Quyết định phê duyệt danh mục tạp chí ISI có uy tín trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật

12/03/2019
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu File văn bản
Quyết định phê duyệt danh mục tạp chí ISI có uy tín trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật 30/03/2016

Về việc phê duyệt danh mục tạp chí ISI có uy tín trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật của hội đồng quản lý quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.

Tải file
Công văn 37/HĐCDGSNN 04/04/2016

Công văn 37/HĐCDGSNN yêu cầu về chất lượng khoa học và thể thức đăng bài trong các tạp chí khoa học được tính điểm.

Tải file
Nghị quyết kỳ họp thứ hai của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2014-2019 18/10/2015

Nghị quyết kỳ họp thứ hai của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2014-2019

Tải file
Thông báo về Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2015 30/10/2015

Thông báo về Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2015

Tải file
Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2015 22/10/2015

Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2015

Tải file
Lịch họp của các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành năm 2015 24/8/2015

Lịch họp của các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành năm 2015.

Những ngày tô đậm là ngày Hội đồng  nghe báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ và đào tạo, thẩm định ngoại ngữ của các ứng viên.

Tải file
Mẫu của đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh 2015 12/8/2015

Mẫu của đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh 2015

Tải file
Công văn số: 282/HĐCDGSNN 6/8/2015

V/v: Ứng viên sử dụng PowerPoint để trình bày Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đào tạo.

Tải file
Thông báo số: 270/HĐCDGSNN 22/7/2015

Công văn yêu cầu báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2015 của các HĐCDGSCS; và Lịch xét năm 2015 của HĐCDGS ngành, liên ngành.

Tải file
Quyết định số 2418/QĐ-BGDĐT 11/07/2014

Về việc đính chính Thông tư số 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở

Tải file
Quyết định số 763/QĐ-TTg 26/05/2014

Về việc thành lập Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2014-2019

Tải file
Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT 31/12/2014

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

Tải file
Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg 10/12/2014

Ban hành Điều lệ trường đại học

Tải file
Số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV 28/11/2014

Thông tư liên tịch này quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

Tải file
Quyết định số 12/QĐ-HĐCDGSNN 23/07/2014

Về việc thành lập 28 Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành nhiệm kỳ 2014-2019

Tải file
Quyết định số 1047/QĐ-TTg 25/06/2014

Về việc bổ sung Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2014-2019 thành lập theo Quyết định số 763/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ

Tải file
Thông tư số 30/2012/TT-BGDĐT 11/09/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Tải file
Quyết định số 109/QĐ-HĐCDGSNN 08/09/2011

Về việc miễn nhiệm và bổ sung ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Sinh học

Tải file
Quyết định số 1470/QĐ-TTg 24/08/2011

Về việc thay Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009-2014

Tải file
Quyết định số 106/QĐ-HĐCDGSNN 16/08/2011

Về việc đổi tên, bố nhiệm bổ sung và miễn nhiệm ủy viên một số Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành

Tải file
Quyết định số 446/QĐ-TTg 25/03/2011

Về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009-2014

Tải file
Thông báo số 142a/TB-HĐCDGSNN 27/10/2009

Về kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư ở các Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở và Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành

Tải file
Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT 17/07/2009

Quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Tải file
Quyết định số 899/QĐ-TTg 24/06/2009

Về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009-2014

Tải file
Quyết định số 3932/QD-BGDĐT 02/06/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở

Tải file
Quyết định số 449/QĐ-TTg 17/04/2009

Về việc bổ sung Ủy viên Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009-2014 thành lập theo quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ

Tải file
Quyết định số 240/QĐ-TTg 23/02/2009

Về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009-2014

Tải file
Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg 31/12/2008

Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư, phó Giáo sư

Tải file
Số lượt xem : 12281
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu