Danh sách ứng viên được HĐGSCS đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 (Phần 3)

01/01/2022

14. Hội đồng Giáo sư ngành Luật học 

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Ngành Nơi làm việc Quê quán (huyện/quận, tỉnh/thành phố) Chức danh đăng ký Hồ sơ đăng ký
1 Đỗ Văn Đại 21-05-1974 Nam Luật học Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh Việt Yên, Bắc Giang GS Xem chi tiết
2 Mai Đắc Biên 02-05-1966 Nam Luật học Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội Thành Phố Phủ Lý, Hà Nam PGS Xem chi tiết
3 Đoàn Thị Phương Diệp 15-01-1977 Nữ Luật học Trường Đại học Kinh tế-Luật, ĐHQG TPHCM Tư Nghĩa, Quảng Ngãi PGS Xem chi tiết
4 Bùi Tiến Đạt 05-11-1983 Nam Luật học Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội Hà Trung,Thanh Hóa PGS Xem chi tiết
5 Nguyễn Ngọc Hà 18-06-1983 Nam Luật học Trường Đại học Ngoại thương Tam Nông, Phú Thọ PGS Xem chi tiết
6 Ngô Hữu Phước 01-06-1972 Nam Luật học Trường Đại học Kinh tế-Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Quảng Trạch, Quảng Bình PGS Xem chi tiết
7 Vũ Quang 10-10-1964 Nam Luật học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Vụ Bản, Nam Định PGS Xem chi tiết
8 Nguyễn Thị Xuân Sơn 06-06-1979 Nữ Luật học Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội Phúc Thọ, Hà Nội PGS Xem chi tiết
9 Phan Thị Thanh Thủy 10-08-1970 Nữ Luật học Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế PGS Xem chi tiết

15. Hội đồng Giáo sư ngành Luyện kim  

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Ngành Nơi làm việc Quê quán (huyện/quận, tỉnh/thành phố) Chức danh đăng ký Hồ sơ đăng ký
1 Dương Ngọc Bình 22-12-1980 Nam Luyện kim Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Yên Mô, Ninh Bình PGS Xem chi tiết
2 Lê Trung Kiên 16-11-1978 Nam Luyện kim Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Thanh Miện, Hải Dương PGS Xem chi tiết
3 Trịnh Văn Trung 09-10-1982 Nam Luyện kim Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Hoài Đức, Hà Nội PGS Xem chi tiết

16. Hội đồng Giáo sư ngành Ngôn ngữ học

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Ngành Nơi làm việc Quê quán (huyện/quận, tỉnh/thành phố) Chức danh đăng ký Hồ sơ đăng ký
1 Nguyễn Thu Hạnh 02-11-1975 Nữ Ngôn ngữ Học viện Khoa học Quân sự Vũ Thư, Thái Bình PGS Xem chi tiết
2 Nguyễn Văn Thạo 12-05-1974 Nam Ngôn ngữ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Thọ Xuân, Thanh Hóa PGS Xem chi tiết

17. Hội đồng Giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Ngành Nơi làm việc Quê quán (huyện/quận, tỉnh/thành phố) Chức danh đăng ký Hồ sơ đăng ký
1 Thái Thành Lượm 24-12-1959 Nam Lâm nghiệp Trường Đại học Kiên Giang Tân Hiệp, Kiên Giang GS Xem chi tiết
2 Vũ Tiến Thịnh 25-04-1980 Nam Lâm nghiệp Trường Đại học Lâm nghiệp Quỳnh Phụ, Thái Bình GS Xem chi tiết
3 Nguyễn Văn Chương 09-09-1965 Nam Nông nghiệp Đại học An Giang Ba Tri, Bến Tre PGS Xem chi tiết
4 Nguyễn Thị Lâm Đoàn 01-11-1977 Nữ Nông nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam Tiên Du, Bắc Ninh. PGS Xem chi tiết
5 Phạm Quý Giang 10-10-1983 Nam Nông nghiệp Trường Đại học Hạ Long Vũ Quang, Hà Tĩnh PGS Xem chi tiết
6 Nguyễn Thanh Giao 20-12-1982 Nam Nông nghiệp Trường Đại học Cần Thơ Ô Môn, Cần Thơ PGS Xem chi tiết
7 Nguyễn Hồng Hải 03-02-1974 Nam Lâm nghiệp Trường Đại học Lâm nghiệp Thanh Chương, Nghệ An PGS Xem chi tiết
8 Trịnh Xuân Hoạt 17-09-1975 Nam Nông nghiệp Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Quỳnh Lưu, Nghệ An PGS Xem chi tiết
9 Hoàng Gia Hùng 04-06-1981 Nam Nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Triệu Phong, Quảng Trị PGS Xem chi tiết
10 Nguyễn Văn Lộc 10-12-1983 Nam Nông nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam Thanh Chương, Nghệ An PGS Xem chi tiết
11 Hồ Ngọc Sơn 22-09-1976 Nam Lâm nghiệp Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên Lâm Thao, Phú Thọ PGS Xem chi tiết
12 Lê Đức Thảo 24-06-1974 Nam Nông nghiệp Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Hương Sơn, Hà Tĩnh PGS Xem chi tiết
13 Hoàng Văn Thắng 10-02-1976 Nam Lâm nghiệp Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Đông Sơn, Thanh Hóa PGS Xem chi tiết
14 Phạm Thế Trịnh 19-05-1975 Nam Nông nghiệp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk Kiến Xương, Thái Bình PGS Xem chi tiết
15 Nguyễn Thanh Tuấn 14-07-1982 Nam Nông nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam Nga Sơn, Thanh Hóa PGS Xem chi tiết

18. Hội đồng Giáo sư ngành Sinh học

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Ngành Nơi làm việc Quê quán (huyện/quận, tỉnh/thành phố) Chức danh đăng ký Hồ sơ đăng ký
1 Phạm Việt Cường 03-10-1955 Nam Sinh học Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Tây Sơn, Bình Định GS Xem chi tiết
2 Chu Hoàng Hà 17-04-1969 Nam Sinh học Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh GS Xem chi tiết
3 Nguyễn Huy Hoàng 29-07-1973 Nam Sinh học Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Kim Bảng, Hà Nam GS Xem chi tiết
4 Lê Huyền Ái Thuý 16-08-1972 Nữ Sinh học Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế GS Xem chi tiết
5 Nguyễn Văn Bốn 15-10-1984 Nam Sinh học Trường Đại học Tây Nguyên Bình Giang, Hải Dương PGS Xem chi tiết
6 Đặng Thúy Bình 02-02-1969 Nữ Sinh học Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường, Trường Đại học Nha Trang Phù Mỹ, Bình Định PGS Xem chi tiết
7 Lê Trung Dũng 17-02-1983 Nam Sinh học Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo Thanh Hà, Hải Dương PGS Xem chi tiết
8 Nguyễn Hải Hà 19-12-1978 Nữ Sinh học Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Duy Tiên, Hà Nam PGS Xem chi tiết
9 Nguyễn Văn Hà 09-04-1975 Nam Sinh học Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Đô Lương, Nghệ An PGS Xem chi tiết
10 Đinh Thúy Hằng 01-03-1970 Nữ Sinh học Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình. PGS Xem chi tiết
11 Hoàng Anh Hoàng 28-08-1984 Nam Sinh học Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh An Lão, Hải Phòng PGS Xem chi tiết
12 Nguyễn Phú Hùng 01-08-1981 Nam Sinh học Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên Hưng Hà,Thái Bình PGS Xem chi tiết
13 Nguyễn Phúc Hưng 13-01-1978 Nam Sinh học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tứ Kỳ, Hải Dương PGS Xem chi tiết
14 Nguyễn Thị Ngọc Lan 05-08-1979 Nữ Sinh học Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên Hồng Bàng, hải Phòng PGS Xem chi tiết
15 Vòng Bính Long 04-05-1984 Nam Sinh học Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM Biên Hòa, Đồng Nai PGS Xem chi tiết
16 Nguyễn Văn Long 14-06-1971 Nam Sinh học Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Tuy Phước, Bình Định PGS Xem chi tiết
17 Phạm Thanh Lưu 17-10-1982 Nam Sinh học Viện Sinh học Nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Mộ Đức, Quảng Ngãi. PGS Xem chi tiết
18 Nguyễn Thành Nam 14-07-1983 Nam Sinh học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Hàm Thuận Nam, Bình Thuận PGS Xem chi tiết
19 Đỗ Hữu Nghị 05-11-1978 Nam Sinh học Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Quốc Oai, Hà Nội PGS Xem chi tiết
20 Phạm Thị Thanh Nhàn 20-08-1982 Nữ Sinh học Trường Đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên Quế Võ, Bắc Ninh PGS Xem chi tiết
21 Hồ Viết Thế 18-06-1982 Nam Sinh học Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh Quảng Xương, Thanh Hóa PGS Xem chi tiết
22 Vũ Thị Thơm 03-09-1983 Nữ Sinh học Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội Thái Thụy, Thái Bình PGS Xem chi tiết
23 Trần Thị Thuý 13-09-1975 Nữ Sinh học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Kiến Xương, Thái Bình PGS Xem chi tiết
24 Nguyễn Đăng Tôn 10-10-1976 Nam Sinh học Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Mỹ Đức, Hà Nội PGS Xem chi tiết
25 Nguyễn Thị Xuân 20-12-1976 Nữ Sinh học Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Thái Thụy, Thái Bình PGS Xem chi tiết

19. Hội đồng Giáo sư liên ngành Sử học-Khảo cổ học-Dân tộc học  

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Ngành Nơi làm việc Quê quán (huyện/quận, tỉnh/thành phố) Chức danh đăng ký Hồ sơ đăng ký
1 Nguyễn Thị Thu Hương 12-03-1979 Nữ Dân tộc học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội Mỹ Đức, Hà Nội PGS Xem chi tiết
2 Lưu Văn Quyết 29-05-1980 Nam Sử học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Nghĩa Hưng, Nam Định PGS Xem chi tiết

20. Hội đồng Giáo sư ngành Tâm lý học  

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Ngành Nơi làm việc Quê quán (huyện/quận, tỉnh/thành phố) Chức danh đăng ký Hồ sơ đăng ký
1 Trần Văn Công 22-10-1983 Nam Tâm lý học Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội Giao Thủy, Nam Định PGS Xem chi tiết
2 Nguyễn Hữu Long 20-11-1981 Nam Tâm lý học Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Phân viện miền Nam Hải Lăng, Quảng Trị PGS Xem chi tiết
3 Phạm Tiến Nam 04-01-1987 Nam Tâm lý học Trường Đại học Y tế Công cộng Yên Lạc, Vĩnh Phúc PGS Xem chi tiết
4 Giáp Bình Nga 20-12-1970 Nam Tâm lý học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tân Yên, Bắc Giang PGS Xem chi tiết
5 Nguyễn Thị Út Sáu 25-08-1982 Nữ Tâm lý học Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên Ba Vì, Hà Nội PGS Xem chi tiết
6 Nguyễn Hiệp Thương 02-02-1976 Nam Tâm lý học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Khoái Châu, Hưng Yên PGS Xem chi tiết
7 Đinh Thị Hồng Vân 27-09-1980 Nữ Tâm lý học Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế Nho Quan, Ninh Bình PGS Xem chi tiết

21. Hội đồng Giáo sư ngành Thủy lợi       

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Ngành Nơi làm việc Quê quán (huyện/quận, tỉnh/thành phố) Chức danh đăng ký Hồ sơ đăng ký
1 Nguyễn Quang Hùng 31-12-1975 Nam Thủy lợi Trường đại học Thủy lợi Đông Anh, Hà Nội GS Xem chi tiết
2 Huỳnh Thị Lan Hương 10-03-1971 Nữ Thủy lợi Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu Phú Ninh, Quảng Nam GS Xem chi tiết
3 Lê Xuân Quang 17-03-1971 Nam Thủy lợi Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam Hoằng Hóa, Thanh Hóa PGS Xem chi tiết
4 Phạm Sơn Tùng 23-01-1982 Nam Thủy lợi Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Bình Trung, Quảng Ngãi PGS Xem chi tiết

22. Hội đồng Giáo sư ngành Toán học    

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Ngành Nơi làm việc Quê quán (huyện/quận, tỉnh/thành phố) Chức danh đăng ký Hồ sơ đăng ký
1 Phan Thành An 24-03-1969 Nam Toán học Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Vinh, Nghệ An GS Xem chi tiết
2 Phạm Ngọc Anh 02-08-1970 Nam Toán học Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Vĩnh Bảo, Hải Phòng GS Xem chi tiết
3 Trần Tuấn Nam 10-06-1965 Nam Toán học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Tuyên Hóa, Quảng Bình GS Xem chi tiết
4 Nguyễn Sum 24-03-1961 Nam Toán học Trường Đại học Sài Gòn Cát Tài, Phù Cát, Bình Định GS Xem chi tiết
5 Lê Văn Dũng 06-09-1979 Nam Toán học Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh PGS Xem chi tiết
6 Trịnh Viết Dược 01-09-1985 Nam Toán học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Chương Mỹ, Hà Tây PGS Xem chi tiết
7 Đào Văn Dương 02-06-1981 Nam Toán học Trường Đại học Xây dựng Miền Trung Tây Hòa, Phú Yên. PGS Xem chi tiết
8 Hà Hương Giang 07-08-1979 Nữ Toán học Trường Đại học Điện lực Phúc Thọ, Hà Nội PGS Xem chi tiết
9 Đặng Tuấn Hiệp 10-03-1983 Nam Toán học Trường Đại học Đà Lạt Đức Thọ, Hà Tĩnh PGS Xem chi tiết
10 Vũ Việt Hùng 21-03-1983 Nam Toán học Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La Phù Cừ, Hưng Yên PGS Xem chi tiết
11 Nguyễn Trung Kiên 25-08-1986 Nam Toán học Trường Đại học Cần Thơ Phong Điền, Cần Thơ. PGS Xem chi tiết
12 Lê Chí Ngọc 11-07-1982 Nam Toán học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng PGS Xem chi tiết
13 Nguyễn Thành Nhân 09-08-1986 Nam Toán học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Châu Thành, Bến Tre PGS Xem chi tiết
14 Phạm Quý Mười 20-01-1980 Nam Toán học Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Thị xã Ba đồn, Quảng Bình PGS Xem chi tiết
15 Lê Phương 13-03-1985 Nam Toán học Trường ĐH Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Sầm Sơn, Thanh Hóa PGS Xem chi tiết
16 Nguyễn Minh Quân 05-04-1982 Nam Toán học Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Nghĩa Hành, Quảng Ngãi PGS Xem chi tiết
17 Tạ Công Sơn 02-12-1982 Nam Toán học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Hoằng Hóa, Thanh Hóa PGS Xem chi tiết
18 Trương Thị Hồng Thanh 12-08-1979 Nữ Toán học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Nam Trực, Nam Định PGS Xem chi tiết
19 Nguyễn Tất Thắng 29-10-1983 Nam Toán học Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Thành phố Việt Trì, Phú Thọ PGS Xem chi tiết
20 Mai Viết Thuận 08-01-1985 Nam Toán học Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên Cẩm Phả, Quảng Ninh PGS Xem chi tiết
21 Phan Thanh Toàn 04-04-1982 Nam Toán học Trường Đại học Tôn Đức Thắng Cái Bè, Tiền Giang PGS Xem chi tiết
22 Nguyễn Thị Toàn 15-09-1976 Nữ Toán học Viện Toán ứng dụng và Tin học, ĐH Bách Khoa HN Yên Thành, Nghệ An PGS Xem chi tiết
23 Võ Viết Trí 05-05-1966 Nam Toán học Trường Đại học Thủ Dầu Một Điện Bàn, Quảng Nam PGS Xem chi tiết
24 Hoàng Thế Tuấn 14-09-1983 Nam Toán học Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Ân Thi, Hưng Yên PGS Xem chi tiết
25 Trương Minh Tuyên 11-08-1981 Nam Toán học Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên Duy Tiên, Hà Nam PGS Xem chi tiết

23. Hội đồng Giáo sư liên ngành Triết học-Xã hội học-Chính trị học    

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Ngành Nơi làm việc Quê quán (huyện/quận, tỉnh/thành phố) Chức danh đăng ký Hồ sơ đăng ký
1 Nguyễn Tuấn Anh 27-07-1976 Nam Xã hội học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội Yên Thành, Nghệ An GS Xem chi tiết
2 Nguyễn Minh Tuấn 25-02-1961 Nam Chính trị học Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh GS Xem chi tiết
3 Nguyễn Ngọc Ánh 23-10-1981 Nữ Chính trị học Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Yên Định,Thanh Hóa PGS Xem chi tiết
4 Lê Hải Bình 20-06-1977 Nam Chính trị học Ban Tuyên giáo Trung ương Thủy Nguyên, Hải Phòng PGS Xem chi tiết
5 Võ Văn Dũng 13-10-1983 Nam Triết học Trường Đại học Khánh Hòa Đức Thọ, Hà Tĩnh PGS Xem chi tiết
6 Phùng Văn Hiền 29-01-1966 Nam Chính trị học Học viện hành chính quốc gia Ba Vì, Hà Nội PGS Xem chi tiết
7 Trần Xuân Hiệp 02-09-1984 Nam Chính trị học Trường Đại học Duy Tân Can Lộc, Hà Tĩnh PGS Xem chi tiết
8 Trần Thị Hương 06-02-1982 Nữ Chính trị học Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Mỹ Lộc, Nam Định PGS Xem chi tiết
9 Lê Đình Tĩnh 20-03-1976 Nam Chính trị học Học viện Ngoại giao Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh PGS Xem chi tiết
10 Vũ Hồng Vận 30-05-1978 Nam Triết học Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh. Dương Kinh, Hải Phòng PGS Xem chi tiết

 

Danh sách ứng viên được HĐGSCS đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 (Phần 1)

Danh sách ứng viên được HĐGSCS đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 (Phần 2)

Danh sách ứng viên được HĐGSCS đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 (Phần 4)

Số lượt xem : 25401
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu