Quyết định số: 728/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước

20/04/2019

Quyết định số: 728/QĐ-BGDĐT ngày 25/3/2019 của Bộ trưởng BGDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước

(Download: Quyết định số: 728/QĐ-BGDĐT ngày 25/3/2019 tại đây)

Số lượt xem : 687
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu