3. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên ngành Cơ khí - Động lực

25/08/2022
STT Họ và tên Năm sinh Chức danh trong HĐ Đơn vị công tác
1 GS.TSKH. Bành Tiến Long 1949 Chủ tịch Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
2 GS.TSKH. Bùi Văn Ga 1957 Phó Chủ tịch Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
3 GS.TS. Lê Anh Tuấn 1975 Thư ký Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
4 GS.TS. Chu Văn Đạt 1962 Ủy viên Học viện Kỹ thuật Quân sự
5 GS.TS. Nguyễn Hay 1959 Ủy viên Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
6 GS.TS. Nguyễn Lạc Hồng 1962 Ủy viên Học viện Kỹ thuật Quân sự
7 GS.TS. Nguyễn Thanh Nam 1960 Ủy viên Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
8 GS.TS. Trần Văn Nam 1958 Ủy viên Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
9 GS.TS. Lương Công Nhớ 1958 Ủy viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Số lượt xem : 7284
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu