7. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Giao thông vận tải

25/08/2022
STT Họ và tên Năm sinh Chức danh trong HĐ Đơn vị công tác
1 GS.TS. Phạm Huy Khang 1956 Chủ tịch Trường Đại học Giao thông vận tải
2 GS.TS. Phạm Cao Thăng 1953 Phó Chủ tịch Học viện Kỹ thuật Quân sự
3 PGS.TS. Nguyễn Minh Đức 1981 Thư ký Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
4 GS.TS. Trần Đức Nhiệm 1952 Ủy viên Trường Đại học Giao thông vận tải
5 GS.TS. Hoàng Phương Hoa 1963 Ủy viên Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
6 PGS.TS. Đào Văn Đông 1973 Ủy viên Trường Đại học Hoà Bình
7 PGS.TS. Phạm Duy Hòa 1962 Ủy viên Trường Đại học Xây dựng 
8 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long 1963 Ủy viên Trường Đại học Giao thông vận tải
9 PGS.TS. Đào Minh Quân 1976 Ủy viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Số lượt xem : 6878
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu