Danh sách thành viên hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2022

25/08/2022

1. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên ngành Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản

2. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Cơ học

3. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên ngành Cơ khí - Động lực

4. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Công nghệ thông tin

5. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Dược học

6. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên Ngành điện - Điện tử - Tự động hóa

7. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Giao thông vận tải

8. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Giáo dục học

9. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm

12. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên ngành Khoa học trái đất - mỏ

13. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Kinh tế

14. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Luật học

15. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Luyện kim

16. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Ngôn ngữ học

17. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp

18. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Sinh học

19. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học

20. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Tâm lý học

21. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Thủy lợi

22. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Toán học

23. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học

24. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên Ngành văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao

25. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Văn học

26. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Vật lý

27. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên ngành Xây dựng – Kiến trúc

28. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Y học

Số lượt xem : 22151
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu