6. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên Ngành điện - Điện tử - Tự động hóa

25/08/2022

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TSKH. Hồ Đắc Lộc

1965

Chủ tịch

Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

2

GS.TSKH. Nguyễn Công Định

1963

Phó Chủ tịch

Học viện Kỹ thuật Quân sự

3

PGS.TS. Nguyễn Chí Ngôn

1972

Thư ký

Trường Đại học Cần Thơ

4

GS.TS. Trần Xuân Nam

1971

Ủy viên

Học viện Kỹ thuật Quân sự

5

GS.TS. Nguyễn Doãn Phước

1956

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

6

GS.TS. Lê Tiến Thường

1957

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

7

GS.TS. Lê Kim Hùng

1957

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

Số lượt xem : 7251
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu