JABES là Tạp chí khối ngành KHXH&NV đầu tiên của Việt Nam chính thức được công nhận vào Danh mục SCOPUS

08/03/2022

JABES là Tạp chí khối ngành KHXH&NV đầu tiên của Việt Nam chính thức được công nhận vào Danh mục SCOPUS

Ngày 6/3/2022, sau quá trình nỗ lực bền bỉ, lâu dài, cùng quy trình đăng ký, thẩm định, đánh giá và xét duyệt hồ sơ nghiêm ngặt, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES) của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) chính thức ghi tên vào danh sách các tạp chí thuộc danh mục SCOPUS. Đồng thời, trở thành tạp chí khối ngành Khoa học xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) đầu tiên của Việt Nam được công nhận vào chỉ mục khoa học uy tín này. Đây là bước tiến lớn, đóng góp vào lộ trình trở thành Đại học có danh tiếng học thuật và hành động bền vững của UEH trong khu vực nói riêng và góp phần tăng cường nhận diện của Việt Nam trên các diễn đàn học thuật quốc tế nói chung.

Link truy cập nội dung chi tiết:  https://www.ueh.edu.vn/khoa-hoc/jabes-la-tap-chi-khoi-nganh-khxh-nv-dau-tien-cua-viet-nam-chinh-thuc-duoc-cong-nhan-vao-danh-muc-scopus-58345

Số lượt xem : 12937
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu