Phương pháp xếp hạng và danh sách 500 trường đại học hàng đầu trên thế giới của trường Đại học Giao thông Thượng Hải năm 2014

12/03/2019

Trung tâm về các trường Đại học đẳng cấp thế giới (the Center for World-Class Universities ), thuộc trường Đại học Giao thông Thượng Hải, Trung quốc (Shanghai Jiao Tong University) vừa công bố kết quả xếp hạng, đưa ra danh sách 500 trường đại học hàng đầu thế giới dựa trên Phương pháp chọn trường và các tiêu chí xếp hạng.

Phương pháp xếp hạng các trường đại học trên thế giới của Trường Đại học Giao thông Thượng Hải năm 2014.
Top 500 trường xếp theo chất lượng quốc gia.
Danh sách top 500 trường hang đầu thế giới theo xếp hạng của Trường Đại học Giao thông Thượng Hải năm 2014.

Cập nhật lần cuối: 07 Tháng 1 2016

Số lượt xem : 13316
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu