GIAI ĐOẠN 2000-2008

07/08/2021

Tên gọi và cơ cấu tổ chức Hội đồng:

Tên gọi: Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước

Thành phần Hội đồng:

Chủ tịch: GS. TSKH. Phạm Minh Hạc;

Phó Chủ tịch: GS. TSKH. Trần Văn Nhung;

Tổng Thư ký: GS. TSKH. Đỗ Trần Cát;

 Các Ủy viên:

 1. GS.TS. Nguyễn Xuân Bảo, Trường Đại học Thuỷ lợi Hà Nội;
 2. GS.TS. Nguyễn Trọng Chuẩn, Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia;
 3. GS.TSKH. Cù Xuân Dần, Trường Đại học Nông nghiệp I  Hà nội;
 4. GS.TS. Nguyễn Xuân Đào, Viện khoa học công nghệ Giao thông -Vận tải;
 5. GS.TSKH. Nguyễn Văn Đạo, Đại học Quốc gia Hà Nội;
 6. GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng, Trường đại học Xây dựng  Hà Nội;
 7. GS.TS. Nguyễn Đình Hối, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh;
 8. GS.TSKH. Nguyễn Quang Hồng, Viện Nghiên cứu Hán nôm;
 9. GS.TS. Nguyễn Thanh Hùng, Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội;
 10. GS.TS. Nguyễn Đình Hương, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội;
 11. GS.TS. Phạm Thanh Kỳ, Trường Đại học Dược Hà Nội;
 12. GS.TSKH. Nguyễn Tài Lương, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia;
 13. GS. Vũ Dương Ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội;
 14. GS.TS. Lê Chí Quế, Đại học Quốc gia Hà Nội;
 15. GS.TSKH. Nguyễn Xuân Quỳnh, Viện Điện tử-Tin học-Tự động hoá;
 16. GS.TSKH. Nguyễn Văn Thái, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội;
 17. GS.TSKH. Nguyễn Thị Kim Thoa, Trung Tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia;
 18. GS.TSKH.  Ngô Thị Thuận, Đại học Quốc gia Hà Nội;
 19. GS.TSKH. Lưu Trần Tiêu, Bộ Văn hoá -Thông tin;
 20. GS.TS. Đỗ Trình, Viện Chiến lược quân sự;
 21. GS.TS. Võ Tòng Xuân, Trường Đại học An Giang;
 22. GS.TSKH. Trần Đức Vân, Trung Tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia;
 23. GS.TSKH. Trương Minh Vệ, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

Thành lập 24 Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành, gồm:

1

Hội đồng Toán-Tin học

13

Hội đồng Y học

2

Hội đồng Điện-Điện tử-Tự động hóa

14

Hội đồng Dược học

3

Hội đồng Vật lý

15

Hội đồng Nông-Lâm

4

Hội đồng Hóa-CN Thực phẩm

16

Hội đồng Chăn nuôi-Thú y-Ngư nghiệp

5

Hội đồng Luyện kim

17

Hội đồng Kinh tế-Luật

6

Hội đồng Cơ học

18

Hội đồng Sử-Khảo cổ-Dân tộc học

7

Hội đồng Sinh học

19

Hội đồng Văn học

8

Hội đồng Các khoa học về trái đất-Mỏ

20

Hội đồng Ngôn ngữ học

9

Hội đồng Cơ khí-Động lực

21

Hội đồng Giáo dục - Tâm lý học

10

Hội đồng Xây dựng-Kiến trúc

22

Hội đồngVăn hóa-Nghệ thuật-Thể dục-Thể thao

11

Hội đồng Giao thông

23

Hội đồng Triết học-Xã hội học

12

Hội đồng Thủy lợi

24

Hội đồng Khoa học Quân sự-An ninh

 

 

Ngày 12/08/2002, Hội đông Chức danh giáo sư nhà nước ban hành Quyết định số 164/2002/QĐ-HĐGSNN về việc đổi tên và tách Hội đồng giáo sư liên ngành, cụ thể:

- HĐCDGS liên ngành Chăn nuôi- Thú y- Ngư nghiệp đổi thành HĐCDGS liên ngành Chăn nuôi- Thú y- Thuỷ sản.

- HĐCDGS liên ngành Triết học- Xã hội học đổi thành HĐCDGS liên ngành Triết học- Xã hội học- Chính trị học.

- Tách HĐCDGS liên ngành Toán- Tin học thành HĐCDGS ngành Toán học và HĐCDGS ngành Tin học.

- Ngày 16/4/2003, Hội đông Chức danh giáo sư nhà nước ban hành Quyết định số 44/2003/QĐ-HĐGSNN về việc đổi tên và tách Hội đồng giáo sư liên ngành Quân sự-An ninh thành HĐCDGS ngành Quân sự và HĐCDGS ngành An ninh.

- Ngày 01/6/2004, Hội đông Chức danh giáo sư nhà nước ban hành Quyết định số 49/2004/QĐ-HĐGSNN về việc đổi tên và tách Hội đồng giáo sư liên ngành Kinh tế-Luật thành HĐCDGS ngành Kinh tế và HĐCDGS ngành Luật.

Quy chế pháp lý:

Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2001/NĐ-CP ngày 17/5/2001 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh GS, PGS;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 138/2001/QĐ-TTg ngày 19/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước;

Số lượt xem : 4269
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu