Danh sách thành viên hội đồng giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023

18/09/2020

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC NHIỆM KỲ 2018-2023

(Giai đoạn 2018-2021)

STT

Họ và tên

Chức danh

Lý lịch khoa học

1

GS.TS. Phùng Xuân Nhạ

Chủ tịch

Xem chi tiết

2

GS.TS. Lê Quang Cường

Phó Chủ tịch

Xem chi tiết

3

GS.TS.VS. Châu Văn Minh

Phó Chủ tịch

Xem chi tiết

4

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

Phó Chủ tịch

Xem chi tiết

5

GS.TSKH. Nguyễn Đông Anh

Chủ tịch HĐGS ngành Cơ học

Xem chi tiết

6

GS.TS. Nguyễn Việt Anh

Chủ tịch HĐGS liên ngành Xây dựng-Kiến trúc

Xem chi tiết

7

GS.TS. Bùi Chí Bửu

Chủ tịch HĐGS liên ngành Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Xem chi tiết

8

GS.TS. Mai Ngọc Chừ

Chủ tịch HĐGS ngành Ngôn ngữ học

Xem chi tiết

9

GS.TS. Vũ Dũng

Chủ tịch HĐGS ngành Tâm lý học

Xem chi tiết

10

GS.TS. Trần Thọ Đạt

Chủ tịch HĐGS ngành Kinh tế

Xem chi tiết

11

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức

Chủ tịch HĐGS ngành Vật lý

Xem chi tiết

12

GS.TS. Phạm Văn Đức

Chủ tịch HĐGS liên ngành Triết học-Chính trị học-Xã hội học

Xem chi tiết

13

GS.TSKH. Vũ Minh Giang

Chủ tịch HĐGS liên ngành Sử học-Khảo cổ học-Dân tộc học

Xem chi tiết

14

GS.TS. Nguyễn Hồng Hải

Chủ tịch HĐGS ngành Luyện kim

Xem chi tiết

15

GS.TSKH. Lê Tuấn Hoa

Chủ tịch HĐGS ngành Toán học

Xem chi tiết

16

GS.TS. Trần Minh Hưởng

Chủ tịch HĐGS ngành Khoa học An ninh

Xem chi tiết

17

GS.TS. Phạm Huy Khang

Chủ tịch HĐGS ngành Giao thông vận tải

Xem chi tiết

18

GS.TSKH. Bành Tiến Long

Chủ tịch HĐGS liên ngành Cơ khí - Động lực

Xem chi tiết

19

GS.TSKH. Hồ Đắc Lộc

Chủ tịch HĐGS liên ngành Điện-Điện tử-Tự động hóa

Xem chi tiết

20

GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc

Chủ tịch HĐGS ngành Giáo dục học

Xem chi tiết

21

GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa

Chủ tịch HĐGS ngành Sinh học

Xem chi tiết

22

GS.TS. Lê Quan Nghiệm

Chủ tịch HĐGS ngành Dược học

Xem chi tiết

23

GS.TS. Mai Trọng Nhuận

Chủ tịch HĐGS liên ngành Khoa học Trái đất-Mỏ

Xem chi tiết

24

GS.TS. Trần Hữu Phúc

Chủ tịch HĐGS ngành Khoa học Quân sự

Xem chi tiết

25

GS.TS. Đặng Vạn Phước

Chủ tịch HĐGS ngành Y học

Xem chi tiết

26

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương

Chủ tịch HĐGS liên ngành Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản

Xem chi tiết

27

GS.TSKH. Đào Trí Úc

Chủ tịch HĐGS ngành Luật học

Xem chi tiết

28

GS.TSKH. Trần Văn Sung

Chủ tịch HĐGS liên ngành Hóa học-Công nghệ thực phẩm

Xem chi tiết

29

GS.TS. Tạ Ngọc Tấn

Chủ tịch HĐGS liên ngành Văn hóa-Nghệ thuật-Thể dục thể thao

Xem chi tiết

30

GS.TS. Lã Nhâm Thìn

Chủ tịch HĐGS ngành Văn học

Xem chi tiết

31

GS.TS. Trần Thục

Chủ tịch HĐGS ngành Thủy lợi

Xem chi tiết

32

GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy

Chủ tịch HĐGS ngành Công nghệ thông tin

Xem chi tiết

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC NHIỆM KỲ 2018-2023

(Giai đoạn 2021-2023)

STT

Họ và tên

Chức danh

1

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn

Chủ tịch

2

GS.TS. Lê Quang Cường

Phó Chủ tịch

3

GS.TS.VS. Châu Văn Minh

Phó Chủ tịch

4

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

Phó Chủ tịch

5

GS.TSKH. Nguyễn Đông Anh

Chủ tịch HĐGS ngành Cơ học

6

GS.TS. Nguyễn Việt Anh

Chủ tịch HĐGS liên ngành Xây dựng-Kiến trúc

7

GS.TS. Bùi Chí Bửu

Chủ tịch HĐGS liên ngành Nông nghiệp-Lâm nghiệp

8

GS.TS. Mai Ngọc Chừ

Chủ tịch HĐGS ngành Ngôn ngữ học

9

GS.TS. Vũ Dũng

Chủ tịch HĐGS ngành Tâm lý học

10

GS.TS. Trần Thọ Đạt

Chủ tịch HĐGS ngành Kinh tế

11

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức

Chủ tịch HĐGS ngành Vật lý

12

GS.TS. Phạm Văn Đức

Chủ tịch HĐGS liên ngành Triết học-Chính trị học-Xã hội học

13

GS.TSKH. Vũ Minh Giang

Chủ tịch HĐGS liên ngành Sử học-Khảo cổ học-Dân tộc học

14

GS.TS. Nguyễn Hồng Hải

Chủ tịch HĐGS ngành Luyện kim

15

GS.TSKH. Lê Tuấn Hoa

Chủ tịch HĐGS ngành Toán học

16

GS.TS. Trần Minh Hưởng

Chủ tịch HĐGS ngành Khoa học An ninh

17

GS.TS. Phạm Huy Khang

Chủ tịch HĐGS ngành Giao thông vận tải

18

GS.TSKH. Bành Tiến Long

Chủ tịch HĐGS liên ngành Cơ khí - Động lực

19

GS.TSKH. Hồ Đắc Lộc

Chủ tịch HĐGS liên ngành Điện-Điện tử-Tự động hóa

20

GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc

Chủ tịch HĐGS ngành Giáo dục học

21

GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa

Chủ tịch HĐGS ngành Sinh học

22

GS.TS. Lê Quan Nghiệm

Chủ tịch HĐGS ngành Dược học

23

GS.TS. Mai Trọng Nhuận

Chủ tịch HĐGS liên ngành Khoa học Trái đất-Mỏ

24

GS.TS. Trần Hữu Phúc

Chủ tịch HĐGS ngành Khoa học Quân sự

25

GS.TS. Đặng Vạn Phước

Chủ tịch HĐGS ngành Y học

26

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương

Chủ tịch HĐGS liên ngành Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản

27

GS.TSKH. Đào Trí Úc

Chủ tịch HĐGS ngành Luật học

28

GS.TSKH. Trần Văn Sung

Chủ tịch HĐGS liên ngành Hóa học-Công nghệ thực phẩm

29

GS.TS. Tạ Ngọc Tấn

Chủ tịch HĐGS liên ngành Văn hóa-Nghệ thuật-Thể dục thể thao

30

GS.TS. Lã Nhâm Thìn

Chủ tịch HĐGS ngành Văn học

31

GS.TS. Trần Thục

Chủ tịch HĐGS ngành Thủy lợi

32

GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy

Chủ tịch HĐGS ngành Công nghệ thông tin

Số lượt xem : 12488
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu