Kết quả xếp hạng các trường đại học trên thế giới năm 2016

12/03/2019

The Academic Ranking of World Universities (ARWU) was first published in June 2003 by the Center for World-Class Universities (CWCU), Graduate School of Education (formerly the Institute of Higher Education) of Shanghai Jiao Tong University, China, and updated on an annual basis. Since 2009 the Academic Ranking of World Universities (ARWU) has been published and copyrighted by ShanghaiRanking Consultancy. ShanghaiRanking Consultancy is a fully independent organization on higher education intelligence and not legally subordinated to any universities or government agencies.

Kết quả xếp hạng các trường đại học thế giới (ARWU) được công bố lần đầu tiên vào tháng 6 năm 2003 bới Trung tâm "Đại học đẳng cấp thế giới (CWCU), trường Đại học Giao thông Thượng Hải, Trung Quốc và được cập nhật hàng năm. Bắt đầu từ năm 2009, công việc này do ShanghaiRanking Consultancy thực hiện, công bố và bản quyền.

Dưới đây là PHƯƠNG PHÁP XẾP HẠNG VÀ KẾT QUẢ XẾP HẠNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THẾ GIỚI NĂM 2016 của ShanghaiRanking Consultancy

...........

Chi tiết download tại đây.

Cập nhật lần cuối: 04 Tháng 12 2016

Số lượt xem : 4405
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu