Trường Đại học Giao thông Vận tải Thượng Hải - Trung Quốc xếp hạng các trường Đại học thế giới năm 2015

12/03/2019

Trung tâm xếp hạng các trường Đại học Thế giới (Center for World University Rankings – CWUR) Trường Đại học Giao thông Thượng Hải, công bố bảng xếp hạng đại học thế giới dựa vào chất lượng giáo dục và đào tạo sinh viên, uy tín chuyên môn và chất lượng nghiên cứu của giảng viên.

Trung tâm dùng 8 tiêu chí dưới đây để xếp hạng các trường và theo đó đưa ra bảng xếp hạng 1000 trường hàng đầu thế giới năm 2015:

  1. Chất lượng đào tạo (Quality of Education), trọng số 25%: Được đo bằng số cựu sinh viên của trường đã được nhận các giải thưởng lớn và huy chương quốc tế.
  2. Vị thế, sự nghiệp của cựu sinh viên (Alumni Employment), trọng số 25%: đo bằng số lượng cựu sinh viên của trường đại học nắm giữ vị trí Giám đốc điều hành tại các công ty hàng đầu thế giới.
  3. Chất lượng của giảng viên (Quality of Faculty), trọng số 25%, đo bằng số lượng giảng viên của trường đã giành được giải thưởng, huy chươngquốc tế.
  4. Số lượng bài báo công bố (Publications), trọng số 5%: đo bằng số lượng các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí có uy tín
  5. Uy tín Khoa học (Influence), trọng số 5%: đo bằng số lượng các bài báo nghiên cứu xuất hiện trong các tạp chí có ảnh hưởng cao
  6. Số lượng trích dẫn (Citations), trọng số 5%: đo bằng số lượng các bài báo khoa học có chỉ số trích dẫn cao
  7. Ảnh hưởng của trường (Broad Impact), trọng số 5% đo bằng chỉ số H (h-index) của trường.
  8. Các phát minh- sáng chế (Patents), trọng số 5%: đo bằng số lượng bằng phát minh sáng chế tầm cỡ quốc tế của trường

Bảng xếp hạng 1000 trường đại học hàng đầu thế giới được CWUR công bố tại đây.

Nguồn : http://cwur.org/2015/Shanghai-Jiao-Tong-University.html

Cập nhật lần cuối: 24 Tháng 7 2015

Số lượt xem : 3700
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu