GIAI ĐOẠN 2014-2019 (KÉO DÀI CỦA NHIỆM KỲ 2009-2014)

15/08/2021

Tên gọi: Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước

Thành phần Hội đồng:

Chủ tịch: GS.TS. Phạm Vũ Luận (từ năm 2010 đến năm 2016); GS.TS. Phùng Xuân Nhạ (từ năm 2016 đến tháng 5/2021);

Phó Chủ tịch: GS.TSKH. Bùi Văn Ga (từ năm 2011 đến năm 2018);

Tổng Thư ký: GS.TSKH. Trần Văn Nhung (từ năm 2009 đến năm 2018);

Và 28 thành viên Hội đồng (tách HĐCDGS liên ngành Giáo dục-Tâm lý).

Thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước bao gồm:

(Theo Quyết định số 763/QĐ-TTg, 26/5/2014 và Quyết định số 1047/QĐ-TTg, 25/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ)

1. GS.TS. Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. GS.TSKH. Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. GS.TSKH. Trần Văn Nhung, Tổng Thư ký Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.

4. GS.TS. Từ Quang Hiển, Giảng viên cao cấp, Đại học Thái Nguyên.

5. GS.TSKH. Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

6. GS.TSKH. Bành Tiến Long, Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

7. GS.TS. Nguyễn Thúc Hải, nguyên Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

8. GS.TSKH. Nguyễn Xuân Quỳnh, Chuyên gia cao cấp, Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

9. GS.TS. Lê Quan Nghiệm, Phó Hiệu trưởng Đại học Y-Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

10. GS.TSKH. Nghiêm Văn Dĩnh, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải.

11. GS.TSKH. Đặng Ứng Vận, Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình.

12. GS.TS. Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân.

13. GS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh, nguyên Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng.

14. GS.TS. Mai Trọng Nhuận, Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng, Đại học Quốc gia Hà Nội.

15. GS.TS. Đinh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại.

16. GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

17. GS.TS. Nguyễn Trọng Giảng, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

18. GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm, Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

19. GS.TS. Bùi Chí Bửu, Nghiên cứu viên cao cấp, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam.

20. GS.TSKH. Vũ Quang Côn, nguyên Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

21. GS.TSKH. Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội.

22. GS.TS. Vũ Dũng, Viện trưởng Viện Tâm lý học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

23. GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

24. GS.TS. Đào Xuân Học, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

25. GS.TSKH. Hà Huy Khoái, nguyên Viện trưởng Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

26. GS.TS. Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

27. GS.TS. Trần Thu Hà, nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

28. GS.TS. Lê Chí Quế, nguyên Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

29. GS.TS. Bạch Thành Công, Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

30. GS.TSKH. Nguyễn Văn Liên, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

31. GS.TS. Phạm Gia Khánh, nguyên Giám đốc Học viện Quân y.

Các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành bao gồm:

1

Hội đồng Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản

15

Hội đồng Luyện kim

2

Hội đồng Cơ học

16

Hội đồng Ngôn ngữ học

3

Hội đồng Cơ khí-Động lực

17

Hội đồng Nông nghiệp-Lâm nghiệp

4

Hội đồng Công nghệ thông tin

18

Hội đồng Sinh học

5

Hội đồng Dược học

19

Hội đồng Sử-Khảo cổ-Dân tộc học

6

Hội đồng Điện-Điện tử-Tự động hóa

20

Hội đồng Tâm lý học

7

Hội đồng Giao thông vận tải

21

Hội đồng Thủy lợi

8

Hội đồng Giáo dục học

22

Hội đồng Toán học

9

Hội đồng Hóa-CN Thực phẩm

23

Hội đồng Triết học-Xã hội học-Chính trị học

10

Hội đồng Khoa học An ninh

24

Hội đồngVăn hóa-Nghệ thuật-Thể dục-Thể thao

11

Hội đồng Khoa học Quân sự

25

Hội đồng Văn học

12

Hội đồng Khoa học Trái đất-Mỏ

26

Hội đồng Vật lý

13

Hội đồng Kinh tế học

27

Hội đồng Xây dựng-Kiến trúc

14

Hội đồng Luật học

28

Hội đồng Y học

 

Quy chế pháp lý:

Tiếp tục áp dụng các văn bản hiện hành như trong nhiệm kỳ 2009-2014.

Số lượt xem : 3888
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu