16. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Ngôn ngữ học

25/08/2022

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Mai Ngọc Chừ

1950

Chủ tịch

Trường Đại học Khoa học

Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

2

GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp

1966

Phó Chủ tịch

Viện Ngôn ngữ học,

Viện Hàn lâm Khoa học

Xã hội Việt Nam 

3

GS.TS. Vũ Văn Đại

1953

Thư ký

Trường Đại học Hà Nội

4

GS.TS. Trần Trí Dõi

1953

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học

Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

5

GS.TS. Đỗ Việt Hùng 

1964

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

6

GS.TS. Nguyễn Văn Khang

1951

Ủy viên

Hội Ngôn ngữ học Việt Nam

7

PGS.TS. Phạm Thị Hồng Nhung

1976

Ủy viên

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Số lượt xem : 5233
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu