Danh sách ứng viên được HĐGSCS đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 (Phần 2)

17/09/2020

9. Hội đồng Giáo sư liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Giới tính Ngành Dân tộc Nơi làm việc Quê quán Đăng ký ĐTCCD Hồ sơ đăng ký
1 Lê Trường Giang 23/11/1975 Nam Hóa học Kinh Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Bình Lục, Hà Nam GS Xem chi tiết
2 Nguyễn Mạnh Cường 11/12/1962 Nam Hóa học Kinh Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Ý Yên, Nam Định GS Xem chi tiết
3 Nguyễn Minh Thủy 27/6/1961 Nữ Công nghệ thực phẩm Kinh Trường Đại học Cần Thơ Chợ Mới, An Giang GS Xem chi tiết
4 Nguyễn Quốc Hiến 24/01/1956 Nam Hóa học Kinh Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam Nghi Xuân, Hà Tĩnh GS Xem chi tiết
5 Nguyễn Thị Huệ 13/12/1964 Nữ Hóa học Kinh Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh GS Xem chi tiết
6 Nguyễn Thị Thanh Mai 01/12/1974 Nữ Hóa học Kinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Mộ Đức, Quảng Ngãi GS Xem chi tiết
7 Nguyễn Văn Mười 10/7/1960 Nam Công nghệ thực phẩm Kinh Trường Đại học Cần Thơ. Phụng Hiệp, Hậu Giang GS Xem chi tiết
8 Trịnh Văn Tuyên 23/11/1962 Nam Hóa học Kinh Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Yên Mỹ, Hưng Yên GS Xem chi tiết
9 Chu Đình Bính 09/02/1977 Nam Hóa học Kinh Trường Đại học Bách khoa Hà nội Việt Yên, Bắc Giang PGS Xem chi tiết
10 Đặng Tấn Hiệp 01/01/1980 Nam Hóa học Kinh Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh Yên Mỹ, Hưng Yên PGS Xem chi tiết
11 Đặng Xuân Cường 04/9/1982 Nam Công nghệ thực phẩm Kinh Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang Xuân Trường, Nam Định PGS Xem chi tiết
12 Đào Việt Hà 17/6/1969 Nữ Hóa học Kinh Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Vĩnh Bảo, Hải Phòng PGS Xem chi tiết
13 Đinh Ngọc Thức 20/4/1977 Nam Hóa học Kinh Trường Đại học Hồng Đức Nông Cống, Thanh Hóa PGS Xem chi tiết
14 Dương Thúc Huy 20/02/1984 Nam Hóa học Kinh Trường Đại học Sư phạm TP.HCM Bắc Bình, Bình Thuận PGS Xem chi tiết
15 Hồ Thanh Bình 06/9/1974 Nam Công nghệ thực phẩm Kinh Trường Đại học An Giang, ĐHQG TPHCM Châu Phú, An Giang PGS Xem chi tiết
16 Hồ Việt Đức 06/6/1985 Nam Hóa học Kinh Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế Phong Điền, Thừa Thiên Huế PGS Xem chi tiết
17 Mai Huỳnh Cang 27/6/1983 Nữ Hóa học Kinh Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh Châu Thành, Bến Tre PGS Xem chi tiết
18 Lê Nguyễn Thành 06/4/1976 Nam Hóa học Kinh Viện Hóa sinh biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Đức Thọ, Hà Tĩnh PGS Xem chi tiết
19 Lê Thị Hải Lê 17/12/1960 Nữ Hóa học Kinh Trường Đại học Thành Đô Lục Nam, Bắc Giang PGS Xem chi tiết
20 Lê Tiến Khoa 08/12/1986 Nam Hóa học Kinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh An Giang PGS Xem chi tiết
21 Nguyễn Minh Hải 04/10/1985 Nam Hóa học Kinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Hà Đông, Hà Nội PGS Xem chi tiết
22 Nguyễn Minh Ngọc 17/12/1978 Nam Hóa học Kinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Nghi Lộc, Nghệ An PGS Xem chi tiết
23 Nguyễn Nhật Huy 28/11/1984 Nam Hóa học Kinh Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Tp.HCM Thị xã Tân Uyên, Bình Dương PGS Xem chi tiết
24 Nguyễn Thị Thanh Xuân 15/3/1978 Nữ Hóa học Kinh Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng Sơn Trà, Đà Nẵng PGS Xem chi tiết
25 Nguyễn Trần Hùng 23/9/1975 Nam Hóa học Kinh Viện Khoa học và Công nghệ quân sự, Bộ Quốc phòng Hoằng Hoá, Thanh Hoá PGS Xem chi tiết
26 Nguyễn Trọng Tuân 02/9/1974 Nam Hóa học Kinh Trường Đại học Cần Thơ Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long PGS Xem chi tiết
27 Nguyễn Trường Sơn 09/6/1975 Nam Hóa học Kinh Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Tịnh Biên, An Giang PGS Xem chi tiết
28 Nguyễn Tuấn Anh 07/3/1984 Nam Hóa học Kinh Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Ba Đình, Hà Nội PGS Xem chi tiết
29 Nguyễn Vũ Giang 06/5/1973 Nam Hóa học Kinh Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Nam Sách, Hải Dương PGS Xem chi tiết
30 Nguyễn Xuân Trường 01/11/1980 Nam Hóa học Kinh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Nam Trực, Nam Định PGS Xem chi tiết
31 Phạm Chiến Thắng 06/10/1987 Nam Hóa học Kinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Đống Đa, Hà Nội PGS Xem chi tiết
32 Phan Thị Thanh Quế 23/7/1974 Nữ Công nghệ thực phẩm Kinh Trường Đại học Cần Thơ Châu Thành, Long An PGS Xem chi tiết
33 Tống Thị Ánh Ngọc 08/8/1977 Nữ Công nghệ thực phẩm Kinh Trường Đại học Cần Thơ Ba Tri, Bến Tre PGS Xem chi tiết
34 Trần Đình Trinh 29/10/1978 Nam Hóa học Kinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Lương Tài, Bắc Ninh PGS Xem chi tiết
35 Trần Nguyễn Minh Ân 12/7/1970 Nam Hóa học Kinh Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa PGS Xem chi tiết
36 Trần Thị Hằng 14/5/1976 Nữ Hóa học Kinh Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì Vũ Thư, Thái Bình PGS Xem chi tiết
37 Trương Thanh Tú 06/11/1980 Nam Hóa học Kinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Quảng Ninh, Quảng Bình PGS Xem chi tiết
38 Văn Phạm Đan Thủy 19/8/1982 Nữ Hóa học Kinh Trường Đại học Cần Thơ Ninh Kiều, Cần Thơ PGS Xem chi tiết
39 Võ Đình Lệ Tâm 21/01/1978 Nữ Công nghệ thực phẩm Kinh Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Cần Đước, Long An PGS Xem chi tiết
40 Vũ Anh Tuấn 09/6/1981 Nam Hóa học Kinh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Đông Hưng, Thái Bình PGS Xem chi tiết
41 Vũ Đình Ngọ 28/8/1966 Nam Hóa học Kinh Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì Sông Lô, Vĩnh Phúc PGS Xem chi tiết

12. Hội đồng Giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ  

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Giới tính Ngành Dân tộc Nơi làm việc Quê quán Đăng ký ĐTCCD Hồ sơ đăng ký
1 Đặng Trường An 28/02/1978 Nam Khoa học Trái đất Kinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh Thị Xã Tân Châu, An Giang PGS Xem chi tiết
2 Đào Đình Châm 08/02/1970 Nam Khoa học Trái đất Kinh Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Khoái Châu, Hưng Yên PGS Xem chi tiết
3 Đỗ Quang Khánh 17/9/1964 Nam Khoa học Trái đất Kinh Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Núi Thành, Quảng Nam PGS Xem chi tiết
4 Đoàn Quang Trí 09/10/1984 Nam Khoa học Trái đất Kinh Tạp chí Khí tượng Thủy văn, Tổng cục Khí tượng Thủy văn Thanh Trì, Hà Nội PGS Xem chi tiết
5 Hoàng Lưu Thu Thủy 06/12/1970 Nữ Khoa học Trái đất Kinh Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Diễn Châu, Nghệ An PGS Xem chi tiết
6 Hoàng Phan Hải Yến 07/6/1981 Nữ Khoa học Trái đất Kinh Trường Đại học Vinh Đức Thọ, Hà Tĩnh PGS Xem chi tiết
7 Lê Thị Thu Hiền 27/01/1973 Nữ Khoa học Trái đất Kinh Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh PGS Xem chi tiết
8 Nguyễn Công Nguyên 07/6/1983 Nam Khoa học Trái đất Kinh Trường Đại học Đà Lạt Mộ Đức, Quảng Ngãi PGS Xem chi tiết
9 Nguyễn Tài Tuệ 10/5/1981 Nam Khoa học Trái đất Kinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Kiến Xương, Thái Bình PGS Xem chi tiết
10 Nguyễn Thị Nụ 16/8/1977 Nữ Khoa học Trái đất Kinh Trường Đại học Mỏ - Địa chất Tân Yên, Bắc Giang PGS Xem chi tiết
11 Nguyễn Tiến Thành 07/12/1984 Nam Khoa học Trái đất Kinh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Hưng Hà, Thái Bình PGS Xem chi tiết
12 Nguyễn Văn Xô 03/10/1980 Nam Mỏ Kinh Trường Đại học Mỏ - Địa chất Kiến Xương, Thái Bình PGS Xem chi tiết
13 Nguyễn Viết Nghĩa 18/7/1980 Nam Khoa học Trái đất Kinh Trường Đại học Mỏ - Địa chất Nam Từ Liêm, Hà Nội PGS Xem chi tiết
14 Phạm Minh Hải 01/12/1980 Nam Khoa học Trái đất Kinh Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ Kinh Môn, Hải Dương PGS Xem chi tiết
15 Phạm Thị Thanh Ngà 02/11/1972 Nữ Khoa học Trái đất Kinh Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệVN Kim Động, Hưng Yên PGS Xem chi tiết
16 Phạm Thị Thuý 25/12/1980 Nữ Khoa học Trái đất Kinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Hương Sơn, Hà Tĩnh PGS Xem chi tiết
17 Phí Trường Thành 07/9/1972 Nam Khoa học Trái đất Kinh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Bắc Từ Liêm, Hà Nội PGS Xem chi tiết
18 Trần Thanh Nhàn 08/02/1981 Nam Khoa học Trái đất Kinh Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Hiệp Đức, Quảng Nam PGS Xem chi tiết
19 Trần Thị Tuyến 15/8/1982 Nữ Khoa học Trái đất Kinh Trường Đại học Vinh Quỳnh Lưu, Nghệ An PGS Xem chi tiết
20 Vũ Đình Hòa 01/9/1983 Nam Khoa học Trái đất Kinh Học viện Chính sách và Phát triển Thủy Nguyên, Hải Phòng PGS Xem chi tiết

13. Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế 

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Giới tính Ngành Dân tộc Nơi làm việc Quê quán Đăng ký ĐTCCD Hồ sơ đăng ký
1 Chúc Anh Tú 16/11/1976 Nam Kinh tế Kinh Học viện Tài chính Tĩnh Gia, Thanh Hoá GS Xem chi tiết
2 Nguyễn Trọng Cơ 23/6/1963 Nam Kinh tế Kinh Học viện Tài chính Hiệp Hòa, Bắc Giang GS Xem chi tiết
3 Đinh Phi Hổ 17/7/1957 Nam Kinh tế Kinh Trường  Đại học Phan Thiết Hoài Nhơn, Bình Định GS Xem chi tiết
4 Giang Thanh Long 05/10/1976 Nam Kinh tế Kinh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Thành phố Hải Dương, Hải Dương GS Xem chi tiết
5 Hà Nam Khánh Giao 06/6/1965 Nam Kinh tế Kinh Học viện Hàng không Việt Nam Yên Hưng, Quảng Ninh GS Xem chi tiết
6 Hoàng Văn Cường 01/01/1963 Nam Kinh tế Kinh Trường Đại học Kinh tế quốc dân Ý Yên, Nam Định GS Xem chi tiết
7 Lê Quốc Hội 02/4/1975 Nam Kinh tế Kinh Trường Đại học Kinh tế quốc dân Đức Thọ, Hà Tĩnh GS Xem chi tiết
8 Nguyễn Hữu Ánh 08/6/1973 Nam Kinh tế Kinh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hoài Đức, Hà Nội GS Xem chi tiết
9 Nguyễn Minh Hà 01/11/1972 Nam Kinh tế Kinh Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh TP Nha Trang, Khánh Hòa GS Xem chi tiết
10 Nguyễn Thị Tuyết Mai 30/6/1962 Nữ Kinh tế Kinh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Đông Hưng, Thái Bình GS Xem chi tiết
11 Phạm Hồng Chương 28/4/1964 Nam Kinh tế Kinh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Thường Tín, Hà Nội GS Xem chi tiết
12 Lê Đức Toàn 20/02/1958 Nam Kinh tế Kinh Trường Đại học Duy Tân Điện Bàn, Quảng Nam GS Xem chi tiết
13 Trần Mạnh Dũng 22/10/1971 Nam Kinh tế Kinh Trường Đại học Kinh tế quốc dân Tam Nông, Phú Thọ GS Xem chi tiết
14 Trần Thị Thanh Tú 15/11/1976 Nữ Kinh tế Kinh Trường ĐH Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Hàm Thuận, Bình Thuận GS Xem chi tiết
15 Bùi Thị Ngọc 01/5/1978 Nữ Kinh tế Kinh Trường Đại học Lao động - Xã hội Phúc Thọ, Hà Nội PGS Xem chi tiết
16 Bùi Thị Quỳnh Thơ 28/8/1976 Nữ Kinh tế Kinh Trường Đại học Hà Tĩnh Thành phố Hà Tĩnh PGS Xem chi tiết
17 Đặng Hữu Mẫn 13/02/1984 Nam Kinh tế Kinh Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Phú Vang, Thừa Thiên Huế PGS Xem chi tiết
18 Đặng Tùng Lâm 29/9/1969 Nam Kinh tế Kinh Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế PGS Xem chi tiết
19 Đào Thị Thanh Bình 28/10/1973 Nữ Kinh tế Kinh Trường Đại học Hà Nội Ba Vì, Hà Nội PGS Xem chi tiết
20 Đinh Thế Hùng 20/12/1977 Nam Kinh tế Kinh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Đức Thọ, Hà Tĩnh PGS Xem chi tiết
21 Đỗ Hữu Hải 15/10/1975 Nam Kinh tế Kinh Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM Kim Động, Hưng Yên PGS Xem chi tiết
22 Đỗ Xuân Luận 08/7/1983 Nam Kinh tế Kinh Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên Sóc Sơn, Hà Nội PGS Xem chi tiết
23 Hà Sơn Tùng 19/10/1980 Nam Kinh tế Kinh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hoàn Kiếm, Hà Nội PGS Xem chi tiết
24 Hà Văn Dũng 20/3/1979 Nam Kinh tế Kinh Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Anh Sơn, Nghệ An PGS Xem chi tiết
25 Hoàng Thanh Tùng 20/01/1969 Nam Kinh tế Kinh Trường Đại học Lao động Xã hội Từ Liêm, Hà Nội PGS Xem chi tiết
26 Hoàng Trọng Hùng 21/6/1978 Nam Kinh tế Kinh Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Phong Điền, Thừa Thiên Huế PGS Xem chi tiết
27 Hoàng Xuân Lâm 18/02/1978 Nam Kinh tế Kinh Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Yên Thành, Nghệ An PGS Xem chi tiết
28 Lê Hoằng Bá Huyền 07/01/1979 Nam Kinh tế Kinh Trường Đại học Hồng Đức Hoằng Hóa, Thanh Hóa PGS Xem chi tiết
29 Lê Long Hậu 03/9/1981 Nam Kinh tế Kinh Trường Đại học Cần Thơ Vĩnh Thạnh, Cần Thơ PGS Xem chi tiết
30 Lê Nhật Hạnh 09/4/1978 Nữ Kinh tế Kinh Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Thọ Xuân, Thanh Hóa PGS Xem chi tiết
31 Lê Quang Bốn 01/01/1968 Nam Kinh tế Kinh Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy Hà Nội Nam Trực, Nam Định PGS Xem chi tiết
32 Lê Quang Hùng 23/3/1960 Nam Kinh tế Kinh Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Phong Điền, Thừa Thiên Huế PGS Xem chi tiết
33 Lê Thị Phương Vy 29/01/1982 Nữ Kinh tế Kinh Trường Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh Vĩnh Linh, Quảng Trị PGS Xem chi tiết
34 Lê Thị Tú Oanh 22/01/1977 Nữ Kinh tế Kinh Trường Đại học Lao động - Xã hội Từ Liêm, Hà Nội PGS Xem chi tiết
35 Ngô Mỹ Trân 10/10/1980 Nữ Kinh tế Kinh Trường Đại học Cần Thơ Bình Tân, Vĩnh Long PGS Xem chi tiết
36 Nguyễn Hữu Hiểu 07/11/1977 Nam Kinh tế Kinh Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước Ứng Hòa, Hà Nội PGS Xem chi tiết
37 Nguyễn Ngọc Tiến 04/11/1979 Nam Kinh tế Kinh Trường Đại học Quy Nhơn  Tuy Phước, Bình Định PGS Xem chi tiết
38 Nguyễn Ngọc Toàn 04/12/1976 Nam Kinh tế Kinh Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nam Đàn, Nghệ An PGS Xem chi tiết
39 Nguyễn Như Tỷ 20/5/1986 Nam Kinh tế Kinh Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Tp HCM Kim Bảng, Hà Nam PGS Xem chi tiết
40 Nguyễn Phong Nguyên 22/02/1979 Nam Kinh tế Kinh Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Quảng Ninh, Quảng Bình PGS Xem chi tiết
41 Nguyễn Tấn Vinh 03/12/1974 Nam Kinh tế Kinh Học viện Chính trị khu vực II Thanh Khê, Đà Nẵng PGS Xem chi tiết
42 Nguyễn Thanh Hiếu 25/9/1979 Nữ Kinh tế Kinh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hậu Lộc, Thanh Hóa PGS Xem chi tiết
43 Nguyễn Thanh Lâm 04/02/1980 Nam Kinh tế Kinh Trường Đại học Lạc Hồng Chợ Gạo, Tiền Giang PGS Xem chi tiết
44 Nguyễn Thị Hiền 02/02/1977 Nữ Kinh tế Kinh Trường Đại học Ngoại thương Thành phố Vinh, Nghệ An PGS Xem chi tiết
45 Nguyễn Thị Minh Phượng 05/4/1978 Nữ Kinh tế Kinh Trường Đại học Vinh Kỳ Anh, Hà Tĩnh PGS Xem chi tiết
46 Nguyễn Thị Thanh Phương 20/8/1977 Nữ Kinh tế Kinh Trường Đại học Thương mại Thanh Thủy, Phú Thọ PGS Xem chi tiết
47 Nguyễn Thị Thu Hoài 12/12/1976 Nữ Kinh tế Kinh Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội Thanh Oai, Hà Nội PGS Xem chi tiết
48 Nguyễn Thị Trâm Anh 02/01/1969 Nữ Kinh tế Kinh Trường Đại học Nha Trang Quảng Trạch, Quảng Bình PGS Xem chi tiết
49 Nguyễn Xuân Hưng 05/3/1972 Nam Kinh tế Kinh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Thị Xã Từ Sơn, Bắc Ninh PGS Xem chi tiết
50 Phạm Quang Huy 23/12/1983 Nam Kinh tế Kinh Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Vĩnh Bảo, Hải Phòng PGS Xem chi tiết
51 Phạm Tuấn Anh 10/6/1975 Nam Kinh tế Kinh Trường Đại học Thương mại Thủy Nguyên, Hải Phòng PGS Xem chi tiết
52 Phạm Văn Tuấn 28/3/1978 Nam Kinh tế Kinh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hoằng Hoá, Thanh Hoá PGS Xem chi tiết
53 Phan Thị Hằng Nga 10/10/1977 Nữ Kinh tế Kinh Trường Đại học Tài chính-Marketing Nam Đàn, Nghệ An PGS Xem chi tiết
54 Phan Thị Thu Hiền 01/10/1977 Nữ Kinh tế Kinh Trường Đại học Ngoại thương Đức Thọ, Hà Tĩnh PGS Xem chi tiết
55 Phan Trần Trung Dũng 09/7/1978 Nam Kinh tế Kinh Trường Đại học Ngoại thương Đức Thọ, Hà Tĩnh PGS Xem chi tiết
56 Phùng Đức Nam 21/7/1982 Nam Kinh tế Kinh Trường Đại học Kinh tế Tp. HCM Giao Thủy, Nam Định PGS Xem chi tiết
57 Phùng Thế Đông 21/6/1984 Nam Kinh tế Kinh Học Viện Chính sách và Phát triển Quốc Oai, Hà Nội PGS Xem chi tiết
58 Trần Hùng Sơn 19/9/1981 Nam Kinh tế Kinh Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCM Cẩm Thủy, Thanh Hóa PGS Xem chi tiết
59 Trần Mai Đông 06/9/1976 Nam Kinh tế Kinh Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng PGS Xem chi tiết
60 Trần Quốc Trung 26/3/1986 Nam Kinh tế Kinh Trường Đại học Ngoại thương - Cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh Duy Xuyên, Quảng Nam PGS Xem chi tiết
61 Trần Thị Xuân Anh 12/9/1980 Nữ Kinh tế Kinh Học viện Ngân hàng Thiệu Hoá, Thanh Hoá PGS Xem chi tiết
62 Trần Trung Tuấn 03/12/1982 Nam Kinh tế Kinh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Phù Cừ, Hưng Yên PGS Xem chi tiết
63 Trần Trung Vinh 25/01/1983 Nam Kinh tế Kinh Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Thành phố Hội An, Quảng Nam PGS Xem chi tiết
64 Trần Tự Lực 21/4/1977 Nam Kinh tế Kinh Trường Đại học Quảng Bình Can Lộc, Hà Tĩnh PGS Xem chi tiết
65 Trần Văn Trang 26/9/1977 Nam Kinh tế Kinh Trường Đại học Thương mại Gia Bình, Bắc Ninh PGS Xem chi tiết
66 Vũ Duy Nguyên 13/8/1976 Nam Kinh tế Kinh Học viện Tài chính Đông Hưng, Thái Bình PGS Xem chi tiết
67 Vũ Tuấn Hưng 06/7/1979 Nam Kinh tế Kinh Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên PGS Xem chi tiết
68 Trần Tiến Khoa 21/9/1964 Nam Kinh tế Kinh Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Tp HCM Thiị xã Bạc Liêu, Bạc Liêu PGS Xem chi tiết

14. Hội đồng Giáo sư ngành Luật học 

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Giới tính Ngành Dân tộc Nơi làm việc Quê quán Đăng ký ĐTCCD Hồ sơ đăng ký
1 Dư Ngọc Bích 27/7/1974 Nữ Luật học Kinh Trường Đại học Mở Tp.HCM  Thị xã Tân Châu, An Giang PGS Xem chi tiết
2 Nguyễn Đức Hạnh 05/12/1975 Nam Luật học Kinh Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội Thạch Thất, Hà Nội PGS Xem chi tiết
3 Phạm Minh Tuyên 02/5/1963 Nam Luật học Kinh Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh Điện Bàn, Quảng Nam PGS Xem chi tiết
4 Trần Thăng Long 08/12/1973 Nam Luật học Kinh Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh Phù Mỹ, Bình Định PGS Xem chi tiết

15. Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành Luyện kim  

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Giới tính Ngành Dân tộc Nơi làm việc Quê quán Đăng ký ĐTCCD Hồ sơ đăng ký
1 Dương Ngọc Bình 22/12/1980 Nam Luyện kim Kinh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Yên Mô, Ninh Bình PGS Xem chi tiết
2 Nguyễn Dương Nam 26/10/1985 Nam Luyện kim Kinh Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Hoàng Mai, Hà Nội PGS Xem chi tiết
3 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 06/4/1973 Nữ Luyện kim Kinh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội PGS Xem chi tiết

16. Hội đồng Giáo sư ngành Ngôn ngữ học    

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Giới tính Ngành Dân tộc Nơi làm việc Quê quán Đăng ký ĐTCCD Hồ sơ đăng ký
1 Nguyễn Văn Thạo 12/5/1974 Nam Ngôn ngữ học Kinh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Thọ Xuân, Thanh Hóa PGS Xem chi tiết
2 Phạm Hiển 24/7/1976 Nam Ngôn ngữ học Kinh Viện Ngôn ngữ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Thanh Trì, Hà Nội PGS Xem chi tiết

17. Hội đồng Giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Giới tính Ngành Dân tộc Nơi làm việc Quê quán Đăng ký ĐTCCD Hồ sơ đăng ký
1 Thái Thành Lượm 24/12/1959 Nam Lâm nghiệp Kinh Trường Đại học Kiên Giang Tân Hiệp, Kiên Giang GS Xem chi tiết
2 Cao Đình Sơn 20/10/1973 Nam Lâm nghiệp Kinh Trường Đại học Tây Bắc Chương Mỹ, Hà Nội PGS Xem chi tiết
3 Lưu Quang Vinh 16/9/1980 Nam Lâm nghiệp Kinh Trường Đại học Lâm nghiệp Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình PGS Xem chi tiết
4 Nguyễn Đức Doan 20/10/1975 Nam Nông nghiệp Kinh Học viện Nông nghiệp Việt Nam Diễn Châu, Nghệ An PGS Xem chi tiết
5 Nguyễn Hồ Lam 17/9/1983 Nam Nông nghiệp Kinh Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế Yên Thành, Nghệ An PGS Xem chi tiết
6 Nguyễn Thanh Bình 25/12/1972 Nam Nông nghiệp Kinh Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Lệ Thủy, Quảng Bình PGS Xem chi tiết
7 Nguyễn Tiến Dũng 02/11/1983 Nam Nông nghiệp Kinh Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên Việt Yên, Bắc Giang PGS Xem chi tiết

 

Danh sách ứng viên được HĐGSCS đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 (Phần 1)

Danh sách ứng viên được HĐGSCS đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 (Phần 3)

Danh sách ứng viên được HĐGSCS đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 (Phần 4)

Số lượt xem : 14382
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu