Lãnh đạo Chính phủ sẽ gặp 100 nhà khoa học trẻ

12/03/2019

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, dịp 2.9 sắp tới, Bộ này sẽ tổ chức để lãnh đạo Chính phủ gặp mặt 100 nhà khoa học trẻ xuất sắc.  Tiêu chí là những người Việt Nam làm nghiên cứu, dưới 35 tuổi, đã có phát minh – sáng chế, giải pháp hữu ích được bảo hộ, có bài báo quốc tế hoặc được tặng các giải thưởng về Khoa học và Công nghệ.  Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định 402014 về trọng dụng nhân tài, trong đó có nhiều điều khoản khuyến khích các nhà khoa học trẻ cống hiến.  Theo đó, người đang giữ hạng chức danh khoa học, hạng chức danh công nghệ tại các đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ, đáp ứng tiêu chuẩn của hạng chức danh cao hơn được xét đặc cách bổ nhiệm vào hạng chức danh khoa học, hạng chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm công tác.

Nhà khoa học trẻ tài năng được hưởng các ưu đãi sau: 

  • Được xét tuyển dụng đặc cách không qua thi vào làm việc trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập và được hưởng hệ số lương 5,08 (tương đương bậc 3/8 ngạch chuyên viên chính). 
  • Được ưu tiên cử tham gia các chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ chuyên ngành khoa học và công nghệ tại các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu ở trong nước và nước ngoài; được ưu tiên cử đi thực tập, làm việc có thời hạn tại các tổ chức khoa học và công nghệ ở nước ngoài; được ưu tiên giao trực tiếp chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng thuộc lĩnh vực chuyên môn. 
  • Được tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ xem xét giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tạo ra bằng ngân sách nhà nước để thành lập hoặc góp vốn thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 
  • Được xem xét hỗ trợ kinh phí sử dụng các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và các phòng thí nghiệm khác để thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, trừ trường hợp kinh phí này đã được dự toán trong kinh phí thực hiện nhiệm vụ. 
  • Được hỗ trợ kinh phí công bố kết quả khoa học và công nghệ, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế và giống cây trồng ở trong nước và nước ngoài, trừ trường hợp kinh phí này đã được dự toán trong kinh phí thực hiện nhiệm vụ.

(Nhật Minh, Báo điện tử KhamPha.vn)

Cập nhật lần cuối: 18 Tháng 8 2015

Số lượt xem : 1602
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu