Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2020 (Phần 4)

17/09/2020

27. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên ngành xây dựng - kiến trúc năm 2020

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

Lý lịch khoa học

1

GS.TS. Nguyễn Việt Anh

1968

Chủ tịch

Trường Đại học Xây dựng

Xem chi tiết

2

GS.TS. Lê Thanh Hải

1967

Phó Chủ tịch

Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

3

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Giang

1980

Thư ký

Trường Đại học Xây dựng

Xem chi tiết

4

GS.TS. Phan Quang Minh

1960

Ủy viên

Trường Đại học Xây dựng

Xem chi tiết

5

GS.TS. Nguyễn Tiến Chương

1959

Ủy viên

Trường Đại học Thủy lợi

Xem chi tiết

6

GS.TS. Đỗ Hậu

1950

Ủy viên

Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam

Xem chi tiết

7

GS.TS. Nguyễn Tố Lăng

1957

Ủy viên

Trường Đại học Kiến trúc

Hà Nội

Xem chi tiết

28. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành y học năm 2020

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

Lý lịch khoa học

1

GS.TS. Đặng Vạn Phước

1947

Chủ tịch

Khoa Y-Dược, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

2

GS.TS. Mai Hồng Bàng

1962

Phó Chủ tịch

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Xem chi tiết

3

GS.TS. Mai Trọng Khoa

1957

Thư ký

Trường Đại học Y Hà Nội

Xem chi tiết

4

GS.TS. Trương Việt Dũng

1952

Ủy viên

 Trường Đại học Thăng Long

Xem chi tiết

5

GS.TS. Trần Bình Giang

1962

Ủy viên

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Xem chi tiết

6

GS.TS. Trịnh Đình Hải

1959

Ủy viên

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội

Xem chi tiết

7

GS.TS. Lê Thanh Hải

1961

Ủy viên

Bệnh viện Nhi Trung ương

Xem chi tiết

8

GS.TS. Phạm Như Hiệp

1965

Ủy viên

Bệnh Viện Trung ương Huế

Xem chi tiết

9

GS.TS. Nguyễn Văn Khôi

1959

Ủy viên

Bệnh viện Chợ Rẫy

Xem chi tiết

10

GS.TS. Đỗ Quyết

1962

Ủy viên

Học viện Quân y

Xem chi tiết

11

GS.TS. Hà Văn Quyết

1953

Ủy viên

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Xem chi tiết

12

GS.TS. Cao Ngọc Thành

1958

Ủy viên

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Xem chi tiết

13

GS.TS. Lê Ngọc Thành

1961

Ủy viên

Bệnh viện E

Xem chi tiết

14

GS.TSKH. Vũ Thị Minh Thục

1949

Ủy viên

Viện Tai Mũi Họng Trung ương

Xem chi tiết

15

GS.TS. Nguyễn Lân Việt

1952

Ủy viên

Trường Đại học Y Hà Nội

Xem chi tiết

 

Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2020 (Phần 1)

Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2020 (Phần 2)

Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2020 (Phần 3)

Số lượt xem : 890
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu