GIAI ĐOẠN 2009-2014

15/08/2021

Tên gọi và cơ cấu tổ chức Hội đồng:

Tên gọi: Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước

Thành phần Hội đồng:

Chủ tịch: GS.TS. Nguyễn Thiện Nhân (từ năm 2006 đến năm 2010); GS.TS. Phạm Vũ Luận (từ năm 2010 đến năm 2016);

Phó Chủ tịch: GS.TSKH. Bành Tiến Long (từ năm 2009 đến năm 2011), GS.TSKH. Bùi Văn Ga (từ năm 2011 đến năm 2018);

Tổng Thư ký: GS.TSKH. Trần Văn Nhung;

 và các Ủy viên:

1. GS.TS. Từ Quang Hiển, Giám đốc Đại học Thái Nguyên;

2. GS.TSKH. Dương Ngọc Hải, Viện trưởng Viện Cơ học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

3. GS.TS. Võ Xuân Minh, Trường Đại học Dược Hà Nội;

4. GS.TSKH. Nguyễn Xuân Quỳnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Viện Nghiên cứu Điện tử - Tin học - Tự động hoá, Bộ Công thương;

5. GS.TS. Vũ Dũng, Viện trưởng Viện Tâm lý học, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam;

6. GS.TS. Nguyễn Xuân Đào, Viện Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải;

7. GS.TSKH. Đặng Ứng Vận, Hiệu trưởng Trường Đại học Hoà Bình;

8. GS.TS. Nguyễn Xuân Yêm, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân;

9. GS.TS. Nguyễn Văn Đĩnh, Viện trưởng Viện Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

10. GS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh, Trung tướng, Học viện Quốc phòng;

11. GS.TS. Mai Trọng Nhuận, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

12. GS.TS. Nguyễn Văn Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân;

13. GS.TSKH. Đào Trí Úc, Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam;

14. GS.TS. Nguyễn Trọng Giảng, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội;

15. GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm, Chủ nhiệm Khoa, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

16. GS.TSKH. Vũ Quang Côn, Viện Sinh thái tài nguyên sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

17. GS.TSKH. Vũ Minh Giang, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

18. GS.TS. Đào Xuân Học, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

19. GS.TSKH. Hoàng Kiếm, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

20. GS.TSKH. Hà Huy Khoái, Viện Toán học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

21. GS.TS. Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh;

22. GS.TS. Trần Thị Thu Hà, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam;

23. GS.TS. Lê Chí Quế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội;

24. GS.TS. Bạch Thành Công, Chủ nhiệm Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội;

25. GS.TSKH. Nguyễn Văn Liên, Bộ Xây dựng;

26. GS.TS. Phạm Gia Khánh, Học viện Quân y.

Tổ chức Hội đồng:

Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước bao gồm 3 cấp: cấp cơ sở, cấp ngành, liên ngành và cấp nhà nước. Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước ban hành các Quyết định về việc thành lập 27 Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và các Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở hàng năm.

Các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành bao gồm:

1

Hội đồng Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản

14

Hội đồng Luyện kim

2

Hội đồng Cơ học

15

Hội đồng Ngôn ngữ học

3

Hội đồng Cơ khí-Động lực

16

Hội đồng Sinh học

4

Hội đồng Dược học

17

Hội đồng Sử-Khảo cổ-Dân tộc học

5

Hội đồng Giáo dục - Tâm lý học

18

Hội đồng Thủy lợi

6

Hội đồng Điện-Điện tử-Tự động hóa

19

Hội đồng Tin học

7

Hội đồng Hóa-CN Thực phẩm

20

Hội đồng Toán học

8

Hội đồng Khoa học An ninh

21

Hội đồng Triết học-Xã hội học-Chính trị học

9

Hội đồng Nông nghiệp-Lâm nghiệp

22

Hội đồng Văn hóa-Nghệ thuật-Thể dục-Thể thao

10

Hội đồng Khoa học Quân sự

23

Hội đồng Văn học

11

Hội đồng Khoa học Trái đất-Mỏ

24

Hội đồng Vật lý

12

Hội đồng Kinh tế học

25

Hội đồng Xây dựng-Kiến trúc

13

Hội đồng Luật học

26

Hội đồng Y học

 

 

27

Hội đồng Giao thông vận tải

 

Quy chế pháp lý:

- Về quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS: Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008; Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 27/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Về quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS: Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/7/2009; Thông tư số 30/2012/TT-BGDĐT ngày 11/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT ngày 03/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Về quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư các cấp:

+) Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 23/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009-2014; Quyết định số 499/QĐ-TTg ngày 17/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009-2014 thành lập theo Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 23/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 446/QĐ-TTg ngày 25/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước;

+) Quyết định số 3932/QĐ-BGDĐT ngày 02/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư các cấp;

+) Thông tư số 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013; Thông tư số 05/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014; Quyết định số 2418/QĐ-BGDĐT ngày 11/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BGDĐT ngày 28/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+) Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giảng viên.

Số lượt xem : 9853
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu