Nhiệm kỳ 2018-2023 (Giai đoạn 2018-2021)

18/08/2021

Nhiệm kỳ 2018-2023

Giai đoạn 2018-2021

 

CHỦ TỊCH

GS.TS. PHÙNG XUÂN NHẠ
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

PHÓ CHỦ TỊCH

GS. TS. VS. CHÂU VĂN MINH
Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

PHÓ CHỦ TỊCH

 GS. TS. NGUYỄN QUANG THUẤN
      Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

PHÓ CHỦ TỊCH

GS. TS. LÊ QUANG CƯỜNG

Thứ trưởng Bộ Y tế

Số lượt xem : 11700
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu