Quyết định phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020

06/07/2020

1. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Chăn nuôi, thú y, thuỷ sản năm 2020 Xem tại đây

2. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Cơ học Xem tại đây

3. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành ngành Cơ khí - động lực Xem tại đây

4. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Công nghệ thông tin Xem tại đây

5. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Dược học Xem tại đây

6. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hoá Xem tại đây

7. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Giao thông vận tải Xem tại đây

8. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Giáo dục học Xem tại đây

9. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Hoá học - Công nghệ thực phẩm Xem tại đây

10. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học An ninh Xem tại đây

11. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học Quân sự Xem tại đây

12. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học trái đất - Mỏ Xem tại đây

13. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế Xem tại đây

14. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Luật học Xem tại đây

15. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Luyện kim Xem tại đây

16. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Ngôn Ngữ học Xem tại đây

17. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp Xem tại đây

18. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Sinh học Xem tại đây

19. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học Xem tại đây

20. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Tâm lý học Xem tại đây

21. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Thuỷ lợi Xem tại đây

22. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Toán học Xem tại đây

23. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học Xem tại đây

24. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Văn hoá - Nghệ thuật -  Thể dục thể thao Xem tại đây

25. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Văn học Xem tại đây

26. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Vật lý Xem tại đây

27. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Xây dựng - Kiến trúc Xem tại đây

28. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Y học Xem tại đây

 

 

Số lượt xem : 114565
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu