Nhiệm kỳ 2018-2023 (giai đoạn 2021-2023)

02/09/2021

Nhiệm kỳ 2018-2023

Giai đoạn 2021-2023

 

CHỦ TỊCH

PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

PHÓ CHỦ TỊCH

GS. TS. VS. CHÂU VĂN MINH
Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

PHÓ CHỦ TỊCH

 GS. TS. NGUYỄN QUANG THUẤN
      Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương

PHÓ CHỦ TỊCH

GS. TS. LÊ QUANG CƯỜNG

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Y khoa Quốc gia

 

Số lượt xem : 13640
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu