Quyết định số: 29/QĐ-HĐGSNN ngày 10 tháng 07 năm 2019 phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm 2019

12/07/2019

Ngày 10 tháng 07 năm 2019, GS. TS Lê Quang Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước, đã ký Quyết định phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2019.

Quyết định số: 29/QĐ-HĐGSNN (Download tại đây)

STT DANH MỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM CỦA HĐGSN-LN File đính kèm
1 Hội đồng liên ngành Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản Download
2 Hội đồng ngành Cơ học Download
3 Hội đồng liên ngành Cơ khí-Động lực Download
4 Hội đồng ngành Công nghệ Thông tin Download
5 Hội đồng ngành Dược học Download
6 Hội đồng liên ngành Điện-Điện tử-Tự động hóa Download
7 Hội đồng ngành Giao thông Vận tải Download
8 Hội đồng ngành Giáo dục học Download
9 Hội đồng liên ngành Hóa học-Công nghệ thực phẩm Download
10 Hội đồng ngành Khoa học An ninh Download
11 Hội đồng ngành Khoa học Quân sự Download
12 Hội đồng liên ngành Khoa học Trái đất-Mỏ Download
13  Hội đồng ngành Kinh tế Download
14 Hội đồng ngành Luật học Download
15 Hội đồng ngành Luyện kim Download
16 Hội đồng ngành Ngôn ngữ học Download
17 Hội đồng liên ngành Nông nghiệp-Lâm nghiệp Download
18 Hội đồng ngành Sinh học Download
19 Hội đồng liên ngành Sử học-Khảo cổ học-Dân tộc học Download
20 Hội đồng ngành Tâm lý học Download
21 Hội đồng ngành Thủy lợi Download
22 Hội đồng ngành Toán học Download
23 Hội đồng liên ngành Triết học-Xã hội học-Chính trị học Download
24 Hội đồng liên ngành Văn hóa-Nghệ thuật-Thể dục Thể thao Download
25 Hội đồng ngành Văn học Download
26 Hội đồng ngành Vật lý Download
27 Hội đồng liên ngành Xây dựng-Kiến trúc Download
28 Hội đồng ngành Y học Download

 

Số lượt xem : 44438
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu