn Thị Thanh Huyền 16-01-1976 Nữ Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Thanh Oai, Hà Nội PGS Xem chi tiết
55 Nguyễn Hán Khanh 26-10-1983 Nam Kinh tế Trường Đại học Thủ Dầu Một Cẩm Khê, Phú Thọ PGS Xem chi tiết
56 Võ Thị Vân Khánh 08-09-1979 Nữ Kinh tế Học viện Tài chính Quảng Ninh, Quảng Bình PGS Xem chi tiết
57 Bùi Thị Hoàng Lan 02-05-1977 Nữ Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Thường Tín, Hà Nội PGS Xem chi tiết
58 Vũ Thị Phương Liên 03-12-1982 Nữ Kinh tế Học viện Tài chính Phù Ninh, Phú Thọ PGS Xem chi tiết
59 Huỳnh Thị Diệu Linh 27-01-1979 Nữ Kinh tế Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Đức Phổ, Quảng Ngãi PGS Xem chi tiết
60 Nguyễn Thị Phương Linh 29-11-1987 Nữ Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hoàng Mai,  Hà Nội PGS Xem chi tiết
61 Vân Thị Hồng Loan 01-10-1972 Nữ Kinh tế Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Diên Khánh, Khánh Hòa PGS Xem chi tiết
62 Nguyễn Thị Loan 04-08-1983 Nữ Kinh tế Trường Đại học Hồng Đức Nông Cống, Thanh Hoá PGS Xem chi tiết
63 Nguyễn Tiến Long 02-11-1976 Nam Kinh tế Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên Quỳnh Phụ, Thái Bình PGS Xem chi tiết
64 Nguyễn Phương Mai 25-08-1981 Nữ Kinh tế Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Ứng Hòa, Hà Nội PGS Xem chi tiết
65 Nguyễn Hoài Nam 21-09-1977 Nam Kinh tế Học viện Ngân hàng Yên Định,Thanh Hóa PGS Xem chi tiết
66 Hồ Thị Thúy Nga 28-09-1980 Nữ Kinh tế Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Vĩnh Linh, Quảng Trị PGS Xem chi tiết
67 Phạm Thị Kim Ngọc 23-08-1974 Nữ Kinh tế Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách khoa Hà Nội Quế Sơn, Quảng Nam PGS Xem chi tiết
68 Nguyễn Thị Ngọc 17-08-1981 Nữ Kinh tế Viện Nghiên cứu châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Mê Linh, Hà Nội PGS Xem chi tiết
69 Huỳnh Thế Nguyễn 12-03-1978 Nam Kinh tế Trường Đại học Tài chính – Marketing Mỏ Cày Nam, Bến Tre PGS Xem chi tiết
70 Nguyễn Thị Hồng Nhâm 06-07-1990 Nữ Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Cẩm Khê, Phú Thọ PGS Xem chi tiết
71 Phạm Tấn Nhật 17-10-1987 Nam Kinh tế Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Phú Lộc, Thừa Thiên Huế PGS Xem chi tiết
72 Nguyễn Xuân Nhĩ 15-05-1969 Nam Kinh tế Trường Đại học Nguyễn Tất Thành Quế Sơn, Quảng Nam PGS Xem chi tiết
73 Nguyễn Thị Nhung 01-06-1984 Nữ Kinh tế Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội  Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá PGS Xem chi tiết
74 Nguyễn Quang Phục 10-12-1980 Nam Kinh tế Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế PGS Xem chi tiết
75 Nguyễn Văn Phước 11-06-1985 Nam Kinh tế Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Tuy Phước, Bình Định PGS Xem chi tiết
76 Võ Hữu Phước 04-07-1974 Nam Kinh tế Học viện Chính trị Khu vực II, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Cầu Ngang, Trà Vinh PGS Xem chi tiết
77 Nguyễn Ngọc Duy Phương 15-01-1981 Nam Kinh tế Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Thạnh Phú, Bến Tre PGS Xem chi tiết
78 Nguyễn Minh Phương 23-07-1980 Nữ Kinh tế Học viện Ngân hàng Ân Thi, Hưng Yên PGS Xem chi tiết
79 Lại Cao Mai Phương 22-12-1981 Nữ Kinh tế Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Đông Vinh, Thái Bình PGS Xem chi tiết
80 Nguyễn Thị Minh Phương 01-07-1981 Nữ Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Mê Linh, Hà Nội PGS Xem chi tiết
81 Nguyễn La Soa 31-03-1983 Nữ Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Thanh Chương, Nghệ An PGS Xem chi tiết
82 Nguyễn Minh Thành 02-11-1985 Nam Kinh tế Học viện Tài chính Xuân Trường, Nam Định PGS Xem chi tiết
83 Phạm Dương Phương Thảo 09-07-1978 Nữ Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Thanh Liêm, Hà Nam PGS Xem chi tiết
84 Lê Minh Thống 06-10-1981 Nam Kinh tế Trường Đại học Mỏ - Địa chất Quỳnh Lưu, Nghệ An PGS Xem chi tiết
85 Phạm Thị Bích Thu 01-05-1987 Nữ Kinh tế Trường Đại học Hồng Đức Thiệu Hóa, Thanh Hóa PGS Xem chi tiết
86 Phạm Quốc Thuần 13-10-1974 Nam Kinh tế Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Tân Trụ, Long An PGS Xem chi tiết
87 Nguyễn Thị Thu Thương 26-07-1985 Nữ Kinh tế Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, ĐH Thái Nguyên Ân Thi, Hưng Yên PGS Xem chi tiết
88 Đặng Thu Thuỷ 26-01-1983 Nữ Kinh tế Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Gia Lâm,  Hà Nội PGS Xem chi tiết
89 Cù Thanh Thủy 11-10-1985 Nữ Kinh tế Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Nam Trực, Nam Định PGS Xem chi tiết
90 Nguyễn Thị Thu Thủy 20-10-1981 Nữ Kinh tế Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách khoa Hà Nội Gia Lâm, Hà Nội PGS Xem chi tiết
91 Nguyễn Văn Thụy 03-04-1979 Nam Kinh tế Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Nghĩa Hưng, Nam Định PGS Xem chi tiết
92 Nguyễn Văn Tiến 01-08-1963 Nam Kinh tế Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Vinh, Nghệ An PGS Xem chi tiết
93 Tạ Thu Trang 05-07-1980 Nữ Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Tiền Hải, Thái Bình PGS Xem chi tiết
94 Hà Minh Trí 19-12-1970 Nam Kinh tế Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang PGS Xem chi tiết
95 Phạm Thị Tuyết Trinh 21-09-1984 Nữ Kinh tế Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Thọ Xuân, Thanh Hoá PGS Xem chi tiết
96 Nguyễn Anh Trụ 19-11-1978 Nam Kinh tế Học viện Nông nghiệp Việt Nam Xuân Trường, Nam Định PGS Xem chi tiết
97 Ngô Thị Thanh Trúc 20-03-1979 Nữ Kinh tế Trường Đại học Cần Thơ Thị xã Bình Minh, Vĩnh Long PGS Xem chi tiết
98 Đỗ Thị Tươi 20-10-1975 Nữ Kinh tế Trường Đại học Lao động - Xã hội Hải Hậu, Nam Định PGS Xem chi tiết
99 Nguyễn Thị Hồng Vân 07-12-1979 Nữ Kinh tế Học viện Tài chính Việt Trì, Phú Thọ PGS Xem chi tiết
100 Nguyễn Quang Vĩnh 19-10-1981 Nam Kinh tế Trường Đại học Lao động - Xã hội Bình Xuyên, Vĩnh Phúc PGS Xem chi tiết
101 Phạm Thị Thanh Xuân 02-12-1981 Nữ Kinh tế Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Quảng Trạch, Quảng Bình PGS Xem chi tiết
102 Nguyễn Thị Hoàng Yến 22-07-1979 Nữ Kinh tế Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Đông Anh, Hà Nội PGS Xem chi tiết

Danh sách ứng viên được HĐGSCS đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023 (Phần 1)

Danh sách ứng viên được HĐGSCS đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023 (Phần 3)

Danh sách ứng viên được HĐGSCS đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023 (Phần 4)

Số lượt xem : 31633
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu