Quyết định số: 19/QĐ-HĐGSNN V/v thành lập và bổ nhiệm các chức danh của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2019

14/06/2019

Ngày 06 tháng 06 năm 2019 Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước Giáo sư Phùng Xuân Nhạ đã ký Quyết định số 19/QĐ-HĐGSNN V/v  thành lập và bổ nhiệm các chức danh  của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2019

Danh sách 28 Hội đồng Giáo sư ngành Download (tại đây)

Số lượt xem : 8141
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu