Quyết định số: 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành thủ tục xét, huỷ bỏ và miễn nhiệm chức danh GS,PGS

23/04/2019

Quyết định số: 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhân đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

(Download: Quyết định số: 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/08/2018 tại đây)

Số lượt xem : 10743
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu