Hội thảo khoa học Xây dựng cơ sở dữ liệu tạp chí khoa học Việt Nam

10/01/2022

THÔNG BÁO

Hội thảo khoa học

Xây dựng cơ sở dữ liệu tạp chí khoa học Việt Nam

 

Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng cơ sở dữ liệu tạp chí khoa học Việt Nam”.

Thời gian: 8h00-12h00, thứ Ba, ngày 11/01/2022.

Hình thức: trực tuyến

Thông tin phòng họp Zoom:

Meeting ID: 831 9794 0869

Passcode: 891073

Đường link phòng họp:

https://us06web.zoom.us/j/83197940869?pwd=b0MzSWIvSXJFcjJCZHU4a3pWdk4wQT09

Số lượt xem : 10372
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu