GIAI ĐOẠN 1996-2000

07/08/2021

Tên gọi và cơ cấu tổ chức Hội đồng:

- Tên Hội đồng: Hội đồng Học hàm nhà nước.

- Thành phần Hội đồng:

Chủ tịch: GS.TSKH. Trần Hồng Quân; PGS.TS. Nguyễn Minh Hiển;

Phó Chủ tịch gồm: Chủ nhiệm/Phó Chủ nhiệm của Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước; Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam; Viện trưởng/Phó Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam.

Tổng Thư ký: GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng;

Các Ủy viên:

 1. GS.PTS. Lê Quý An, Chủ tịch Hội đồng Học hàm Ngành Giao thong;
 2. GS.PTS. Nguyễn Xuân Bảo, Chủ tịch Hội đồng Học hàm Ngành Thuỷ lợi;
 3. GS.PTS. Đỗ Hữu Châu, Chủ tịch Hội đồng Học hàm Ngành Ngôn ngữ;
 4. GS.TS. Cù Xuân Dần, Chủ tịch Hội đồng Học hàm Ngành Chăn nuôi, thú y và ngư nghiệp;
 5. GS.TS. Lê Công Dưỡng. Chủ tịch Hội đồng Học hàm Ngành Luyện kim;
 6. GS.TS. Nguyễn Văn Đạo, Chủ tịch Hội đồng Học hàm Ngành Cơ học;
 7. GS. Hà Minh Đức, Chủ tịch Hội đồng Học hàm Ngành Văn học;
 8. GS.TSKH. Phạm Minh Hạc, Chủ tịch Hội đồng Học hàm Ngành Tâm lý Giáo dục học;
 9. GS.TS. Nguyễn Văn Hiệu, Chủ tịch Hội đồng Học hàm Ngành Vật lý;
 10. GS.TS. Vũ Tuyên Hoàng; Chủ tịch Hội đồng Học hàm Ngành Nông-Lâm;
 11. GS.PTS. Lê Văn Lẫm, Chủ tịch Hội đồng Học hàm Ngành Khoa học Thể dục và Thể thao;
 12. GS. Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội đồng Học hàm Ngành Sử, Khảo cổ và Dân tộc học;
 13. GS.TS. Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng Học hàm Ngành Điện;
 14. GS.TS. Nguyễn Tài Lương, Chủ tịch Hội đồng Học hàm Ngành Sinh học;
 15. GS.TS. Hoàng Thuỷ Nguyên, Chủ tịch Hội đồng Học hàm Ngành Y học;
 16. GS.TS. Nguyễn Hưng Phúc, Chủ tịch Hội đồng Học hàm Ngành Dược học;
 17. GS.PTS. Nguyễn Đình Quang, Chủ tịch Hội đồng Học hàm Ngành Văn hoá, Nghệ thuật;
 18. GS.TS. Lương Xuân Quỳ, Chủ tịch Hội đồng Học hàm Ngành Kinh tế Luật học;
 19. GS.TS. Nguyễn Duy Quý, Chủ tịch Hội đồng Học hàm Ngành Triết học và Xã hội học;
 20. GS.TS. Nguyễn Xuân Quỳnh, Chủ tịch Hội đồng Học hàm Ngành Điện tử và Tự động hoá;
 21. GS.TS. Tống Duy Thanh, Chủ tịch Hội đồng Học hàm Ngành Khoa học về Trái đất và Mỏ;
 22. GS.PTS. Đỗ Trình, Chủ tịch Hội đồng Học hàm Ngành Khoa học Quân sự và An ninh;
 23. GS.TS. Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Học hàm Ngành Cơ khí, Động lực;
 24. GS.TS. Trần Đức Vân, Chủ tịch Hội đồng Học hàm Ngành Toán và Tin học;
 25. GS.TS. Hoàng Trọng Yêm, Chủ tịch Hội đồng Học hàm Ngành Hoá học.

- Số lượng Hội đồng ngành, liên ngành: 26.

Quy chế pháp lý:

Ngày 04 tháng 3 năm 1995, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21/CP quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Học hàm nhà nước.

Số lượt xem : 9452
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu