1. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên ngành Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản

25/08/2022
STT Họ và tên Năm sinh Chức danh trong HĐ Đơn vị công tác
1 GS.TS. Nguyễn Thanh Phương 1965 Chủ tịch Trường Đại học Cần Thơ
2 GS.TS. Vũ Đình Tôn 1958 Phó Chủ tịch Học viện Nông nghiệp
3 GS.TS. Lê Đức Ngoan 1953 Thư ký Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế
4 GS.TS. Từ Quang Hiển 1954 Ủy viên Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên
5 GS.TS. Nguyễn Duy Hoan 1961 Ủy viên Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên
6 GS.TS. Lã Văn Kính 1959 Ủy viên Viện Chăn nuôi
7 GS.TS. Nguyễn Thị Lan 1974 Ủy viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
8 GS.TS. Nguyễn Văn Thu 1955 Ủy viên Trường Đại học Cần Thơ
9 PGS.TS. Nguyễn Quang Linh 1961 Ủy viên Đại học Huế
Số lượt xem : 7312
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu