Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước trân trọng kính chào Giáo sư/Phó giáo sư!

      Triển khai việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024, Hội đồng Giáo sư nhà nước kính đề nghị các Giáo sư, Phó giáo sư giới thiệu các nhà giáo, nhà khoa học có uy tín chuyên môn khoa học cao tham gia vào các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2024 thông qua Hệ thống giới thiệu ứng viên trực tuyến tại địa chỉ: http://hdgsnn.gov.vn/gtuv/.

      Theo quy định tại Điều 7 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ứng viên tham gia các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành được giới thiệu từ ba nguồn: 1) Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành năm 2023; 2) Cơ sở giáo dục đại học; 3) Nhà giáo, nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư đang giảng dạy và nghiên cứu ở các cơ sở giáo dục đại học (giới thiệu trực tuyến). Ứng viên được giới thiệu phải đáp ứng các quy định tại Điều 17 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg và Điều 3, Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động.

      Hệ thống giới thiệu ứng viên trực tuyến quy định mỗi giáo sư, phó giáo sư chỉ được giới thiệu một lần cho mỗi Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành phù hợp, với số lượng ứng viên tối đa 15 (mười lăm) người và không quá 03 (ba) người trong cùng một cơ sở giáo dục đại học tham gia cùng một Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành.

      Khi nhận được thư mời này, đề nghị các Giáo sư/Phó giáo sư đăng nhập vào Hệ thống theo địa chỉ http://hdgsnn.gov.vn/gtuv/. Tên đăng nhập và mật khẩu sẽ được cung cấp từ phần mềm hệ thống tới hộp thư điện tử của Giáo sư/Phó giáo sư. Thời hạn cuối cùng giới thiệu trực tuyến là ngày 15/05/2024.

      Trường hợp Giáo sư/Phó giáo sư chưa có tài khoản để đăng nhập vào hệ thống, Hội đồng Giáo sư nhà nước kính đề nghị Giáo sư/Phó giáo sư cung cấp thông tin (Họ và tên; năm sinh; chức danh GS/PGS; ngành, liên ngành; đơn vị công tác; địa chỉ e-mail, số điện thoại liên hệ) và gửi email về địa chỉ: tatuan@moet.gov.vn.

      Trong quá trình giới thiệu trực tuyến, Giáo sư/ Phó giáo sư liên hệ với Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước: Điện thoại: 0243.923.3396 (trong giờ hành chính); e-mail: tatuan@moet.gov.vn để được hỗ trợ kỹ thuật.

      Trân trọng cám ơn các Giáo sư, Phó giáo sư!

Các bước giới thiệu ứng viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành:
  1. Đăng nhập với địa chỉ email và mật khẩu đã được cấp.
  2. Chọn Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành muốn giới thiệu ứng viên.
  3. Điền các thông tin vào phiếu giới thiệu.
  4. Nhập mã capcha xác nhận.
  5. Nhấn nút "Lưu" để gửi phiếu giới thiệu.
*Lưu ý: Mỗi Giáo sư, Phó giáo sư chỉ được giới thiệu ứng viên là thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành một lần duy nhất.

Đăng nhập