Danh sách phần mềm tác nghiệp

02/09/2021

1. Hệ thống giới thiệu ứng viên hội đồng giáo sư ngành, liên ngành

2. Hệ thống đăng ký hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS 

3. Hệ thống thẩm định hồ sơ trực tuyến xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS

4. Hệ thống xét hồ sơ trực tuyến (dành dành cho hội đồng cơ sở)

5. Hệ thống xét hồ sơ trực tuyến (dành cho hội đồng ngành/Liên ngành)

6. Hệ thống xét hồ sơ trực tuyến (dành cho hội đồng ngành/Liên ngành)

7. Hệ thống rà soát hồ sơ ứng viên

8. Hệ thống tra cứu thông tin về tạp chí và sách

9. Hệ thống hồ sơ lý lịch GS/PGS 

10. Hệ thống Cơ sở dữ liệu tạp chí khoa học Việt Nam

Số lượt xem : 13269
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu