Danh sách ứng viên được HĐGS ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023

18/10/2023

Lưu ý: Ứng viên kiểm tra kỹ thông tin liên quan, nếu có thay đổi đề nghị liên hệ theo địa chỉ e-mailtatuan@moet.gov.vn

1. HĐGS LIÊN NGÀNH  CHĂN NUÔI – THÚ Y – THUỶ SẢN

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Ngành, chuyên ngành Đăng ký ĐTC chức danh Cơ quan công tác Ghi chú
1 Nguyễn Văn Công 19-09-1969 Thuỷ sản Giáo sư Trường Đại học Cần Thơ  
2 Nguyễn Thị Kim Đông 24-08-1956 Chăn nuôi Giáo sư Trường Đại học Tây Đô  
3 Nguyễn Ngọc Hải 08-07-1962 Thú y Giáo sư Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh  
4 Nguyễn Đức Hiền 26-02-1962 Thú y Giáo sư Chi cục Chăn nuôi - Thú y Thành phố Cần Thơ  
5 Nguyễn Trọng Ngữ 05-05-1975 Chăn nuôi Giáo sư Trường Đại học Cần Thơ  
6 Hà Xuân Bộ 27-08-1981 Chăn nuôi Phó giáo sư Học viện Nông nghiệp Việt Nam  
7 Bùi Phan Thu Hằng 24-03-1974 Chăn nuôi Phó giáo sư Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  
8 Trần Thị Hoan 20-05-1982 Chăn nuôi Phó giáo sư Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên  
9 Trần Đức Hoàn 27-05-1981 Thú y Phó giáo sư Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang  
10 Phạm Đức Hùng 20-11-1979 Thuỷ sản Phó giáo sư Trường Đại học Nha Trang  
11 Nguyễn Văn Huy 28-10-1980 Thuỷ sản Phó giáo sư Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế  
12 Đỗ Thị Kim Lành 03-11-1982 Thú y Phó giáo sư Học viện Nông nghiệp Việt Nam  
13 Phạm Doãn Lân 16-04-1975 Chăn nuôi Phó giáo sư Viện Chăn nuôi  
14 Nguyễn Thị Kim Liên 13-12-1973 Thuỷ sản Phó giáo sư Trường Đại học Cần Thơ  
15 Nguyễn Trọng Lương 10-05-1980 Thuỷ sản Phó giáo sư Trường Đại học Nha Trang  
16 Nguyễn Hoài Nam 26-06-1982 Thú y Phó giáo sư Học viện Nông nghiệp Việt Nam  
17 Mai Thị Ngân 20-09-1984 Thú y Phó giáo sư Học viện Nông nghiệp Việt Nam  
18 Tô Văn Phương 09-07-1985 Thuỷ sản Phó giáo sư Trường Đại học Nha Trang  
19 Nguyễn Văn Sáng 02-01-1973 Thuỷ sản Phó giáo sư Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản II  
20 Nguyễn Ngọc Tấn 01-01-1968 Chăn nuôi Phó giáo sư Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh  
21 Lâm Phước Thành 28-02-1984 Chăn nuôi Phó giáo sư Trường Đại học Cần Thơ  
22 Nguyễn Thiết 24-12-1982 Chăn nuôi Phó giáo sư Trường Đại học Cần Thơ  
23 Bùi Thị Thơm 20-04-1975 Chăn nuôi Phó giáo sư Viện Khoa học Sự sống, Đại học Thái Nguyên  
24 Võ Thành Toàn 12-08-1973 Thuỷ sản Phó giáo sư Trường Đại học Cần Thơ  
25 Huỳnh Thanh Tới 16-11-1973 Thuỷ sản Phó giáo sư Trường Đại học Cần Thơ  

2. HĐGS NGÀNH CƠ HỌC

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Ngành, chuyên ngành Đăng ký ĐTC chức danh Cơ quan công tác Ghi chú
1 Nguyễn Quốc Hưng 15-12-1975 Cơ học Giáo sư Trường Đại học Việt Đức  
2 Vũ Văn Trường 14-06-1983 Cơ học Giáo sư Trường Đại học Phenikaa  
3 Đặng Thuỳ Đông 17-08-1988 Cơ học Phó giáo sư Trường Đại học Tôn Đức Thắng  
4 Dương Thế Hùng 23-11-1974 Cơ học Phó giáo sư Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên  
5 Vương Văn Thanh 20-11-1982 Cơ học Phó giáo sư Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội  
6 Võ Thành Trung 20-03-1984 Cơ học Phó giáo sư Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng  

3. HĐGS LIÊN NGÀNH CƠ KHÍ – ĐỘNG LỰC

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Ngành, chuyên ngành Đăng ký ĐTC chức danh Cơ quan công tác Ghi chú
1 Nguyễn Huy Bích 15-07-1962 Cơ khí Giáo sư Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh  
2 Phạm Văn Hùng 31-01-1961 Cơ khí Giáo sư Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội  
3 Nguyễn Hữu Lộc 05-08-1964 Cơ khí Giáo sư Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  
4 Vũ Ngọc Pi 12-09-1964 Cơ khí Giáo sư Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên  
5 Lê Minh Thái 20-06-1967 Cơ khí Giáo sư Học viện Kỹ thuật Quân sự  
6 Vũ Toàn Thắng 12-05-1975 Cơ khí Giáo sư Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội  
7 Phạm Đình Bá 27-04-1984 Cơ khí Phó giáo sư Trường Đại học Hàng hải Việt Nam  
8 Mạc Thị Bích 01-01-1987 Cơ khí Phó giáo sư Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên  
9 Dương Xuân Biên 05-10-1982 Cơ khí Phó giáo sư Học viện Kỹ thuật Quân sự  
10 Hoàng Mạnh Cường 27-08-1978 Cơ khí Phó giáo sư Trường Đại học Hàng hải Việt Nam  
11 Lê Khánh Điền 21-09-1956 Cơ khí Phó giáo sư Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn   
12 Vũ Dương 01-06-1956 Cơ khí Phó giáo sư Trường Đại học Duy Tân  
13 Nguyễn Xuân Hạ 26-10-1982 Cơ khí Phó giáo sư Đại học Bách khoa Hà Nội  
14 Trịnh Văn Hải 02-01-1984 Cơ khí Phó giáo sư Học viện Kỹ thuật Quân sự  
15 Dương Đình Hảo 02-01-1986 Cơ khí Phó giáo sư Trường Đại học Nha Trang  
16 Nguyễn Hà Hiệp 18-01-1980 Động lực Phó giáo sư Học viện Kỹ thuật Quân sự  
17 Nguyễn Thành Hùng 21-11-1984 Cơ khí Phó giáo sư Đại học Bách khoa Hà Nội  
18 Lê Xuân Hưng 28-02-1985 Cơ khí Phó giáo sư Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên  
19 Lê Thanh Long 23-04-1988 Cơ khí Phó giáo sư Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  
20 Nguyễn Phụ Thượng Lưu 19-10-1983 Động lực Phó giáo sư Trường Đại học Văn Lang  
21 Ngô Hữu Mạnh 30-01-1981 Cơ khí Phó giáo sư Trường Đại học Sao Đỏ  
22 Nguyễn Quốc Mạnh 18-03-1978 Cơ khí Phó giáo sư Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên  
23 Nguyễn Thị Thanh Nga 25-04-1982 Cơ khí Phó giáo sư Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên  
24 Nguyễn Tuấn Nghĩa 17-07-1980 Động lực Phó giáo sư Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội  
25 Phạm Văn Bạch Ngọc 26-06-1977 Cơ khí Phó giáo sư Viện Công nghệ Vũ trụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
26 Nguyễn Đình Ngọc 19-05-1984 Cơ khí Phó giáo sư Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên  
27 Nguyễn Đức Ngọc 10-12-1974 Động lực Phó giáo sư Trường Đại học Thủy lợi  
28 Lê Văn Nhu 27-10-1982 Cơ khí Phó giáo sư Học viện Kỹ thuật Quân sự  
29 Lê Minh Nhựt 15-12-1976 Cơ khí Phó giáo sư Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh  
30 Trần Đăng Quốc 05-06-1975 Động lực Phó giáo sư Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội  
31 Trần Anh Sơn 04-11-1989 Cơ khí Phó giáo sư Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên  
32 Nguyễn Hồng Thái 18-02-1976 Cơ khí Phó giáo sư Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội  
33 Hồng Đức Thông 22-01-1980 Động lực Phó giáo sư Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  
34 Nguyễn Thị Thu 28-09-1986 Cơ khí Phó giáo sư Đại học Bách khoa Hà Nội  
35 Đỗ Đức Trung 12-10-1982 Cơ khí  Phó giáo sư Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội  
36 Nguyễn Thành Trung 20-09-1985 Cơ khí  Phó giáo sư Đại học Bách khoa Hà Nội  
37 Nguyễn Thanh Trương 20-04-1980 Cơ khí  Phó giáo sư Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  
38 Nguyễn Anh Tú 30-03-1979 Cơ khí  Phó giáo sư Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội  
39 Ngô Minh Tuấn 10-04-1985 Cơ khí  Phó giáo sư Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên  
40 Lê Duy Tuấn 25-05-1978 Cơ khí  Phó giáo sư Học viện Kỹ thuật Quân sự  
41 Nguyễn Anh Tuấn 24-10-1985 Động lực Phó giáo sư Học viện Kỹ thuật Quân sự  
42 Đặng Thái Việt 29-10-1978 Cơ khí  Phó giáo sư Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội.  
43 Đặng Phước Vinh 19-09-1985 Cơ khí  Phó giáo sư Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng  

4. HĐGS NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Ngành, chuyên ngành Đăng ký ĐTC chức danh Cơ quan công tác Ghi chú
1 Huỳnh Xuân Hiệp 17-02-1973 Công nghệ thông tin Giáo sư Trường Đại học Cần Thơ  
2 Nguyễn Hiếu Minh 07-11-1971 Công nghệ thông tin Giáo sư Học viện Kỹ thuật Mật mã  
3 Phan Anh Cang 04-07-1975 Công nghệ thông tin Phó giáo sư Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.  
4 Ngô Quốc Dũng 04-08-1983 Công nghệ thông tin Phó giáo sư Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông  
5 Nguyễn Văn Giang 18-10-1981 Công nghệ thông tin Phó giáo sư Học viện Kỹ thuật Quân sự  
6 Nguyễn Duy Hàm 10-10-1978 Công nghệ thông tin Phó giáo sư Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh  
7 Đặng Đức Hạnh 12-02-1980 Công nghệ thông tin Phó giáo sư Trường ĐH Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội  
8 Hà Minh Hoàng 08-12-1985 Công nghệ thông tin Phó giáo sư Trường Đại học Phenikaa  
9 Nguyễn Trọng Khánh 14-04-1982 Công nghệ thông tin Phó giáo sư Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông  
10 Nguyễn Phi Lê 20-08-1982 Công nghệ thông tin Phó giáo sư Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội  
11 Phạm Tuấn Minh 27-09-1981 Công nghệ thông tin Phó giáo sư Trường Đại học Phenikaa  
12 Nguyễn Lưu Thùy Ngân 14-10-1981 Công nghệ thông tin Phó giáo sư Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  
13 Đoàn Thanh Nghị 04-06-1976 Công nghệ thông tin Phó giáo sư Trường Đại học Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  
14 Lê Chí Ngọc 11-07-1982 Công nghệ thông tin Phó giáo sư Đại học Bách khoa Hà Nội  
15 Trần Cao Trưởng 20-05-1983 Công nghệ thông tin Phó giáo sư Học viện Kỹ thuật Quân sự  

5. HĐGS NGÀNH DƯỢC HỌC

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Ngành, chuyên ngành Đăng ký ĐTC chức danh Cơ quan công tác Ghi chú
1 Võ Quốc Ánh 20-01-1976 Dược học Phó giáo sư Trường Đại học Dược Hà Nội  
2 Hà Minh Hiển 22-08-1962 Dược học Phó giáo sư Viện Kiểm nghiệm thuốc Thành phố Hồ Chí Minh  
3 Nguyễn Như Hồ 02-01-1983 Dược học Phó giáo sư Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh  
4 Nguyễn Thị Liên 11-10-1983 Dược học Phó giáo sư Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương  
5 Nguyễn Thị Kiều Oanh 07-11-1986 Dược học Phó giáo sư Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội  
6 Nguyễn Quốc Thái 29-11-1984 Dược học Phó giáo sư Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh  
7 Nguyễn Đăng Thoại 20-03-1968 Dược học Phó giáo sư Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch  
8 Võ Thị Cẩm Vân 01-01-1981 Dược học Phó giáo sư Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh  

6. HĐGS LIÊN NGÀNH ĐIỆN-ĐIỆN TỬ-TỰ ĐỘNG HÓA

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Ngành, chuyên ngành Đăng ký ĐTC chức danh Cơ quan công tác Ghi chú
1 Võ Nguyễn Quốc Bảo 03-06-1979 Điện tử Giáo sư Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh  
2 Trần Đức Tân 22-10-1980 Điện tử Giáo sư Trường Đại học Phenikaa  
3 Trần Xuân Tú 19-09-1977 Điện tử Giáo sư Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội.  
4 Mai Ngọc Anh 18-05-1977 Tự động hoá Phó giáo sư Học viện Kỹ thuật Quân sự  
5 Nguyễn Lê Cường 25-08-1976 Điện tử Phó giáo sư Trường Đại học Điện lực  
6 Trương Cao Dũng 03-06-1980 Điện tử Phó giáo sư Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông  
7 Phạm Đức Đại 10-11-1979 Tự động hoá Phó giáo sư Trường Đại học Thủy lợi  
8 Dương Minh Đức 24-08-1979 Tự động hoá Phó giáo sư Đại học Bách khoa Hà Nội  
9 Đỗ Trung Hải 07-01-1974 Tự động hoá Phó giáo sư trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên  
10 Bùi Đức Hùng 07-09-1966 Điện Phó giáo sư Trường Điện-Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội  
11 Phan Trần Đăng Khoa 22-08-1985 Điện tử Phó giáo sư Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng  
12 Ngô Minh Khoa 10-05-1983 Điện Phó giáo sư Trường Đại học Quy Nhơn  
13 Phạm Nguyễn Thanh Loan 01-02-1982 Điện tử Phó giáo sư Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội  
14 Dương Thanh Long 28-01-1980 Điện Phó giáo sư Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh  
15 Đinh Thị Thái Mai 07-07-1983 Điện tử Phó giáo sư Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội  
16 Lương Duy Mạnh 26-10-1983 Điện tử Phó giáo sư Học viện Kỹ thuật Quân sự  
17 Hoàng Trọng Minh 14-12-1970 Điện tử Phó giáo sư Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông  
18 Vũ Thị Thu Nga 14-09-1981 Điện Phó giáo sư Trường Đại học Điện lực  
19 Vũ Văn Phong 05-10-1984 Tự động hoá Phó giáo sư Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh  
20 Nguyễn Hồng Quang 17-05-1984 Tự động hoá Phó giáo sư Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên  
21 Phạm Ngọc Sơn 01-05-1981 Điện tử Phó giáo sư Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh  
22 Trần Thanh Sơn 05-10-1981 Điện Phó giáo sư Trường Đại học Điện lực  
23 Vũ Văn Thắng 21-03-1978 Điện Phó giáo sư Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên  
24 Trần Viết Thắng 30-01-1974 Tự động hoá Phó giáo sư Trường Đại học Nguyễn Tất Thành  
25 Đỗ Quang Thông 17-04-1966 Tự động hoá Phó giáo sư Học viện Kỹ thuật Quân sự  
26 Trần Hoài Trung 04-11-1976 Điện tử Phó giáo sư Trường Đại học Giao thông Vận tải  
27 Nguyễn Kiên Trung 22-02-1985 Tự động hoá Phó giáo sư Đại học Bách khoa Hà Nội  
28 Huỳnh Khả Tú 03-02-1979 Điện tử Phó giáo sư Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  
29 Phạm Thanh Tùng 01-01-1982 Tự động hoá Phó giáo sư Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long  
30 Nguyễn Đức Tuyên 04-11-1983 Điện Phó giáo sư Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội  

7. HĐGS NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Ngành, chuyên ngành Đăng ký ĐTC chức danh Cơ quan công tác Ghi chú
1 Nguyễn Ngọc Long 06-10-1963 Giao thông Vận tải Giáo sư Trường Đại học Giao thông Vận tải  
2 Lê Vĩnh An 15-03-1980 Giao thông Vận tải Phó giáo sư Trường Đại học Giao thông Vận tải  
3 Lê Hoàng An 01-10-1983 Giao thông Vận tải Phó giáo sư Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh  
4 Đào Văn Dinh 01-06-1963 Giao thông Vận tải Phó giáo sư Trường Đại học Giao thông Vận tải  
5 Đỗ Duy Đỉnh 20-02-1981 Giao thông Vận tải Phó giáo sư Trường Đại học Xây dựng Hà Nội  
6 Chu Tiến Dũng 19-05-1979 Giao thông Vận tải Phó giáo sư Trường Đại học Giao thông Vận tải  
7 Nguyễn Trọng Hiệp 30-07-1980 Giao thông Vận tải Phó giáo sư Trường Đại học Giao thông Vận tải  
8 Nguyễn Minh Hiếu 06-01-1987 Giao thông Vận tải Phó giáo sư Trường Đại học Giao thông Vận tải  
9 Trần Quang Huy 25-12-1982 Giao thông Vận tải Phó giáo sư Trường Đại học Nha Trang  
10 Nguyễn Văn Long 10-05-1984 Giao thông Vận tải Phó giáo sư Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh  
11 Vũ Văn Nghi 10-10-1979 Giao thông Vận tải Phó giáo sư Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh  
12 Phan Hoàng Nam 26-07-1985 Giao thông Vận tải Phó giáo sư Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng  
13 Nguyễn Văn Mỹ 01-10-1971 Giao thông Vận tải Phó giáo sư Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng  
14 Phạm Ngọc Phương 02-07-1984 Giao thông Vận tải Phó giáo sư Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng  
15 Võ Duy Hùng 25-06-1986 Giao thông Vận tải Phó giáo sư Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng  
16 Phạm Đức Thọ 03-03-1983 Giao thông Vận tải Phó giáo sư Trường Đại học Mỏ - Địa chất  
17 Nguyễn Văn Thuần 01-05-1980 Giao thông Vận tải Phó giáo sư Trường Đại học Nha Trang  
18 Nguyễn Tiến Thủy 24-03-1985 Giao thông Vận tải Phó giáo sư Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh  
19 Phan Văn Tiến 10-10-1984 Giao thông Vận tải Phó giáo sư Trường Đại học Vinh  
20 Nguyễn Xuân Tùng 21-02-1983 Giao thông Vận tải Phó giáo sư Trường Đại học Giao thông Vận tải  

8. HĐGS NGÀNH GIÁO DỤC HỌC

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Ngành, chuyên ngành Đăng ký ĐTC chức danh Cơ quan công tác Ghi chú
1 Lê Thị Lan Anh 30-09-1977 Giáo dục học Phó giáo sư Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2  
2 Trần Thị Ngọc Ánh 04-07-1986 Giáo dục học Phó giáo sư Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế  
3 Nguyễn Trung Cang 01-01-1977 Giáo dục học Phó giáo sư Trường Đại học Kiên Giang  
4 Cao Danh Chính 20-06-1980 Giáo dục học Phó giáo sư Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh  
5 Nguyễn Thị Châu Giang 24-10-1976 Giáo dục học Phó giáo sư Trường Đại học Vinh  
6 Nguyễn Ngọc Giang 31-12-1981 Giáo dục học Phó giáo sư Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh  
7 Lê Thị Thu Hà 22-10-1971 Giáo dục học Phó giáo sư Trường Đại học Hồng Đức  
8 Phạm Thị Thu Hiền 17-09-1980 Giáo dục học Phó giáo sư Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội  
9 Nghiêm Xuân Huy 07-08-1977 Giáo dục học Phó giáo sư Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội  
10 Lưu Nguyễn Quốc Hưng 26-01-1970 Giáo dục học Phó giáo sư Trường Đại học Cần Thơ  
11 Phạm Thị Hương 09-06-1982 Giáo dục học Phó giáo sư Trường Đại học Vinh  
12 Vũ Thị Mai Hường 02-02-1985 Giáo dục học Phó giáo sư Trường Đại học Sư phạm Hà Nội  
13 Kiều Thị Kính 11-02-1986 Giáo dục học Phó giáo sư Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng  
14 Lê Xuân Mai 16-09-1980 Giáo dục học Phó giáo sư Trường Đại học Cần Thơ  
15 Phạm Sỹ Nam 20-04-1977 Giáo dục học Phó giáo sư Trường Đại học Sài Gòn  
16 Dương Mỹ Thẩm 25-08-1983 Giáo dục học Phó giáo sư Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh  
17 Trần Quốc Thao 03-08-1980 Giáo dục học Phó giáo sư Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh  
18 Phạm Quang Tiệp 09-01-1980 Giáo dục học Phó giáo sư Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội  
19 Trần Văn Trung 09-06-1967 Giáo dục học Phó giáo sư Trường Đại học Thủ Dầu Một  
20 Nguyễn Văn Tuân 01-07-1980 Giáo dục học Phó giáo sư Trường Đại học Thủ đô Hà Nội  
21 Nguyễn Thị Thanh Tùng 16-07-1984 Giáo dục học Phó giáo sư Trường Đại học Sư phạm Hà Nội  
22 Hoa Ánh Tường 02-05-1977 Giáo dục học Phó giáo sư Trường Đại học Sài Gòn  

9. HĐGS LIÊN NGÀNH HÓA HỌC -CNTP

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Ngành, chuyên ngành Đăng ký ĐTC chức danh Cơ quan công tác Ghi chú
1 Ngô Quốc Anh 02-06-1974 Hoá học Giáo sư Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
2 Nguyễn Đại Hải 05-11-1984 Hoá học Giáo sư Viện Công nghệ Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
3 Nguyễn Hùng Huy 11-04-1978 Hoá học Giáo sư Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội  
4 Nguyễn Kim Ngà 16-09-1969 Hoá học Giáo sư Viện Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội  
5 Đinh Thị Mai Thanh 15-01-1974 Hoá học Giáo sư Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội  
6 Trang Sĩ Trung 22-07-1971 Công nghệ thực phẩm Giáo sư Trường Đại học Nha Trang  
7 Hà Cẩm Anh 26-06-1985 Hoá học Phó giáo sư Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.  
8 Phạm Tuấn Anh 16-07-1981 Công nghệ thực phẩm Phó giáo sư Đại học Bách khoa Hà Nội  
9 Nguyễn Vân Anh 10-02-1977 Hoá học Phó giáo sư Viện Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội  
10 Nguyễn Đăng Giáng Châu 20-09-1985 Hoá học Phó giáo sư Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế  
11 Nguyễn Thuý Chinh 01-03-1987 Hoá học Phó giáo sư Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
12 Huỳnh Lê Huy Cường 28-09-1981 Hoá học Phó giáo sư Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh  
13 Nguyễn Văn Dũng 22-07-1987 Hoá học Phó giáo sư Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  
14 Lã Đức Dương 24-06-1983 Hoá học Phó giáo sư Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự  
15 Đào Văn Dương 17-03-1984 Hoá học Phó giáo sư Trường Đại học Phenikaa  
16 Nguyễn Phúc Đảm 25-03-1985 Hoá học Phó giáo sư Trường Đại học Cần Thơ  
17 Đỗ Văn Đăng 07-06-1987 Hoá học Phó giáo sư Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội  
18 Đậu Xuân Đức 20-05-1980 Hoá học Phó giáo sư Trường Đại học Vinh  
19 Hoàng Mai Hà 10-06-1980 Hoá học Phó giáo sư Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
20 Phạm Thị Thu Hà 21-09-1981 Hoá học Phó giáo sư Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên  
21 Hoàng Minh Hảo 10-09-1982 Hoá học Phó giáo sư Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh  
22 Phạm Thị Thu Hoài 17-07-1977 Hoá học Phó giáo sư Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp  
23 Mai Hương 29-12-1976 Hoá học Phó giáo sư Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội  
24 Lê Thị Huyền 05-12-1985 Hoá học Phó giáo sư Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội  
25 Nguyễn Văn Kim 20-04-1973 Hoá học Phó giáo sư Trường Đại học Quy Nhơn  
26 Nguyễn Thị Tuyết Mai 21-12-1987 Hoá học Phó giáo sư Đại học Bách khoa Hà Nội  
27 Trần Thụy Tuyết Mai 08-10-1979 Hoá học Phó giáo sư Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  
28 Trần Thị Ái Mỹ 16-02-1982 Hoá học Phó giáo sư Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế  
29 Phan Thị Tố Nga 09-06-1985 Hoá học Phó giáo sư Viện Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội  
30 Nguyễn Trọng Nghĩa 14-01-1981 Hoá học Phó giáo sư Viện Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội  
31 Chu Mạnh Nhương 25-10-1983 Hoá học Phó giáo sư Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên  
32 Trần Minh Quỳnh 18-01-1971 Hoá học Phó giáo sư Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam  
33 Nguyễn Ngọc Thắng 03-04-1979 Hoá học Phó giáo sư Viện Dệt may – Da giầy & Thời trang, Đại học Bách Khoa Hà Nội  
34 Nguyễn Quốc Thắng 14-11-1977 Hoá học Phó giáo sư Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh  
35 Hồ Viết Thắng 05-08-1983 Hoá học Phó giáo sư Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng  
36 Cao Xuân Thắng 11-02-1985 Hoá học Phó giáo sư Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh  
37 Nguyễn Tiến Thành 15-11-1980 Công nghệ thực phẩm Phó giáo sư Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội  
38 Phạm Đức Thịnh 26-07-1981 Hoá học Phó giáo sư Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
39 Nguyễn Hữu Thọ 13-11-1974 Hoá học Phó giáo sư Trường Đại học Sài Gòn  
40 Trần Đăng Thuần 17-03-1982 Hoá học Phó giáo sư Viện Hoá học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
41 Nguyễn Thị Thủy 23-05-1984 Hoá học Phó giáo sư Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  
42 Trần Viết Thứ 11-10-1978 Hoá học Phó giáo sư Học viện Kỹ thuật Quân sự  
43 Phạm Văn Tiến 01-10-1979 Hoá học Phó giáo sư Đại học Bách khoa Hà Nội  
44 Trần Quốc Toàn 04-07-1984 Hoá học Phó giáo sư Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên  
45 Nguyễn Thảo Trang 25-07-1977 Hoá học Phó giáo sư Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  
46 Đặng Bảo Trung 20-02-1988 Hoá học Phó giáo sư Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  
47 Nguyễn Đình Trung 10-06-1968 Hoá học Phó giáo sư Trường Đại học Đà Lạt  
48 Nguyễn Đình Minh Tuấn 07-02-1984 Hoá học Phó giáo sư Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng  
49 Đặng Thanh Tuấn 20-08-1979 Hoá học Phó giáo sư Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội  
50 Nguyễn Ngọc Tuệ 26-10-1979 Hoá học Phó giáo sư Viện Kỹ thuật Hoá học, Đại học Bách khoa Hà Nội  
51 Nguyễn Ngọc Tùng 03-12-1985 Hoá học Phó giáo sư Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
52 Mai Hùng Thanh Tùng 01-10-1982 Hoá học Phó giáo sư Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh  
53 Nguyễn Thanh Tùng 01-07-1988 Hoá học Phó giáo sư Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  
54 Trần Tấn Việt 10-10-1979 Hoá học Phó giáo sư Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  
55 Nguyễn Thị Thanh Xuân 15-03-1978 Hoá học Phó giáo sư Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng  
56 Vương Trường Xuân 31-07-1979 Hoá học Phó giáo sư Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên  

12. HĐGS LIÊN NGÀNH KHOA HỌC TRÁI ĐẤT-MỎ

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Ngành, chuyên ngành Đăng ký ĐTC chức danh Cơ quan công tác Ghi chú
1 Nguyễn Đăng Hội 10-05-1971 Khoa học Trái đất Giáo sư Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga  
2 Nguyễn Mạnh Khải 18-12-1975 Khoa học Trái đất Giáo sư Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội  
3 Bùi Văn Đức 19-05-1982 Khoa học Trái đất Phó giáo sư Trường Đại học Mỏ - Địa chất  
4 Lê Tiến Dũng 11-10-1985 Mỏ Phó giáo sư Trường Đại học Mỏ - Địa chất  
5 Hoàng Thị Thu Hương 11-04-1980 Khoa học Trái đất Phó giáo sư Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội  
6 Đặng Vũ Khắc 22-10-1970 Khoa học Trái đất Phó giáo sư Trường Đại học Sư phạm Hà Nội  
7 Phạm Quốc Khánh 02-09-1978 Khoa học Trái đất Phó giáo sư Trường đại học Mỏ - Địa chất  
8 Nguyễn Quốc Long 27-01-1980 Khoa học Trái đất Phó giáo sư Trường đại học Mỏ - Địa chất  
9 Lê Xuân Thành 06-08-1979 Mỏ Phó giáo sư Trường Đại học Mỏ - Địa chất.  
10 Nguyễn Chí Thành 01-09-1983 Mỏ Phó giáo sư Trường Đại học Mỏ - Địa chất  
11 Trần Thị Tuyết Thu 18-09-1978 Khoa học Trái đất Phó giáo sư Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội  
12 Vũ Trung Tiến 14-04-1980 Mỏ Phó giáo sư Trường Đại học Mỏ - Địa chất  
13 Lê Ngọc Tuấn 17-10-1982 Khoa học Trái đất Phó giáo sư Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  
14 Nguyễn Hữu Xuân 27-09-1973 Khoa học Trái đất Phó giáo sư Trường Đại học Quy Nhơn  

13. HĐGS NGÀNH KINH TẾ

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Ngành, chuyên ngành Đăng ký ĐTC chức danh Cơ quan công tác Ghi chú
1 Nguyễn Khắc Quốc Bảo 29-09-1979 Kinh tế Giáo sư Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  
2 Nguyễn Trọng Cơ 23-06-1963 Kinh tế Giáo sư Học viện Tài chính  
3 Đỗ Thị Hải Hà 26-10-1975 Kinh tế Giáo sư Trường Đại học Kinh tế Quốc dân  
4 Đặng Hoàng Linh 13-10-1979 Kinh tế Giáo sư Học viện Ngoại giao  
5 Đinh Đức Trường 27-09-1977 Kinh tế Giáo sư Trường Đại học Kinh tế Quốc dân  
6 Nguyễn Hoàng Việt 26-04-1980 Kinh tế Giáo sư Trường Đại học Thương mại  
7 Nguyễn Quốc Anh 06-03-1974 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  
8 Phan Anh 30-11-1982 Kinh tế Phó giáo sư Học viện Ngân hàng  
9 Hồ Thị Diệu Ánh 02-12-1979 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Vinh  
10 Nguyễn Viết Bằng 20-11-1984 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  
11 Nguyễn Thị Bình 19-07-1980 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Ngoại thương  
12 Nguyễn Văn Bổn 02-07-1976 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Tài chính - Marketing   
13 Nguyễn Thị Khánh Chi 02-09-1984 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Ngoại thương  
14 Nguyễn Văn Chiến 16-09-1984 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Thủ Dầu Một  
15 Dương Công Doanh 22-08-1987 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Kinh tế Quốc dân  
16 Khổng Tiến Dũng 14-02-1985 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Cần Thơ  
17 Trương Thị Thùy Dương 09-03-1980 Kinh tế Phó giáo sư Học viện Ngân hàng  
18 Lê Tiến Đạt 15-09-1982 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Thương mại  
19 Nguyễn Thành Đạt 07-06-1988 Kinh tế Phó giáo sư Đại học Đà Nẵng  
20 Khưu Thị Phương Đông 30-09-1987 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Cần Thơ  
21 Phùng Thế Đông 21-06-1984 Kinh tế Phó giáo sư Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia  
22 Vũ Văn Đông 02-07-1972 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh  
23 Phan Minh Đức 11-11-1985 Kinh tế Phó giáo sư Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh  
24 Lê Thanh Hà 09-02-1990 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Kinh tế Quốc dân  
25 Phạm Hà 12-05-1977 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh  
26 Hà Hồng Hạnh 21-12-1985 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Kinh tế Quốc dân  
27 Nguyễn Phan Thu Hằng 18-06-1975 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Sài Gòn  
28 Lê Thị Thuý Hằng 19-11-1983 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Tài chính - Marketing  
29 Nguyễn Văn Hậu 28-12-1974 Kinh tế Phó giáo sư Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông  
30 Đoàn Xuân Hậu 03-11-1984 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Kinh tế Quốc dân  
31 Nguyễn Thu Hiền 10-12-1982 Kinh tế Phó giáo sư Học viện Tài chính  
32 Nguyễn Phúc Hiền 19-06-1975 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Ngoại thương  
33 Trần Thị Hiền 15-09-1976 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội  
34 Lục Mạnh Hiển 30-07-1974 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Lao động - Xã hội  
35 Phạm Văn Hiếu 01-09-1982 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội  
36 Đinh Công Hoàng 01-08-1985 Kinh tế Phó giáo sư Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam  
37 Nguyễn Thanh Hoàng 07-11-1967 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  
38 Nguyễn Hữu Huân 02-01-1988 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  
39 Phạm Mạnh Hùng 02-08-1987 Kinh tế Phó giáo sư Học viện Ngân hàng  
40 Trần Ngọc Hùng 12-04-1976 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh  
41 Bùi Quang Hùng 22-09-1978 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  
42 Nguyễn Thanh Hùng 12-02-1985 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Trà Vinh  
43 Vũ Ngọc Huyên 23-11-1977 Kinh tế Phó giáo sư Học viện Nông nghiệp Việt Nam  
44 Nguyễn Thị Thanh Huyền 16-01-1976 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Kinh tế Quốc dân  
45 Vũ Thanh Hương 25-05-1977 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội  
46 Nguyễn Thị Xuân Hương 08-03-1976 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Lâm nghiệp  
47 Nguyễn Hán Khanh 26-10-1983 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Thủ Dầu Một  
48 Võ Thị Vân Khánh 08-09-1979 Kinh tế Phó giáo sư Học viện Tài chính  
49 Bùi Thị Hoàng Lan 02-05-1977 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Kinh tế Quốc dân  
50 Huỳnh Thị Diệu Linh 27-01-1979 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng  
51 Nguyễn Thị Phương Linh 29-11-1987 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Kinh tế Quốc dân  
52 Vân Thị Hồng Loan 01-10-1972 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh  
53 Nguyễn Thị Loan 04-08-1983 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Hồng Đức  
54 Nguyễn Tiến Long 02-11-1976 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên  
55 Nguyễn Phương Mai 25-08-1981 Kinh tế Phó giáo sư Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội  
56 Nguyễn Hoài Nam 21-09-1977 Kinh tế Phó giáo sư Học viện Ngân hàng  
57 Hồ Thị Thúy Nga 28-09-1980 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế  
58 Phạm Thị Kim Ngọc 23-08-1974 Kinh tế Phó giáo sư Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách khoa Hà Nội  
59 Nguyễn Thị Ngọc 17-08-1981 Kinh tế Phó giáo sư Viện Nghiên cứu châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam  
60 Huỳnh Thế Nguyễn 12-03-1978 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Tài chính – Marketing  
61 Nguyễn Thị Hồng Nhâm 06-07-1990 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.  
62 Phạm Tấn Nhật 17-10-1987 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  
63 Nguyễn Xuân Nhĩ 15-05-1969 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Nguyễn Tất Thành  
64 Nguyễn Thị Nhung 01-06-1984 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội  
65 Nguyễn Quang Phục 10-12-1980 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế  
66 Nguyễn Văn Phước 11-06-1985 Kinh tế Phó giáo sư Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông  
67 Võ Hữu Phước 04-07-1974 Kinh tế Phó giáo sư Học viện Chính trị Khu vực II, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh  
68 Nguyễn Ngọc Duy Phương 15-01-1981 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  
69 Lại Cao Mai Phương 22-12-1981 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh  
70 Nguyễn Minh Phương 23-07-1980 Kinh tế Phó giáo sư Học viện Ngân hàng  
71 Nguyễn Thị Minh Phương 01-07-1981 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Kinh tế Quốc dân  
72 Nguyễn La Soa 31-03-1983 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Kinh tế Quốc dân  
73 Nguyễn Minh Thành 02-11-1985 Kinh tế Phó giáo sư Học viện Tài chính  
74 Phạm Dương Phương Thảo 09-07-1978 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  
75 Lê Minh Thống 06-10-1981 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Mỏ - Địa chất  
76 Phạm Thị Bích Thu 01-05-1987 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Hồng Đức  
77 Phạm Quốc Thuần 13-10-1974 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  
78 Cù Thanh Thủy 11-10-1985 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội  
79 Đặng Thu Thuỷ 26-01-1983 Kinh tế Phó giáo sư Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam  
80 Nguyễn Thị Thu Thủy 20-10-1981 Kinh tế Phó giáo sư Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách khoa Hà Nội  
81 Nguyễn Văn Thụy 03-04-1979 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh  
82 Nguyễn Thị Thu Thương 26-07-1985 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, ĐH Thái Nguyên  
83 Nguyễn Văn Tiến 01-08-1963 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh  
84 Tạ Thu Trang 05-07-1980 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Kinh tế Quốc dân  
85 Hà Minh Trí 19-12-1970 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  
86 Phạm Thị Tuyết Trinh 21-09-1984 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh  
87 Nguyễn Anh Trụ 19-11-1978 Kinh tế Phó giáo sư Học viện Nông nghiệp Việt Nam  
88 Đỗ Thị Tươi 20-10-1975 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Lao động - Xã hội  
89 Nguyễn Thị Hồng Vân 7-12-1979 Kinh tế Phó giáo sư Học viện Tài chính  
90 Nguyễn Quang Vĩnh 19-10-1981 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Lao động - Xã hội  
91 Phạm Thị Thanh Xuân 12-02-1981 Kinh tế Phó giáo sư Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  
92 Nguyễn Thị Hoàng Yến 22-7-1979 Kinh tế Phó giáo sư Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông  

14. HĐGS NGÀNH LUẬT HỌC

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Ngành, chuyên ngành Đăng ký ĐTC chức danh Cơ quan công tác Ghi chú
1 Nguyễn Ngọc Điện 30-06-1959 Luật học Giáo sư Trường Đại học Kinh tế-Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  
2 Vũ Công Giao 05-05-1968 Luật học Giáo sư Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội  
3 Nguyễn Thị Bảo Anh 11-04-1983 Luật học Phó giáo sư Trường Đại học Cần Thơ  
4 Lê Lan Chi 04-04-1979 Luật học Phó giáo sư Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội  
5 Nguyễn Trọng Điệp 05-05-1974 Luật học Phó giáo sư Trường Đại học Luật, Đại học Quốc Gia Hà Nội  
6 Viên Thế Giang 15-03-1980 Luật học Phó giáo sư Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh  
7 Dương Quỳnh Hoa 21-03-1977 Luật học Phó giáo sư Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam  
8 Trần Kiên 03-02-1985 Luật học Phó giáo sư Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội  
9 Phạm Thị Huyền Sang 08-05-1984 Luật học Phó giáo sư Trường Đại học Vinh  
10 Lưu Quốc Thái 25-08-1972 Luật học Phó giáo sư Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh  
11 Mai Văn Thắng 10-05-1981 Luật học Phó giáo sư Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội  
12 Bùi Hữu Toàn 15-05-1975 Luật học Phó giáo sư Học viện Ngân hàng  

15. HĐGS NGÀNH LUYỆN KIM

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Ngành, chuyên ngành Đăng ký ĐTC chức danh Cơ quan công tác Ghi chú
1 Bùi Anh Hòa 25-04-1974 Luyện kim Giáo sư Đại học Bách khoa Hà Nội  
2 Lê Thị Thu Hằng 02-01-1985 Luyện kim Phó giáo sư Đại học Bách khoa Hà Nội  
3 Đặng Quốc Khánh 02-09-1980 Luyện kim Phó giáo sư Đại học Bách khoa Hà Nội  

16. HĐGS NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Ngành, chuyên ngành Đăng ký ĐTC chức danh Cơ quan công tác Ghi chú
1 Nguyễn Đình Hiền 07-08-1980 Ngôn ngữ học Phó giáo sư Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội  
2 Phạm Hiển 24-07-1976 Ngôn ngữ học Phó giáo sư Viện Ngôn ngữ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam  
3 Trần Thị Phương Lý 07-05-1981 Ngôn ngữ học Phó giáo sư Trường Đại học Sài Gòn  
4 Hà Thị Mai Thanh 15-09-1986 Ngôn ngữ học Phó giáo sư Trường Đại học Tây Bắc  

17. HĐGS LIÊN NGÀNH NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Ngành, chuyên ngành Đăng ký ĐTC chức danh Cơ quan công tác Ghi chú
1 Huỳnh Văn Chương 01-01-1973 Nông nghiệp Giáo sư Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo  
2 Trần Thị Thu Hà 01-06-1971 Lâm nghiệp Giáo sư Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên  
3 Lê Vĩnh Thúc 23-04-1975 Nông nghiệp Giáo sư Trường Đại học Cần Thơ  
4 Đỗ Thị Bích Thủy 31-03-1964 Nông nghiệp Giáo sư Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế  
5 Võ Văn Quốc Bảo 17-08-1978 Nông nghiệp Phó giáo sư Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế  
6 Nguyễn Thanh Bình 24-11-1977 Nông nghiệp Phó giáo sư Trường Đại học Cần Thơ  
7 Nguyễn Minh Chí 13-10-1979 Lâm nghiệp Phó giáo sư Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam  
8 Trần Thị Hoàng Đông 06-07-1981 Nông nghiệp Phó giáo sư Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế  
9 Đinh Thái Hoàng 04-09-1984 Nông nghiệp Phó giáo sư Học viện Nông nghiệp Việt Nam  
10 Bùi Mạnh Hưng 03-03-1981 Lâm nghiệp Phó giáo sư Trường Đại học Lâm nghiệp  
11 Huỳnh Kỳ 28-09-1974 Nông nghiệp Phó giáo sư Trường Đại học Cần Thơ  
12 Kim Lavane 26-07-1981 Nông nghiệp Phó giáo sư Trường Đại học Cần Thơ  
13 Nguyễn Quang Lịch 27-08-1981 Nông nghiệp Phó giáo sư Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Huế  
14 Hà Xuân Linh 02-06-1978 Nông nghiệp Phó giáo sư Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên  
15 Nguyễn Minh Lý 29-11-1986 Nông nghiệp Phó giáo sư Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng  
16 Huỳnh Vương Thu Minh 17-10-1975 Nông nghiệp Phó giáo sư Trường Đại học Cần Thơ  
17 Đỗ Thị Mỹ Phượng 29-05-1982 Nông nghiệp Phó giáo sư Trường Đại học Cần Thơ  
18 Trần Thị Phượng 24-06-1979 Nông nghiệp Phó giáo sư Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế  
19 Đào Ngọc Quang 14-05-1975 Lâm nghiệp Phó giáo sư Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam  
20 Trương Chí Quang 03-12-1978 Nông nghiệp Phó giáo sư Trường Đại học Cần Thơ  
21 Đinh Thanh Sang 10-01-1975 Lâm nghiệp Phó giáo sư Trường Đại học Thủ Dầu Một  
22 Đinh Trường Sơn 06-04-1977 Nông nghiệp Phó giáo sư Học viện Nông nghiệp Việt Nam  
23 Nguyễn Công Thuận 24-05-1981 Nông nghiệp Phó giáo sư Trường Đại học Cần Thơ  
24 Phạm Thị Phương Thúy 12-11-1976 Nông nghiệp Phó giáo sư Trường Đại học Trà Vinh  
25 Phạm Châu Thùy 20-02-1977 Nông nghiệp Phó giáo sư Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội  
26 Huỳnh Văn Tiền 08-04-1980 Nông nghiệp Phó giáo sư Trường Đại học Cần Thơ  
27 Hà Duy Trường 28-07-1980 Nông nghiệp Phó giáo sư Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên  
28 Nguyễn Thanh Tuấn 14-09-1986 Lâm nghiệp Phó giáo sư Phân hiệu Trường Đại học Lâm Nghiệp tại Đồng Nai  
29 Phạm Hữu Tỵ 05-02-1978 Nông nghiệp Phó giáo sư Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế  
30 Lê Quý Tường 20-07-1963 Nông nghiệp Phó giáo sư Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Quốc gia  

18. HĐGS NGÀNH SINH HỌC

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Ngành, chuyên ngành Đăng ký ĐTC chức danh Cơ quan công tác Ghi chú
1 Nguyễn Trung Thành 02-09-1968 Sinh học Giáo sư Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội  
2 Đặng Thị Phương Thảo 08-07-1976 Sinh học Giáo sư Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Tp. HCM  
3 Nguyễn Thị Giang An 14-02-1970 Sinh học Phó giáo sư Trường Đại học Vinh  
4 Nguyễn Văn Bốn 15-10-1984 Sinh học Phó giáo sư Trường Đại học Tây Nguyên  
5 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 17-09-1977 Sinh học Phó giáo sư Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh  
6 Đào Thị Minh Châu 27-06-1975 Sinh học Phó giáo sư Trường Đại học Vinh  
7 Hồ Tú Cường 19-10-1979 Sinh học Phó giáo sư Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
8 Đỗ Ngọc Đài 15-10-1982 Sinh học Phó giáo sư Trường Đại học Kinh tế Nghệ An  
9 Đặng Thanh Dũng 29-03-1982 Sinh học Phó giáo sư Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh  
10 Trần Văn Giang 10-10-1981 Sinh học Phó giáo sư Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế  
11 Lê Thái Hoàng 11-11-1982 Sinh học Phó giáo sư Trường Đại học Nguyễn Tất Thành  
12 Lê Thị Thanh Hương 25-01-1982 Sinh học Phó giáo sư Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên  
13 Nguyễn Thị Thương Huyền 10-04-1978 Sinh học Phó giáo sư Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh  
14 Huỳnh Chấn Khôn 13-12-1984 Sinh học Phó giáo sư Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  
15 Nguyễn Thị Hồng Loan 18-08-1982 Sinh học Phó giáo sư Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia, Hà Nội  
16 Vũ Quốc Luận 06-08-1977 Sinh học Phó giáo sư Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên  
17 Trịnh Đăng Mậu 05-06-1986 Sinh học Phó giáo sư Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng  
18 Nguyễn Văn Ngọc 01-03-1984 Sinh học Phó giáo sư Trường Đại học Đà Lạt  
19 Nguyễn Trọng Hồng Phúc 08-05-1983 Sinh học Phó giáo sư Trường Đại học Cần Thơ  
20 Đỗ Đức Sáng 29-10-1977 Sinh học Phó giáo sư Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội  
21 Đặng Văn Sơn 10-10-1982 Sinh học Phó giáo sư Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
22 Từ Quang Tân 05-01-1979 Sinh học Phó giáo sư Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên  
23 Văn Hồng Thiện 01-07-1979 Sinh học Phó giáo sư Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh  
24 Nguyễn Thị Liên Thương 17-02-1981 Sinh học Phó giáo sư Trường Đại học Thủ Dầu Một  
25 Lê Văn Trọng 04-08-1985 Sinh học Phó giáo sư Trường Đại học Hồng Đức  
26 Đỗ Văn Trường 10-04-1984 Sinh học Phó giáo sư Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
27 Nguyễn Văn Tú 11-04-1979 Sinh học Phó giáo sư Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
28 Nguyễn Đình Tứ 06-07-1978 Sinh học Phó giáo sư Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
29 Nguyễn Thị Hải Yến 22-03-1979 Sinh học Phó giáo sư Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên  
30 Hoàng Thị Thu Yến 18-05-1978 Sinh học Phó giáo sư Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên  

19. HĐGS LIÊN NGÀNH SỬ HỌC – KHẢO CỔ HỌC – DÂN TỘC HỌC

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Ngành, chuyên ngành Đăng ký ĐTC chức danh Cơ quan công tác Ghi chú
1 Nguyễn Anh Chương 03-07-1978 Sử học Phó giáo sư Trường Đại học Vinh  
2 Ngô Hồng Điệp 29-10-1975 Sử học Phó giáo sư Trường Đại học Thủ Dầu Một  
2 Trương Anh Thuận 16-06-1983 Sử học Phó giáo sư Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng  
4 Võ Xuân Vinh 28-10-1980 Sử học Phó giáo sư Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam  

20. HĐGS NGÀNH TÂM LÝ HỌC

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Ngành, chuyên ngành Đăng ký ĐTC chức danh Cơ quan công tác Ghi chú
1 Đặng Hoàng Minh 25-08-1979 Tâm lý học Giáo sư Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội  
2 Nguyễn Thị Trâm Anh 22-07-1980 Tâm lý học Phó giáo sư Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng  
3 Nguyễn Thị Ngọc Bé 19-05-1986 Tâm lý học Phó giáo sư Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế  
4 Huỳnh Văn Chẩn 30-12-1966 Tâm lý học Phó giáo sư Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  
5 Lê Mỹ Dung 24-10-1975 Tâm lý học Phó giáo sư Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng  
6 Nguyễn Thị Hằng Phương 01-09-1980 Tâm lý học Phó giáo sư Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng  
7 Nguyễn Thị Út Sáu 25-08-1982 Tâm lý học Phó giáo sư Trường Đại học Sư phạm, Đại Học Thái Nguyên  
8 Nguyễn Hải Thanh 15-06-1977 Tâm lý học Phó giáo sư Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh  

21. HĐGS NGÀNH THỦY LỢI

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Ngành, chuyên ngành Đăng ký ĐTC chức danh Cơ quan công tác Ghi chú
1 Nguyễn Thị Kim Cúc 29-07-1976 Thuỷ lợi Giáo sư Trường Đại học Thủy lợi  
2 Bùi Quốc Lập 13-09-1973 Thuỷ lợi Giáo sư Trường Đại học Thủy lợi  
3 Lê Văn Chính 10-12-1975 Thuỷ lợi Phó giáo sư Trường Đại học Thủy lợi  
4 Nguyễn Thiện Dũng 21-09-1981 Thuỷ lợi Phó giáo sư Trường Đại học Thủy lợi  
5 Ngô Anh Quân 05-11-1973 Thuỷ lợi Phó giáo sư Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam  
6 Nguyễn Tiến Thành 25-10-1983 Thuỷ lợi Phó giáo sư Trường Đại học Thủy lợi  
7 Trương Đức Toàn 23-03-1971 Thuỷ lợi Phó giáo sư Trường Đại học Thủy lợi  
8 Trịnh Quang Toàn 15-09-1987 Thuỷ lợi Phó giáo sư Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam  
9 Bùi Thị Kiên Trinh 23-04-1978 Thuỷ lợi Phó giáo sư Trường đại học Thủy lợi  
10 Nguyễn Đình Vượng 17-07-1976 Thuỷ lợi Phó giáo sư Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam  

22. HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NGÀNH TOÁN

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Ngành, chuyên ngành Đăng ký ĐTC chức danh Cơ quan công tác Ghi chú
1 Tạ Thị Hoài An 24-10-1972 Toán học Giáo sư Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
2 Đoàn Thái Sơn 05-10-1984 Toán học Giáo sư Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
3 Nguyễn Thị Vân Anh 17-10-1989 Toán học Phó giáo sư Trường Đại học Sư phạm Hà Nội  
4 Trần Quốc Duy 01-05-1983 Toán học Phó giáo sư Phân hiệu Trường Đại học FPT tại Cần Thơ  
5 Nguyễn Tuấn Duy 23-12-1984 Toán học Phó giáo sư Trường Đại học Tài chính - Marketing  
6 Lê Giang 23-03-1985 Toán học Phó giáo sư Trường Đại học Sư phạm Hà Nội  
7 Trịnh Ngọc Hải 12-10-1983 Toán học Phó giáo sư Viện Toán ứng dụng và Tin học, Đại học Bách khoa Hà Nội  
8 Đặng Đình Hanh 18-07-1981 Toán học Phó giáo sư Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội  
9 Phạm Đức Hiệp 24-09-1984 Toán học Phó giáo sư Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội  
10 Đặng Tuấn Hiệp 10-03-1983 Toán học Phó giáo sư Trường Đại học Đà Lạt  
11 Lê Trung Hiếu 30-11-1985 Toán học Phó giáo sư Trường Đại học Đồng Tháp  
12 Diêm Đăng Huân 13-07-1980 Toán học Phó giáo sư Trường Đại học Nông-Lâm Bắc Giang  
13 Nguyễn Văn Huấn 16-06-1980 Toán học Phó giáo sư Trường Đại học Sài Gòn  
14 Nguyễn Văn Lương 20-12-1984 Toán học Phó giáo sư Trường Đại học Hồng Đức  
15 Lê Phương 13-03-1985 Toán học Phó giáo sư Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  
16 Nguyễn Minh Quân 05-04-1982 Toán học Phó giáo sư Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  
17 Đào Trọng Quyết 10-07-1980 Toán học Phó giáo sư Học viện Tài chính  
18 Nguyễn Như Thắng 01-07-1983 Toán học Phó giáo sư Trường Đại học Sư phạm Hà Nội  
19 Bùi Lê Trọng Thanh 20-12-1987 Toán học Phó giáo sư Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  
20 Nguyễn Thị Thảo 05-10-1979 Toán học Phó giáo sư Trường Đại học Sư phạm Hà Nội  
21 Mai Viết Thuận 08-01-1985 Toán học Phó giáo sư Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên  
22 Lê Thị Thuý 13-07-1985 Toán học Phó giáo sư Trường Đại học Điện lực  
23 Cao Thanh Tình 20-09-1981 Toán học Phó giáo sư Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  
24 Nguyễn Dương Toàn 10-11-1986 Toán học Phó giáo sư Trường Đại học Hải Phòng  
25 Trần Nam Trung 03-06-1974 Toán học Phó giáo sư Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
26 Nguyễn Minh Tùng 07-06-1987 Toán học Phó giáo sư Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh  

23. HĐGS LIÊN NGÀNH TRIẾT HỌC-XÃ HỘI HỌC-CHÍNH TRỊ HỌC

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Ngành, chuyên ngành Đăng ký ĐTC chức danh Cơ quan công tác Ghi chú
1 Dương Kim Anh 14-09-1974 Xã hội học Phó giáo sư Học viện Phụ nữ Việt Nam  
2 Nguyễn Ngọc Ánh 23-10-1981 Chính trị học Phó giáo sư Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh  
3 Nguyễn Trọng Bình 19-05-1981 Chính trị học Phó giáo sư Học viện Chính trị khu vực IV, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Minh  
4 Võ Văn Dũng 13-10-1983 Triết học Phó giáo sư Trường Đại học Khánh Hòa  
5 Bùi Hải Đăng 25-08-1979 Chính trị học Phó giáo sư Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  
6 Phạm Thị Kiên 17-02-1984 Triết học Phó giáo sư Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh  
7 Phan Thị Luyện 09-01-1975 Xã hội học Phó giáo sư Trường Đại học Luật Hà Nội  
8 Huỳnh Thị Ánh Phương 08-07-1979 Xã hội học Phó giáo sư Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế  
9 Nguyễn Thị Quyết 23-09-1981 Triết học Phó giáo sư Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh  
10 Đỗ Thị Thùy Trang 09-05-1986 Triết học Phó giáo sư Trường Đại học Văn Lang  
11 Nguyễn Minh Trí 20-10-1981 Triết học Phó giáo sư Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh  
12 Ngô Sỹ Trung 15-05-1982 Chính trị học Phó giáo sư Học viện Hành chính Quốc gia  
13 Phương Hữu Từng 01-12-1985 Chính trị học Phó giáo sư Học viện Hành chính Quốc gia   
14 Vũ Hồng Vận 30-05-1978 Triết học Phó giáo sư Trường Đại học Giao thông vận tải, Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh  

24. HĐGS NGÀNH, LIÊN NGÀNH  VĂN HÓA-NGHỆ THUẬT-THỂ DỤC THỂ THAO

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Ngành, chuyên ngành Đăng ký ĐTC chức danh Cơ quan công tác Ghi chú
1 Nguyễn Thị Hiền 12-06-1965 Văn hoá học Giáo sư Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội  
2 Phạm Tiết Khánh 11-12-1961 Văn hoá học Giáo sư Trường Đại học Trà Vinh  
3 Trần Quang Diệu 16-07-1979 Văn hoá học Phó giáo sư Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh  
4 Phùng Xuân Dũng 12-10-1984 Thể dục thể thao Phó giáo sư Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội  
5 Hoàng Cẩm Giang 03-06-1983 Nghệ thuật Phó giáo sư Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội  
6 Nguyễn Văn Hòa 16-12-1975 Thể dục thể thao Phó giáo sư Trường Đại học Cần Thơ  
7 Đỗ Văn Hùng 01-04-1976 Văn hoá học Phó giáo sư Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội  
8 Ngô Thị Huyền 02-11-1987 Văn hoá học Phó giáo sư Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  
9 Trần Thị Kim Hương 19-08-1979 Thể dục thể thao Phó giáo sư Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh  
10 Nguyễn Đình Lâm 19-05-1980 Văn hoá học Phó giáo sư Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội  
11 Nguyễn Đức Thắng 30-05-1980 Văn hoá học Phó giáo sư Trường Đại học Công nghệ Đông Á  

25. HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NGÀNH VĂN HỌC

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Ngành, chuyên ngành Đăng ký ĐTC chức danh Cơ quan công tác Ghi chú
1 Phạm Phương Chi 14-01-1982 Văn học Phó giáo sư Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam  
2 Hoàng Thị Thu Giang 06-09-1980 Văn học Phó giáo sư Trường Đại học Hạ Long  
3 Đào Thị Thu Hằng 17-01-1977 Văn học Phó giáo sư Trường Đại học Sư phạm Hà Nội  
4 Phan Mạnh Hùng 12-10-1979 Văn học Phó giáo sư Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  

26. HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NGÀNH VẬT LÝ

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Ngành, chuyên ngành Đăng ký ĐTC chức danh Cơ quan công tác Ghi chú
1 Trần Hoài Nam 06-06-1981 Vật lý Giáo sư Trường Địa học Phenikaa  
2 Nguyễn Tiến Anh 31-07-1981 Vật lý Phó giáo sư Học viện Kỹ thuật Quân sự  
3 Trần Tuấn Anh 06-03-1985 Vật lý Phó giáo sư Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh  
4 Nguyễn Thanh Bình 09-09-1986 Vật lý Phó giáo sư Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên  
5 Phan Việt Cương 04-06-1978 Vật lý Phó giáo sư Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam  
6 Lê Văn Anh Cường 27-08-1984 Vật lý Phó giáo sư Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  
7 Đào Quang Duy 04-01-1983 Vật lý Phó giáo sư Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội  
8 Tạ Văn Dương 01-05-1984 Vật lý Phó giáo sư Học viện Kỹ thuật Quân sự  
9 Lê Tiến Hà 01-11-1980 Vật lý Phó giáo sư Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên  
10 Vũ Ngọc Hải 25-03-1981 Vật lý Phó giáo sư Trường Đại học Phenikaa  
11 Phan Thanh Hải 10-11-1980 Vật lý Phó giáo sư Trường Đại học Quy Nhơn  
12 Hoàng Nhật Hiếu 27-05-1979 Vật lý Phó giáo sư Trường Đại học Quy Nhơn  
13 Nguyễn Duy Hùng 09-01-1979 Vật lý Phó giáo sư Đại học Bách khoa Hà Nội  
14 Trần Quang Huy 19-10-1985 Vật lý Phó giáo sư Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2  
15 Nguyễn Đức Trung Kiên 13-10-1979 Vật lý Phó giáo sư Trường Đại học Phenikaa  
16 Trần Phan Thuỳ Linh 18-09-1985 Vật lý Phó giáo sư Trường Đại học Sư phạm Hà Nội  
17 Lê Trọng Lư 01-03-1972 Vật lý Phó giáo sư Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
18 Phạm Thế Song 10-01-1980 Vật lý Phó giáo sư Trường Đại học Tây Bắc  
19 Phạm Minh Tân 10-07-1979 Vật lý Phó giáo sư Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên  
20 Nguyễn Văn Thái 26-09-1981 Vật lý Phó giáo sư Viện Vật lý Kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội  
21 Phạm Hương Thảo 03-05-1982 Vật lý Phó giáo sư Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế  
22 Nguyễn Thị Thảo 27-06-1986 Vật lý Phó giáo sư Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội  
23 Vũ Văn Thú 29-07-1971 Vật lý Phó giáo sư Trường Đại học Công đoàn  
24 Nguyễn Thị Thúy 06-09-1986 Vật lý Phó giáo sư Trường Đại học Sư phạm Hà Nội  
25 Lê Mạnh Tú 20-12-1986 Vật lý Phó giáo sư Trường Đại học Phenikaa  
26 Đỗ Quốc Tuấn 18-11-1985 Vật lý Phó giáo sư Trường Đại học Phenikaa  

27. HĐGS LIÊN NGÀNH  XÂY DỰNG – KIẾN TRÚC

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Ngành, chuyên ngành Đăng ký ĐTC chức danh Cơ quan công tác Ghi chú
1 Đinh Quang Cường 10-12-1957 Xây dựng Giáo sư Trường Đại học Xây dựng Hà Nội  
2 Nguyễn Văn Tuấn 11-05-1977 Xây dựng Giáo sư Trường Đại học Xây dựng Hà Nội  
3 Nguyễn Hoàng Anh 27-05-1987 Xây dựng Phó giáo sư Trường Đại học Cần Thơ  
4 Nguyễn Phú Cường 04-11-1983 Xây dựng Phó giáo sư Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh  
5 Lê Thanh Cường 11-05-1981 Xây dựng Phó giáo sư Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh  
6 Nguyễn Phan Duy 01-12-1981 Xây dựng Phó giáo sư Trường Đại học Văn Lang  
7 Nguyễn Minh Đức 11-09-1984 Xây dựng Phó giáo sư Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh  
8 Phạm Thị Hải Hà 13-12-1974 Kiến trúc Phó giáo sư Trường Đại học Xây dựng Hà Nội  
9 Lê Đức Hiển 29-04-1979 Xây dựng Phó giáo sư Trường Đại học Tôn Đức Thắng  
10 Phạm Ngọc Hiếu 12-01-1985 Xây dựng Phó giáo sư Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội  
11 Đặng Xuân Hùng 07-03-1983 Xây dựng Phó giáo sư Trường Đại học Xây dựng Hà Nội  
12 Nguyễn Thanh Hưng 06-12-1973 Xây dựng Phó giáo sư Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh  
13 Đặng Việt Hưng 05-12-1985 Xây dựng Phó giáo sư Trường Đại học Xây dựng Hà Nội  
14 Đỗ Thị Thu Huyền 14-03-1981 Xây dựng Phó giáo sư Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  
15 Tống Tôn Kiên 02-08-1981 Xây dựng Phó giáo sư Trường Đại học Xây dựng Hà Nội  
16 Lê Thị Hồng Na 23-11-1975 Kiến trúc Phó giáo sư Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  
17 Nguyễn Lữ Phương 25-05-1979 Xây dựng Phó giáo sư Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Thành Phố Hồ Chí Minh  
18 Lại Văn Quí 06-06-1989 Xây dựng Phó giáo sư Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  
19 Trần Ngọc Thanh 31-05-1984 Xây dựng Phó giáo sư Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh  
20 Trần Minh Thi 14-02-1984 Xây dựng Phó giáo sư Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  
21 Nguyễn Quốc Toản 04-12-1978 Xây dựng Phó giáo sư Trường Đại học Xây dựng Hà Nội  
22 Ngô Ngọc Tri 18-08-1985 Xây dựng Phó giáo sư Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng  
23 Bùi Phương Trinh 05-03-1985 Xây dựng Phó giáo sư Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  
24 Nguyễn Hữu Anh Tuấn 16-02-1975 Xây dựng Phó giáo sư Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh  
25 Trần Minh Tùng 04-12-1977 Kiến trúc Phó giáo sư Trường Đại học Xây dựng Hà Nội  

28. HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NGÀNH  Y HỌC

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Ngành, chuyên ngành Đăng ký ĐTC chức danh Cơ quan công tác Ghi chú
1 Trần Xuân Bách 05-10-1984 Y học Giáo sư Trường Đại học Y Hà Nội  
2 Trần Danh Cường 29-10-1964 Y học Giáo sư Trường Đại học Y Hà Nội  
3 Trần Đỗ Hùng 03-07-1961 Y học Giáo sư Trường Đại học Y Dược Cần Thơ  
4 Phạm Mạnh Hùng 24-03-1968 Y học Giáo sư Trường Đại học Y Hà Nội  
5 Trần Vân Khánh 04-06-1973 Y học Giáo sư Trường Đại học Y Hà Nội  
6 Nguyễn Trung Kiên 07-01-1971 Y học Giáo sư Trường Đại học Y Dược Cần Thơ  
7 Đặng Quốc Ái 26-03-1980 Y học Phó giáo sư Trường Đại học Y Hà Nội  
8 Nguyễn Minh Anh 15-02-1979 Y học Phó giáo sư Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh  
9 Nguyễn Quảng Bắc 03-03-1975 Y học Phó giáo sư Bệnh viện Phụ sản Trung ương  
10 Nguyễn Bách 28-06-1969 Y học Phó giáo sư Bệnh viện Thống Nhất  
11 Nguyễn Thanh Bình 10-08-1976 Y học Phó giáo sư Trường Đại học Y Hà Nội  
12 Vũ Thanh Bình 02-07-1977 Y học Phó giáo sư Trường Đại học Y Dược Thái Bình  
13 Lê Trọng Bỉnh 17-06-1984 Y học Phó giáo sư Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế  
14 Ngô Thị Minh Châu 15-01-1976 Y học Phó giáo sư Trường Đại học Y- Dược, Đại học Huế  
15 Lương Quốc Chính 16-12-1976 Y học Phó giáo sư Bệnh viện Bạch Mai  
16 Cung Văn Công 13-07-1964 Y học Phó giáo sư Bệnh viện Phổi Trung ương  
17 Hoàng Gia Du 18-04-1976 Y học Phó giáo sư Bệnh viện Bạch Mai  
18 Phạm Thị Việt Dung 13-08-1980 Y học Phó giáo sư Trường Đại học Y Hà Nội  
19 Nguyễn Anh Dũng 02-01-1966 Y học Phó giáo sư Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh  
20 Trần Ngọc Dũng 14-10-1968 Y học Phó giáo sư Học viện Quân y  
21 Lê Thanh Dũng 25-07-1974 Y học Phó giáo sư Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức  
22 Phan Hướng Dương 07-01-1970 Y học Phó giáo sư Bệnh viện Nội tiết Trung ương  
23 Phạm Văn Đếm 11-04-1977 Y học Phó giáo sư Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội  
24 Đặng Phúc Đức 09-09-1976 Y học Phó giáo sư Học viện Quân y  
25 Nguyễn Quang Đức 18-12-1975 Y học Phó giáo sư Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược Lâm sàng 108  
26 Võ Tấn Đức 05-10-1964 Y học Phó giáo sư Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh  
27 Lê Thanh Đức 17-08-1972 Y học Phó giáo sư Bệnh viện K  
28 Huỳnh Giao 19-06-1974 Y học Phó giáo sư Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh  
29 Trần Thị Thúy Hà 23-10-1971 Y học Phó giáo sư Trường Đại học Y Dược Hải Phòng  
30 Đỗ Xuân Hai 25-02-1982 Y học Phó giáo sư Học viện Quân y  
31 Phạm Thanh Hải 07-05-1984 Y học Phó giáo sư Trường Đại kọc Y Dược Hải Phòng  
32 Nguyễn Trọng Hào 03-12-1978 Y học Phó giáo sư Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh  
33 Nguyễn Xuân Hậu 20-12-1986 Y học Phó giáo sư Trường Đại học Y Hà Nội  
34 Nguyễn Lê Trung Hiếu 20-06-1975 Y học Phó giáo sư Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh  
35 Nguyễn Thị Thái Hòa 24-01-1976 Y học Phó giáo sư Bệnh viện K  
36 Nguyễn Thị Thu Hoài 28-08-1973 Y học Phó giáo sư Bệnh Viện Bạch Mai  
37 Trần Thị Hoàng 25-02-1976 Y học Phó giáo sư Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng  
38 Phùng Thị Huyền 02-09-1978 Y học Phó giáo sư Bệnh viện K  
39 Nguyễn Trọng Hưng 02-10-1977 Y học Phó giáo sư Viện Dinh dưỡng  
40 Nguyễn Thị Cẩm Hường 11-06-1979 Y học Phó giáo sư Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh  
41 Nguyễn Anh Khôi 07-10-1980 Y học Phó giáo sư Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch  
42 Võ Hồng Khôi 10-04-1975 Y học Phó giáo sư Bệnh viện Bạch Mai  
43 Đỗ Hùng Kiên 11-10-1972 Y học Phó giáo sư Bệnh viện K  
44 Nguyễn Hoàng Long 05-01-1984 Y học Phó giáo sư Trường Đại học VinUni  
45 Trần Quang Nam 14-11-1970 Y học Phó giáo sư Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh  
46 Trần Nguyễn Ngọc 06-03-1980 Y học Phó giáo sư Trường Đại học Y Hà Nội  
47 Cao Thanh Ngọc 13-08-1979 Y học Phó giáo sư Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh  
48 Đinh Hiếu Nhân 12-01-1966 Y học Phó giáo sư Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh  
49 Trần Kim Sơn 03-09-1979 Y học Phó giáo sư Trường Đại học Y Dược Cần Thơ  
50 Đỗ Tấn 06-01-1975 Y học Phó giáo sư Bệnh viện Mắt Trung ương  
51 Nguyễn Thành Tấn 02-05-1973 Y học Phó giáo sư Trường Đại học Y Dược Cần Thơ  
52 Lê Văn Thành 20-10-1967 Y học Phó giáo sư Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược Lâm sàng 108  
53 Nguyễn Thị Thắm 09-04-1980 Y học Phó giáo sư Trường Đại học Y Dược Hải Phòng  
54 Trần Thắng 23-04-1969 Y học Phó giáo sư Bệnh viện K  
55 Hà Văn Thiệu 08-06-1967 Y học Phó giáo sư Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch  
56 Lưu Quang Thùy 20-04-1978 Y học Phó giáo sư Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức  
57 Nguyễn Thị Phương Thủy 22-11-1975 Y học Phó giáo sư Trường Đại học Y Hà Nội  
58 Phan Đặng Anh Thư 16-05-1982 Y học Phó giáo sư Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh  
59 Nguyễn Kim Thư 17-04-1974 Y học Phó giáo sư Trường Đại học Y Hà Nội  
60 Nguyễn Lý Thịnh Trường 11-04-1979 Y học Phó giáo sư Bệnh viện Nhi Trung ương  
61 Vũ Ngọc Tú 14-03-1980 Y học Phó giáo sư Trường Đại học Y Hà Nội  
62 Nguyễn Anh Tuấn 09-03-1978 Y học Phó giáo sư Trường Đại học Y Hà Nội  
63 Nguyễn Thanh Tùng 16-02-1970 Y học Phó giáo sư Học viện Quân y  
64 Đỗ Đình Tùng 15-11-1975 Y học Phó giáo sư Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn  
65 Nguyễn Tuấn Tùng 14-01-1975 Y học Phó giáo sư Bệnh viện Bạch Mai  
66 Nguyễn Như Vinh 20-05-1975 Y học Phó giáo sư Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh  
67 Nguyễn Tuấn Vũ 24-01-1965 Y học Phó giáo sư Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch   
Số lượt xem : 47655
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu