15. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Luyện kim

25/08/2022

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Nguyễn Hồng Hải

1953

Chủ tịch

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

2

GS.TS. Đặng Mậu Chiến

1959

Phó Chủ tịch

Viện Công nghệ Nano,
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

3

GS.TS. Mai Thanh Tùng

1974

Thư ký

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

4

GS.TS. Nguyễn Huy Dân

1968

Ủy viên

Viện Khoa học vật liệu,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

5

PGS.TS. Đỗ Hùng Mạnh

1963

Ủy viên

Viện Khoa học vật liệu,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

6

PGS.TS. Nguyễn Đăng Nam

1980

Ủy viên

Trường Đại học Duy Tân

7

PGS.TS. Đoàn Đình Phương

1962

Ủy viên

Viện Khoa học vật liệu,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Số lượt xem : 5013
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu