GIAI ĐOẠN TRƯỚC NĂM 1976

12/03/2019

Ngày 11 tháng 9 năm 1976, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 162-CP về hệ thống chức vụ khoa học và tiêu chuẩn các chức vụ khoa học trong lĩnh vực công tác giảng dạy đại học và công tác nghiên cứu khoa học.

Căn cứ Quyết định này, 29 nhà giáo, nhà khoa học tiêu biểu đã được nhà nước phong hàm giáo sư đầu tiên của Việt Nam. Cụ thể: Sử học 05 GS; Văn học 03 GS; Triết học 01 GS; Toán học 02 GS; Vật lý 01 GS; Hóa học 01 GS; Y học 14 GS; Nông học 01 GS; Cơ khí 01 GS.

1. Đào Duy Anh (Sử học);

2. Tạ Quang Bửu (Toán học);

3. Đặng Văn Chung (Y học);

4. Lương Định Của (Nông học);

5. Hồ Đắc Di (Y học);

6. Trần Văn Giầu (Sử học)

7. Nguyễn Hoán (Hoá học)

8. Vũ Công Hòe (Y học)

9. Đỗ Xuân Hợp (Y học)

10. Nguyễn Văn Huyên (Sử học)

11. Đặng Vũ Hỷ (Y học)

12. Đặng Thai Mai (Văn học)

13. Trần Đại Nghĩa (Cơ khí)

14. Nguyễn Xuân Nguyên (Y học)

15. Đặng Văn Ngữ (Y học)

 

16. Đặng Văn Nội (Y học)

17. Trương Công Quyền (Y học)

18. Phạm Ngọc Thạch (Y học)

19. Trần Đức Thảo (Triết học)

20. Đinh Văn Thắng (Y học)

21. Lê Văn Thiêm (Toán học)

22. Phạm Huy Thông (Sử học)

23. Nguyễn Khánh Toàn (Sử học)

24. Hoàng Tích Trí (Y học)

25. Ngụy Như Kom Tum (Vật lý)

26. Tôn Thất Tùng (Y học)

27. Trần Hữu Tước (Y học)

28. Nguyễn Mạnh Tường (Văn học)

29. Trương Tửu (Văn học)

 

Số lượt xem : 8240
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu