27. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên ngành Xây dựng – Kiến trúc

25/08/2022

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Nguyễn Việt Anh

1968

Chủ tịch

Trường Đại học Xây dựng

2

GS.TS. Lê Thanh Hải

1967

Phó Chủ tịch

Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

3

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Giang

1980

Thư ký

Trường Đại học Xây dựng

4

GS.TS. Nguyễn Tố Lăng

1957

Ủy viên

Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam

5

GS.TS. Phan Quang Minh

1960

Ủy viên

Hội Kết cấu và Công nghệ Xây dựng Việt Nam

6

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh

1966

Ủy viên

Trường Đại học Kiến trúc

Hà Nội

7

GS.TS. Doãn Minh Khôi 

1954

Ủy viên

Trường Đại học Xây dựng

8

PGS.TS. Lương Văn Hải

1978

Uỷ viên

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

9

PGS.TS. Nguyễn Trí Tá

1964

Ủy viên

Học viện Kỹ thuật Quân sự

Số lượt xem : 4290
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu