2. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Cơ học

25/08/2022
STT Họ và tên Năm sinh Chức danh trong HĐ Đơn vị công tác
1 GS.TSKH. Nguyễn Đông Anh 1954 Chủ tịch Viện Cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2 GS.TS. Nguyễn Xuân Hùng 1976 Phó Chủ tịch Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
3 GS.TS. Trần Văn Liên 1961 Thư ký Trường Đại học Xây dựng
4 GS.TSKH. Phạm Đức Chính 1958 Ủy viên Viện Cơ học, Viện Hàn lâm, Khoa học và Công nghệ Việt Nam
5 GS.TS. Nguyễn Thái Chung 1973 Ủy viên Học viện Kỹ thuật Quân sự
6 GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức 1963 Ủy viên Đại học Quốc gia Hà Nội
7 GS.TSKH. Nguyễn Tiến Khiêm 1955 Ủy viên Viện Cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
8 GS.TS. Trần Ích Thịnh 1952 Ủy viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
9 GS.TS. Phạm Chí Vĩnh 1956 Ủy viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
Số lượt xem : 7336
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu