Quyết định số: 1814/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023

23/04/2019

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1814/QĐ-TTg ngày 24/12/2018 về việc thành lập Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023.

(Download Quyết định số: 1814/QĐ-TTg ngày 24/12/2018 tại đây)

Số lượt xem : 3725
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu