Danh sách ứng viên chức danh GS, PGS năm 2023 (Xét tại Phiên họp lần thứ XII của HĐGSNN nhiệm kỳ 2018-2023, ngày 4-5/11/2023)

06/11/2023

Lưu ý: Ứng viên kiểm tra kỹ thông tin liên quan, nếu có thay đổi đề nghị liên hệ theo địa chỉ e-mailtatuan@moet.gov.vn

                                          DANH SÁCH ỨNG VIÊN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2023

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Ngành Nơi làm việc Quê quán (huyện/quận, tỉnh/thành phố) Chức danh đăng ký
1. HĐGS LIÊN NGÀNH  CHĂN NUÔI – THÚ Y – THUỶ SẢN
1 Nguyễn Thị Kim Đông 24/08/1956 Nữ Chăn nuôi Trường Đại học Tây Đô Ninh Kiều, Cần Thơ Giáo sư
2 Nguyễn Ngọc Hải 08/07/1962 Nam Thú y Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Vĩnh Bảo, Hải Phòng Giáo sư
3 Nguyễn Đức Hiền 26/02/1962 Nam Thú y Chi cục Chăn nuôi - Thú y Thành phố Cần Thơ Thành phố Châu Đốc, An Giang Giáo sư
4 Nguyễn Trọng Ngữ 05/05/1975 Nam Chăn nuôi Trường Đại học Cần Thơ Kế Sách, Sóc Trăng Giáo sư
5 Hà Xuân Bộ 27/08/1981 Nam Chăn nuôi Học viện Nông nghiệp Việt Nam Ninh Giang, Hải Dương Phó giáo sư
6 Bùi Phan Thu Hằng 24/03/1974 Nữ Chăn nuôi Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Thị xã Gò Công, Tiền Giang Phó giáo sư
7 Trần Thị Hoan 20/05/1982 Nữ Chăn nuôi Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên Kim Thành, Hải Dương Phó giáo sư
8 Trần Đức Hoàn 27/05/1981 Nam Thú y Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang Thuận Thành, Bắc Ninh Phó giáo sư
9 Phạm Đức Hùng 20/11/1979 Nam Thuỷ sản Trường Đại học Nha Trang Thái Thụy, Thái Bình Phó giáo sư
10 Nguyễn Văn Huy 28/10/1980 Nam Thuỷ sản Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Tân Kỳ, Nghệ An Phó giáo sư
11 Đỗ Thị Kim Lành 03/11/1982 Nữ Thú y Học viện Nông nghiệp Việt Nam Kim Thành, Hải Dương Phó giáo sư
12 Phạm Doãn Lân 16/04/1975 Nam Chăn nuôi Viện Chăn nuôi Ba Vì, Hà Nội Phó giáo sư
13 Nguyễn Thị Kim Liên 13/12/1973 Nữ Thuỷ sản Trường Đại học Cần Thơ Châu Thành, Tiền Giang Phó giáo sư
14 Nguyễn Trọng Lương 10/05/1980 Nam Thuỷ sản Trường Đại học Nha Trang Nghi Lộc, Nghệ An Phó giáo sư
15 Nguyễn Hoài Nam 26/06/1982 Nam Thú y Học viện Nông nghiệp Việt Nam Thanh Oai, Hà Nội Phó giáo sư
16 Mai Thị Ngân 20/09/1984 Nữ Thú y Học viện Nông nghiệp Việt Nam Nam Trực, Nam Định Phó giáo sư
17 Tô Văn Phương 09/07/1985 Nam Thuỷ sản Trường Đại học Nha Trang Kiến Xương, Thái Bình Phó giáo sư
18 Nguyễn Văn Sáng 02/01/1973 Nam Thuỷ sản Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản II Tây Sơn, Bình Định Phó giáo sư
19 Nguyễn Ngọc Tấn 01/01/1968 Nam Chăn nuôi Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Phú Ninh, Quảng Nam Phó giáo sư
20 Lâm Phước Thành 28/02/1984 Nam Chăn nuôi Trường Đại học Cần Thơ Trà Cú, Trà Vinh Phó giáo sư
21 Nguyễn Thiết 24/12/1982 Nam Chăn nuôi Trường Đại học Cần Thơ Thái Thụy, Thái Bình Phó giáo sư
22 Bùi Thị Thơm 20/04/1975 Nữ Chăn nuôi Viện Khoa học Sự sống, Đại học Thái Nguyên Gia Bình, Bắc Ninh Phó giáo sư
23 Võ Thành Toàn 12/08/1973 Nam Thuỷ sản Trường Đại học Cần Thơ Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng Phó giáo sư
24 Huỳnh Thanh Tới 16/11/1973 Nam Thuỷ sản Trường Đại học Cần Thơ Mỹ Xuyên, Sóc Trăng Phó giáo sư
2. HĐGS NGÀNH CƠ HỌC
1 Nguyễn Quốc Hưng 15/12/1975 Nam Cơ học Trường Đại học Việt Đức Quế Sơn, Quảng Nam Giáo sư
2 Vũ Văn Trường 14/06/1983 Nam Cơ học Trường Đại học Phenikaa Vĩnh Bảo, Hải Phòng Giáo sư
3 Đặng Thuỳ Đông 17/08/1988 Nữ Cơ học Trường Đại học Tôn Đức Thắng Đông Hưng, Thái Bình Phó giáo sư
4 Dương Thế Hùng 23/11/1974 Nam Cơ học Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên Yên Dũng, Bắc Giang Phó giáo sư
5 Vương Văn Thanh 20/11/1982 Nam Cơ học Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên Phó giáo sư
6 Võ Thành Trung 20/03/1984 Nam Cơ học Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam Phó giáo sư
3. HĐGS LIÊN NGÀNH CƠ KHÍ – ĐỘNG LỰC
1 Nguyễn Huy Bích 15/07/1962 Nam Cơ khí Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Mộ Đức, Quảng Ngãi Giáo sư
2 Phạm Văn Hùng 31/01/1961 Nam Cơ khí Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội Mỹ Hào, Hưng Yên Giáo sư
3 Nguyễn Hữu Lộc 05/08/1964 Nam Cơ khí Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh Giáo sư
4 Vũ Ngọc Pi 12/09/1964 Nam Cơ khí Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên Đông Hưng, Thái Bình Giáo sư
5 Lê Minh Thái 20/06/1967 Nam Cơ khí Học viện Kỹ thuật Quân sự Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc Giáo sư
6 Vũ Toàn Thắng 12/05/1975 Nam Cơ khí Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội Hoàn Kiếm, Hà Nội Giáo sư
7 Phạm Đình Bá 27/04/1984 Nam Cơ khí Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên Phó giáo sư
8 Mạc Thị Bích 01/01/1987 Nữ Cơ khí Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Thanh Hà, Hải Dương Phó giáo sư
9 Dương Xuân Biên 05/10/1982 Nam Cơ khí Học viện Kỹ thuật Quân sự Bắc Từ Liêm, Hà Nội Phó giáo sư
10 Hoàng Mạnh Cường 27/08/1978 Nam Cơ khí Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Kim Bảng, Hà Nam Phó giáo sư
11 Lê Khánh Điền 21/09/1956 Nam Cơ khí Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn  Quận 3, TP Hồ Chí Minh Phó giáo sư
12 Vũ Dương 01/06/1956 Nam Cơ khí Trường Đại học Duy Tân Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ Phó giáo sư
13 Nguyễn Xuân Hạ 26/10/1982 Nam Cơ khí Đại học Bách khoa Hà Nội Gia Lâm, Hà Nội Phó giáo sư
14 Trịnh Văn Hải 02/01/1984 Nam Cơ khí Học viện Kỹ thuật Quân sự Yên Định, Thanh Hoá Phó giáo sư
15 Dương Đình Hảo 02/01/1986 Nam Cơ khí Trường Đại học Nha Trang An Nhơn, Bình Định Phó giáo sư
16 Nguyễn Hà Hiệp 18/01/1980 Nam Động lực Học viện Kỹ thuật Quân sự Ứng Hòa, Hà Nội Phó giáo sư
17 Nguyễn Thành Hùng 21/11/1984 Nam Cơ khí Đại học Bách khoa Hà Nội Văn Giang, Hưng Yên Phó giáo sư
18 Lê Xuân Hưng 28/02/1985 Nam Cơ khí Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên Quế Võ, Bắc Ninh Phó giáo sư
19 Lê Thanh Long 23/04/1988 Nam Cơ khí Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Sơn Tịnh, Quảng Ngãi Phó giáo sư
20 Nguyễn Phụ Thượng Lưu 19/10/1983 Nam Động lực Trường Đại học Văn Lang Ninh Kiều, Cần Thơ. Phó giáo sư
21 Ngô Hữu Mạnh 30/01/1981 Nam Cơ khí Trường Đại học Sao Đỏ Tiên Du, Bắc Ninh Phó giáo sư
22 Nguyễn Quốc Mạnh 18/03/1978 Nam Cơ khí Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Yên Mỹ, Hưng Yên Phó giáo sư
23 Nguyễn Thị Thanh Nga 25/04/1982 Nữ Cơ khí Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên Yên Phong, Bắc Ninh Phó giáo sư
24 Nguyễn Tuấn Nghĩa 17/07/1980 Nam Động lực Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Hưng Nguyên, Nghệ An Phó giáo sư
25 Phạm Văn Bạch Ngọc 26/06/1977 Nam Cơ khí Viện Công nghệ Vũ trụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ Phó giáo sư
26 Nguyễn Đình Ngọc 19/05/1984 Nam Cơ khí Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên Triệu Sơn, Thanh Hóa Phó giáo sư
27 Nguyễn Đức Ngọc 10/12/1974 Nam Động lực Trường Đại học Thủy lợi Lạng Giang,  Bắc Giang Phó giáo sư
28 Lê Văn Nhu 27/10/1982 Nam Cơ khí Học viện Kỹ thuật Quân sự Triệu Sơn, Thanh Hoá Phó giáo sư
29 Lê Minh Nhựt 15/12/1976 Nam Cơ khí Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Hòa Vang, Đà Nẵng Phó giáo sư
30 Trần Đăng Quốc 05/06/1975 Nam Động lực Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội Thành phố Nam Định, Nam Định Phó giáo sư
31 Trần Anh Sơn 04/11/1989 Nam Cơ khí Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Khoái Châu, Hưng Yên Phó giáo sư
32 Nguyễn Hồng Thái 18/02/1976 Nam Cơ khí Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh. Phó giáo sư
33 Hồng Đức Thông 22/01/1980 Nam Động lực Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh Phó giáo sư
34 Nguyễn Thị Thu 28/09/1986 Nữ Cơ khí Đại học Bách khoa Hà Nội Cẩm Giàng, Hải Dương Phó giáo sư
35 Đỗ Đức Trung 12/10/1982 Nam Cơ khí  Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Ý Yên, Nam Định Phó giáo sư
36 Nguyễn Thành Trung 20/09/1985 Nam  Cơ khí  Đại học Bách khoa Hà Nội Hà Trung, Thanh Hóa Phó giáo sư
37 Nguyễn Thanh Trương 20/04/1980 Nam Cơ khí  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh Phó giáo sư
38 Nguyễn Anh Tú 30/03/1979 Nam Cơ khí  Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Hưng Hà, Thái Bình Phó giáo sư
39 Ngô Minh Tuấn 10/04/1985 Nam Cơ khí  Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên Phó giáo sư
40 Lê Duy Tuấn 25/05/1978 Nam Cơ khí  Học viện Kỹ thuật Quân sự Mê Linh, Hà Nội Phó giáo sư
41 Nguyễn Anh Tuấn 24/10/1985 Nam Động lực Học viện Kỹ thuật Quân sự TP Nam Định, Nam Định Phó giáo sư
42 Đặng Thái Việt 29/10/1978 Nam Cơ khí  Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội. Đô lương, Tỉnh Nghệ An Phó giáo sư
43 Đặng Phước Vinh 19/09/1985 Nam Cơ khí  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng Phú Vang, Thừa Thiên Huế. Phó giáo sư
4. HĐGS NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
1 Huỳnh Xuân Hiệp 17/02/1973 Nam Công nghệ thông tin Trường Đại học Cần Thơ Châu Thành, Hậu Giang Giáo sư
2 Nguyễn Hiếu Minh 07/11/1971 Nam Công nghệ thông tin Học viện Kỹ thuật Mật mã Sóc Sơn, Hà Nội Giáo sư
3 Phan Anh Cang 04/07/1975 Nam Công nghệ thông tin Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. Thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Phó giáo sư
4 Ngô Quốc Dũng 04/08/1983 Nam Công nghệ thông tin Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Hà Đông, Hà Nội Phó giáo sư
5 Nguyễn Văn Giang 18/10/1981 Nam Công nghệ thông tin Học viện Kỹ thuật Quân sự Yên Sơn, Tuyên Quang Phó giáo sư
6 Nguyễn Duy Hàm 10/10/1978 Nam Công nghệ thông tin Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Nghi Lộc, Nghệ An Phó giáo sư
7 Đặng Đức Hạnh 12/02/1980 Nam Công nghệ thông tin Trường ĐH Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội Nghi Xuân, Hà Tĩnh Phó giáo sư
8 Hà Minh Hoàng 08/12/1985 Nam Công nghệ thông tin Trường Đại học Phenikaa Gia Lộc, Hải Dương Phó giáo sư
9 Nguyễn Trọng Khánh 14/04/1982 Nam Công nghệ thông tin Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Phó giáo sư
10 Nguyễn Phi Lê 20/08/1982 Nữ Công nghệ thông tin Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội Hoằng Hóa, Thanh Hóa Phó giáo sư
11 Phạm Tuấn Minh 27/09/1981 Nam Công nghệ thông tin Trường Đại học Phenikaa Lý Nhân, Hà Nam Phó giáo sư
12 Nguyễn Lưu Thùy Ngân 14/10/1981 Nữ Công nghệ thông tin Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai Phó giáo sư
13 Đoàn Thanh Nghị 04/06/1976 Nam Công nghệ thông tin Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Chợ Mới, An Giang Phó giáo sư
14 Lê Chí Ngọc 11/07/1982 Nam Công nghệ thông tin Đại học Bách khoa Hà Nội Đồ Sơn, Hải Phòng Phó giáo sư
15 Trần Cao Trưởng 20/05/1983 Nam Công nghệ thông tin Học viện Kỹ thuật Quân sự Trực Ninh, Nam Định Phó giáo sư
5. HĐGS NGÀNH DƯỢC HỌC
1 Võ Quốc Ánh 20/01/1976 Nam Dược học Trường Đại học Dược Hà Nội Quảng Trạch, Quảng Bình Phó giáo sư
2 Hà Minh Hiển 22/08/1962 Nam Dược học Viện Kiểm nghiệm thuốc Thành phố Hồ Chí Minh Châu Thành, Tiền Giang Phó giáo sư
3 Nguyễn Như Hồ 02/01/1983 Nữ Dược học Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Tuy Phước, Bình Định Phó giáo sư
4 Nguyễn Thị Liên 11/10/1983 Nữ Dược học Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương Thạch Thất, Hà Nội Phó giáo sư
5 Nguyễn Thị Kiều Oanh 07/11/1986 Nữ Dược học Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội Thuận Thành, Bắc Ninh Phó giáo sư
6 Nguyễn Đăng Thoại 20/03/1968 Nam Dược học Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Đại Lộc, Quảng Nam Phó giáo sư
7 Võ Thị Cẩm Vân 01/01/1981 Nữ Dược học Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Thị xã An Khê, Gia Lai Phó giáo sư
6. HĐGS LIÊN NGÀNH ĐIỆN-ĐIỆN TỬ-TỰ ĐỘNG HÓA
1 Võ Nguyễn Quốc Bảo 03/06/1979 Nam Điện tử Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh Diên Khánh, Khánh Hòa Giáo sư
2 Trần Đức Tân 22/10/1980 Nam Điện tử Trường Đại học Phenikaa Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh. Giáo sư
3 Trần Xuân Tú 19/09/1977 Nam Điện tử Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nam Đàn, Nghệ An. Giáo sư
4 Mai Ngọc Anh 18/05/1977 Nam Tự động hoá Học viện Kỹ thuật Quân sự Thanh Ba, Phú Thọ Phó giáo sư
5 Nguyễn Lê Cường 25/08/1976 Nam Điện tử Trường Đại học Điện lực Đan Phượng, Hà Nội Phó giáo sư
6 Trương Cao Dũng 03/06/1980 Nam Điện tử Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Quốc Oai, Hà Nội Phó giáo sư
7 Phạm Đức Đại 10/11/1979 Nam Tự động hoá Trường Đại học Thủy lợi Lương Tài, Bắc Ninh Phó giáo sư
8 Dương Minh Đức 24/08/1979 Nam Tự động hoá Đại học Bách khoa Hà Nội Phú Bình, Thái Nguyên Phó giáo sư
9 Đỗ Trung Hải 07/01/1974 Nam Tự động hoá trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên Thanh Ba, Phú Thọ Phó giáo sư
10 Bùi Đức Hùng 07/09/1966 Nam Điện Trường Điện-Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội Ý Yên, Nam Định Phó giáo sư
11 Phan Trần Đăng Khoa 22/08/1985 Nam Điện tử Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng Hải Châu, Đà Nẵng Phó giáo sư
12 Ngô Minh Khoa 10/05/1983 Nam Điện Trường Đại học Quy Nhơn Tuy Phước, Bình Định Phó giáo sư
13 Phạm Nguyễn Thanh Loan 01/02/1982 Nữ Điện tử Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Phó giáo sư
14 Dương Thanh Long 28/01/1980 Nam Điện Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Đức Phổ, Quảng Ngãi Phó giáo sư
15 Đinh Thị Thái Mai 07/07/1983 Nữ Điện tử Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội Minh Hóa, Quảng Bình Phó giáo sư
16 Lương Duy Mạnh 26/10/1983 Nam Điện tử Học viện Kỹ thuật Quân sự Quảng Hòa, Cao Bằng Phó giáo sư
17 Hoàng Trọng Minh 14/12/1970 Nam Điện tử Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Tiên Du, Bắc Ninh Phó giáo sư
18 Vũ Thị Thu Nga 14/09/1981 Nữ Điện Trường Đại học Điện lực Sóc Sơn, Hà Nội Phó giáo sư
19 Vũ Văn Phong 05/10/1984 Nam Tự động hoá Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên Phó giáo sư
20 Nguyễn Hồng Quang 17/05/1984 Nam Tự động hoá Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên Mê Linh, Hà Nội Phó giáo sư
21 Phạm Ngọc Sơn 01/05/1981 Nam Điện tử Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Yên Khánh, Ninh Bình Phó giáo sư
22 Trần Thanh Sơn 05/10/1981 Nam Điện Trường Đại học Điện lực Nam Trực, Nam Định Phó giáo sư
23 Vũ Văn Thắng 21/03/1978 Nam Điện Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên Kim Động, Hưng Yên Phó giáo sư
24 Trần Viết Thắng 30/01/1974 Nam Tự động hoá Trường Đại học Nguyễn Tất Thành Mỹ Xuyên, Sóc Trăng Phó giáo sư
25 Đỗ Quang Thông 17/04/1966 Nam Tự động hoá Học viện Kỹ thuật Quân sự Bình Lục, Hà Nam Phó giáo sư
26 Trần Hoài Trung 04/11/1976 Nam Điện tử Trường Đại học Giao thông Vận tải Hương Sơn, Hà Tĩnh Phó giáo sư
27 Nguyễn Kiên Trung 22/02/1985 Nam Tự động hoá Đại học Bách khoa Hà Nội Hoài Đức, Hà Nội Phó giáo sư
28 Huỳnh Khả Tú 03/02/1979 Nữ Điện tử Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp Phó giáo sư
29 Phạm Thanh Tùng 01/01/1982 Nam Tự động hoá Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long Tam Bình, Vĩnh Long Phó giáo sư
30 Nguyễn Đức Tuyên 04/11/1983 Nam Điện Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội Yên Phong, Bắc Ninh Phó giáo sư
7. HĐGS NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI
1 Nguyễn Ngọc Long 06/10/1963 Nam Giao thông Vận tải Trường Đại học Giao thông Vận tải Vũ Thư, Thái Bình Giáo sư
2 Lê Vĩnh An 15/03/1980 Nam Giao thông Vận tải Trường Đại học Giao thông Vận tải Đô Lương, Nghệ An Phó giáo sư
3 Lê Hoàng An 10/01/1983 Nam Giao thông Vận tải Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh An Nhơn, Bình Định Phó giáo sư
4 Đào Văn Dinh 01/06/1963 Nam Giao thông Vận tải Trường Đại học Giao thông Vận tải Quỳnh Phụ, Thái Bình Phó giáo sư
5 Đỗ Duy Đỉnh 20/02/1981 Nam Giao thông Vận tải Trường Đại học Xây dựng Hà Nội Nam Trực, Nam Định Phó giáo sư
6 Chu Tiến Dũng 19/05/1979 Nam Giao thông Vận tải Trường Đại học Giao thông Vận tải Ba Vì, Hà Nội Phó giáo sư
7 Nguyễn Trọng Hiệp 30/07/1980 Nam Giao thông Vận tải Trường Đại học Giao thông Vận tải Nghĩa Hưng, Nam Định Phó giáo sư
8 Nguyễn Minh Hiếu 06/01/1987 Nam Giao thông Vận tải Trường Đại học Giao thông Vận tải Hai Bà Trưng, Hà Nội Phó giáo sư
9 Trần Quang Huy 25/12/1982 Nam Giao thông Vận tải Trường Đại học Nha Trang Điện Bàn, Quảng Nam Phó giáo sư
10 Nguyễn Văn Long 10/05/1984 Nam Giao thông Vận tải Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình Phó giáo sư
11 Vũ Văn Nghi 10/10/1979 Nam Giao thông Vận tải Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Tiền Hải, Thái Bình Phó giáo sư
12 Phan Hoàng Nam 26/07/1985 Nam Giao thông Vận tải Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng Phú Ninh, Quảng Nam Phó giáo sư
13 Nguyễn Văn Mỹ 01/10/1971 Nam Giao thông Vận tải Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng Đại Lộc, Quảng Nam Phó giáo sư
14 Phạm Ngọc Phương 02/07/1984 Nam Giao thông Vận tải Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng Điện Bàn, Quảng Nam Phó giáo sư
15 Võ Duy Hùng 25/06/1986 Nam Giao thông Vận tải Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng Hải Lăng, Quảng Trị Phó giáo sư
16 Phạm Đức Thọ 03/03/1983 Nam Giao thông Vận tải Trường Đại học Mỏ - Địa chất Phú Xuyên, Hà Nội Phó giáo sư
17 Nguyễn Văn Thuần 01/05/1980 Nam Giao thông Vận tải Trường Đại học Nha Trang Hoa Lư, Ninh Bình Phó giáo sư
18 Nguyễn Tiến Thủy 24/03/1985 Nam Giao thông Vận tải Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Yên Thành, Nghệ An Phó giáo sư
19 Nguyễn Xuân Tùng 21/02/1983 Nam Giao thông Vận tải Trường Đại học Giao thông Vận tải Hoàng Mai, Hà Nội Phó giáo sư
8. HĐGS NGÀNH GIÁO DỤC HỌC
1 Lê Thị Lan Anh 30/09/1977 Nữ Giáo dục học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Nho Quan, Ninh Bình Phó giáo sư
2 Trần Thị Ngọc Ánh 04/07/1986 Nữ Giáo dục học Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế Thạch Hà, Hà Tĩnh Phó giáo sư
3 Nguyễn Trung Cang 01/01/1977 Nam Giáo dục học Trường Đại học Kiên Giang Hải Lăng, Quảng Trị Phó giáo sư
4 Cao Danh Chính 20/06/1980 Nam Giáo dục học Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh Diễn Châu, Nghệ An Phó giáo sư
5 Nguyễn Thị Châu Giang 24/10/1976 Nữ Giáo dục học Trường Đại học Vinh Nam Đàn, Nghệ An Phó giáo sư
6 Nguyễn Ngọc Giang 31/12/1981 Nam Giáo dục học Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Quảng Xương, Thanh Hóa Phó giáo sư
7 Lê Thị Thu Hà 22/10/1971 Nữ Giáo dục học Trường Đại học Hồng Đức Yên Định, Thanh Hóa Phó giáo sư
8 Phạm Thị Thu Hiền 17/09/1980 Nữ Giáo dục học Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội Việt Trì, Phú Thọ Phó giáo sư
9 Nghiêm Xuân Huy 07/08/1977 Nam Giáo dục học Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội Ứng Hòa, Hà Nội Phó giáo sư
10 Lưu Nguyễn Quốc Hưng 26/01/1970 Nam Giáo dục học Trường Đại học Cần Thơ Tam Bình, Vĩnh Long Phó giáo sư
11 Phạm Thị Hương 09/06/1982 Nữ Giáo dục học Trường Đại học Vinh Triệu Sơn, Thanh Hoá Phó giáo sư
12 Vũ Thị Mai Hường 02/02/1985 Nữ Giáo dục học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Ý Yên, Nam Định Phó giáo sư
13 Kiều Thị Kính 11/02/1986 Nữ Giáo dục học Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam Phó giáo sư
14 Lê Xuân Mai 16/09/1980 Nữ Giáo dục học Trường Đại học Cần Thơ Phụng Hiệp, Hậu Giang Phó giáo sư
15 Phạm Sỹ Nam 20/04/1977 Nam Giáo dục học Trường Đại học Sài Gòn Nghi Xuân, Hà Tĩnh Phó giáo sư
16 Dương Mỹ Thẩm 25/08/1983 Nữ Giáo dục học Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Phú Hòa, Phú Yên Phó giáo sư
17 Trần Quốc Thao 03/08/1980 Nam Giáo dục học Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Thị xã Đức Phố, Quảng Ngãi Phó giáo sư
18 Phạm Quang Tiệp 09/01/1980 Nam Giáo dục học Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội Vũ Thư, Thái Bình Phó giáo sư
19 Trần Văn Trung 09/06/1967 Nam Giáo dục học Trường Đại học Thủ Dầu Một Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương Phó giáo sư
20 Nguyễn Văn Tuân 01/07/1980 Nam Giáo dục học Trường Đại học Thủ đô Hà Nội Chí Linh, Hải Dương Phó giáo sư
21 Nguyễn Thị Thanh Tùng 16/07/1984 Nữ Giáo dục học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Kim Động, Hưng Yên Phó giáo sư
22 Hoa Ánh Tường 02/05/1977 Nam Giáo dục học Trường Đại học Sài Gòn Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh Phó giáo sư
9. HĐGS LIÊN NGÀNH HÓA HỌC -CNTP
1 Ngô Quốc Anh 02/06/1974 Nam Hoá học Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên Giáo sư
2 Nguyễn Đại Hải 05/11/1984 Nam Hoá học Viện Công nghệ Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hải Hậu, Nam Định Giáo sư
3 Nguyễn Hùng Huy 11/04/1978 Nam Hoá học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Tiên Lữ, Hưng Yên Giáo sư
4 Nguyễn Kim Ngà 16/09/1969 Nữ Hoá học Viện Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội Ứng Hòa, Hà Nội Giáo sư
5 Đinh Thị Mai Thanh 15/01/1974 Nữ Hoá học Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Thành phố Hải Dương, Hải Dương Giáo sư
6 Trang Sĩ Trung 22/07/1971 Nam Công nghệ thực phẩm Trường Đại học Nha Trang Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp Giáo sư
7 Hà Cẩm Anh 26/06/1985 Nữ Hoá học Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Hải An, Hải Phòng Phó giáo sư
8 Phạm Tuấn Anh 16/07/1981 Nam Công nghệ thực phẩm Đại học Bách khoa Hà Nội Trực Ninh, Nam Định Phó giáo sư
9 Nguyễn Vân Anh 10/02/1977 Nữ Hoá học Viện Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội Lý Nhân, Hà Nam Phó giáo sư
10 Nguyễn Đăng Giáng Châu 20/09/1985 Nữ Hoá học Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Mỹ Đức, Hà Nội Phó giáo sư
11 Nguyễn Thuý Chinh 01/03/1987 Nữ Hoá học Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Thanh Liêm, Hà Nam Phó giáo sư
12 Huỳnh Lê Huy Cường 28/09/1981 Nam Hoá học Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh Cái Bè, Tiền Giang Phó giáo sư
13 Nguyễn Văn Dũng 22/07/1987 Nam Hoá học Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Cao Lãnh, Đồng Tháp Phó giáo sư
14 Lã Đức Dương 24/06/1983 Nam Hoá học Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự Kiến Thụy, Hải Phòng Phó giáo sư
15 Đào Văn Dương 17/03/1984 Nam Hoá học Trường Đại học Phenikaa Gia Bình, Bắc Ninh Phó giáo sư
16 Nguyễn Phúc Đảm 25/03/1985 Nam Hoá học Trường Đại học Cần Thơ Ô Môn, Cần Thơ Phó giáo sư
17 Đỗ Văn Đăng 07/06/1987 Nam Hoá học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Khoái Châu, Hưng Yên Phó giáo sư
18 Đậu Xuân Đức 20/05/1980 Nam Hoá học Trường Đại học Vinh Thạch Hà, Hà Tĩnh Phó giáo sư
19 Hoàng Mai Hà 10/06/1980 Nam Hoá học Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Thành phố Nam Định, Nam Định Phó giáo sư
20 Phạm Thị Thu Hà 21/09/1981 Nữ Hoá học Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên Phú Xuyên, Hà Nội Phó giáo sư
21 Hoàng Minh Hảo 10/09/1982 Nam Hoá học Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Yên Thành, Nghệ An Phó giáo sư
22 Phạm Thị Thu Hoài 17/07/1977 Nữ Hoá học Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Nam Trực, Nam Định Phó giáo sư
23 Mai Hương 29/12/1976 Nữ Hoá học Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Ứng Hòa, Hà Nội Phó giáo sư
24 Lê Thị Huyền 05/12/1985 Nữ Hoá học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Hoài Đức, Hà Nội Phó giáo sư
25 Nguyễn Văn Kim 20/04/1973 Nam Hoá học Trường Đại học Quy Nhơn Bình Sơn, Quảng Ngãi Phó giáo sư
26 Nguyễn Thị Tuyết Mai 21/12/1987 Nữ Hoá học Đại học Bách khoa Hà Nội Đông Anh, Hà Nội Phó giáo sư
27 Trần Thụy Tuyết Mai 08/10/1979 Nữ Hoá học Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp Phó giáo sư
28 Trần Thị Ái Mỹ 16/02/1982 Nữ Hoá học Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Phong Điền, Thừa Thiên Huế Phó giáo sư
29 Phan Thị Tố Nga 09/06/1985 Nữ Hoá học Viện Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội Thanh Chương, Nghệ An Phó giáo sư
30 Nguyễn Trọng Nghĩa 14/01/1981 Nam Hoá học Viện Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội Quỳnh Phụ, Thái Bình Phó giáo sư
31 Chu Mạnh Nhương 25/10/1983 Nam Hoá học Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên Văn Giang, Hưng Yên Phó giáo sư
32 Trần Minh Quỳnh 18/01/1971 Nam Hoá học Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam Diễn Châu, Nghệ An Phó giáo sư
33 Nguyễn Ngọc Thắng 03/04/1979 Nam Hoá học Viện Dệt may – Da giầy & Thời trang, Đại học Bách Khoa Hà Nội Hoài Đức, Hà Nội Phó giáo sư
34 Nguyễn Quốc Thắng 14/11/1977 Nam Hoá học Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Cần Đước, Long An Phó giáo sư
35 Hồ Viết Thắng 05/08/1983 Nam Hoá học Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng Phú Ninh, Quảng Nam Phó giáo sư
36 Cao Xuân Thắng 11/02/1985 Nam Hoá học Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Thiệu Hóa, Thanh Hóa Phó giáo sư
37 Phạm Đức Thịnh 26/07/1981 Nam Hoá học Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Nam Trực, Nam Định Phó giáo sư
38 Nguyễn Hữu Thọ 13/11/1974 Nam Hoá học Trường Đại học Sài Gòn Hưng Nguyên, Nghệ An. Phó giáo sư
39 Trần Đăng Thuần 17/03/1982 Nam Hoá học Viện Hoá học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Vĩnh Lộc, Thanh Hoá Phó giáo sư
40 Nguyễn Thị Thủy 23/05/1984 Nữ Hoá học Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Sóc Sơn, Hà Nội Phó giáo sư
41 Trần Viết Thứ 11/10/1978 Nam Hoá học Học viện Kỹ thuật Quân sự Quỳnh Phụ, Thái Bình Phó giáo sư
42 Phạm Văn Tiến 01/10/1979 Nam Hoá học Đại học Bách khoa Hà Nội Kiến Xương, Thái Bình Phó giáo sư
43 Trần Quốc Toàn 04/07/1984 Nam Hoá học Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên Nga Sơn, Thanh Hóa Phó giáo sư
44 Nguyễn Thảo Trang 25/07/1977 Nữ Hoá học Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Tiên Du, Bắc Ninh Phó giáo sư
45 Đặng Bảo Trung 20/02/1988 Nam Hoá học Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Phong Điền, Thừa Thiên Huế Phó giáo sư
46 Nguyễn Đình Trung 10/06/1968 Nam Hoá học Trường Đại học Đà Lạt Duy Xuyên, Quảng Nam Phó giáo sư
47 Nguyễn Đình Minh Tuấn 07/02/1984 Nam Hoá học Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam Phó giáo sư
48 Đặng Thanh Tuấn 20/08/1979 Nam Hoá học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Bình Lục, Hà Nam Phó giáo sư
49 Nguyễn Ngọc Tuệ 26/10/1979 Nam Hoá học Viện Kỹ thuật Hoá học, Đại học Bách khoa Hà Nội Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Phó giáo sư
50 Nguyễn Ngọc Tùng 03/12/1985 Nam Hoá học Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Lục Nam, Bắc Giang Phó giáo sư
51 Mai Hùng Thanh Tùng 01/10/1982 Nam Hoá học Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh Tuy Phước, Bình Định Phó giáo sư
52 Trần Tấn Việt 10/10/1979 Nam Hoá học Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Hải Lăng, Quảng Trị Phó giáo sư
53 Nguyễn Thị Thanh Xuân 15/03/1978 Nữ Hoá học Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng Sơn Trà, Đà Nẵng Phó giáo sư
54 Vương Trường Xuân 31/07/1979 Nam Hoá học Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên Quốc Oai, Hà Nội Phó giáo sư
12. HĐGS LIÊN NGÀNH KHOA HỌC TRÁI ĐẤT-MỎ
1 Nguyễn Đăng Hội 10/05/1971 Nam Khoa học Trái đất Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa Giáo sư
2 Nguyễn Mạnh Khải 18/12/1975 Nam Khoa học Trái đất Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh Giáo sư
3 Bùi Văn Đức 19/05/1982 Nam Khoa học Trái đất Trường Đại học Mỏ - Địa chất Thọ Xuân, Thanh Hóa Phó giáo sư
4 Lê Tiến Dũng 11/10/1985 Nam Mỏ Trường Đại học Mỏ - Địa chất Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh Phó giáo sư
5 Hoàng Thị Thu Hương 11/04/1980 Nữ Khoa học Trái đất Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang Phó giáo sư
6 Đặng Vũ Khắc 22/10/1970 Nam Khoa học Trái đất Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Gia Lâm, Hà Nội Phó giáo sư
7 Phạm Quốc Khánh 02/09/1978 Nam Khoa học Trái đất Trường đại học Mỏ - Địa chất Bình Lục, Hà Nam Phó giáo sư
8 Nguyễn Quốc Long 27/01/1980 Nam Khoa học Trái đất Trường đại học Mỏ - Địa chất Nho Quan, Ninh Bình. Phó giáo sư
9 Lê Xuân Thành 06/08/1979 Nam Mỏ Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Nam Trực, Nam Định Phó giáo sư
10 Nguyễn Chí Thành 01/09/1983 Nam Mỏ Trường Đại học Mỏ - Địa chất Nam Trực, Nam Định Phó giáo sư
11 Trần Thị Tuyết Thu 18/09/1978 Nữ Khoa học Trái đất Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Kim Sơn, Ninh Bình Phó giáo sư
12 Vũ Trung Tiến 14/04/1980 Nam Mỏ Trường Đại học Mỏ - Địa chất Quỳnh Phụ, Thái Bình Phó giáo sư
13 Lê Ngọc Tuấn 17/10/1982 Nam Khoa học Trái đất Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Tam Quan, Bình Định Phó giáo sư
14 Nguyễn Hữu Xuân 27/09/1973 Nam Khoa học Trái đất Trường Đại học Quy Nhơn Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa Phó giáo sư
13. HĐGS NGÀNH KINH TẾ
1 Nguyễn Khắc Quốc Bảo 29/09/1979 Nam Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Giáo sư
2 Nguyễn Trọng Cơ 23/06/1963 Nam Kinh tế Học viện Tài chính Hiệp Hòa, Bắc Giang Giáo sư
3 Đỗ Thị Hải Hà 26/10/1975 Nữ Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Gia Lộc, Hải Dương Giáo sư
4 Đặng Hoàng Linh 13/10/1979 Nam Kinh tế Học viện Ngoại giao Đức Thọ, Hà Tĩnh Giáo sư
5 Đinh Đức Trường 27/09/1977 Nam Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa Giáo sư
6 Nguyễn Hoàng Việt 26/04/1980 Nam Kinh tế Trường Đại học Thương mại Đô Lương, Nghệ An Giáo sư
7 Nguyễn Quốc Anh 06/03/1974 Nam Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Bình Giang, Hải Dương Phó giáo sư
8 Phan Anh 30/11/1982 Nam Kinh tế Học viện Ngân hàng Diễn Châu, Nghệ An Phó giáo sư
9 Hồ Thị Diệu Ánh 02/12/1979 Nữ Kinh tế Trường Đại học Vinh Nam Đàn, Nghệ An Phó giáo sư
10 Nguyễn Viết Bằng 20/11/1984 Nam Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế Phó giáo sư
11 Nguyễn Thị Bình 19/07/1980 Nữ Kinh tế Trường Đại học Ngoại thương Hoa Lư, Ninh Bình Phó giáo sư
12 Nguyễn Văn Bổn 02/07/1976 Nam Kinh tế Trường Đại học Tài chính - Marketing  Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh Phó giáo sư
13 Nguyễn Thị Khánh Chi 02/09/1984 Nữ Kinh tế Trường Đại học Ngoại thương Thị xã Sơn Tây, Hà Nội Phó giáo sư
14 Nguyễn Văn Chiến 16/09/1984 Nam Kinh tế Trường Đại học Thủ Dầu Một Vụ Bản, Nam Định Phó giáo sư
15 Dương Công Doanh 22/08/1987 Nam Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Thị xã Thuận Thành, Bắc Ninh Phó giáo sư
16 Khổng Tiến Dũng 14/02/1985 Nam Kinh tế Trường Đại học Cần Thơ Vĩnh Thạnh, Cần Thơ Phó giáo sư
17 Trương Thị Thùy Dương 09/03/1980 Nữ Kinh tế Học viện Ngân hàng Nghi Xuân, Hà Tĩnh Phó giáo sư
18 Lê Tiến Đạt 15/09/1982 Nam Kinh tế Trường Đại học Thương mại Thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh Phó giáo sư
19 Nguyễn Thành Đạt 07/06/1988 Nam Kinh tế Đại học Đà Nẵng Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam Phó giáo sư
20 Khưu Thị Phương Đông 30/09/1987 Nữ Kinh tế Trường Đại học Cần Thơ Châu Thành A, Hậu Giang Phó giáo sư
21 Phùng Thế Đông 21/06/1984 Nam Kinh tế Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia Quốc Oai, Hà Nội Phó giáo sư
22 Vũ Văn Đông 02/07/1972 Nam Kinh tế Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh Tiền Hải, Thái Bình Phó giáo sư
23 Phan Minh Đức 11/11/1985 Nam Kinh tế Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Tây Hồ, Hà Nội Phó giáo sư
24 Lê Thanh Hà 09/02/1990 Nam Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Thanh Hà, Hải Dương Phó giáo sư
25 Phạm Hà 12/05/1977 Nam Kinh tế Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Bình Sơn, Quảng Ngãi Phó giáo sư
26 Hà Hồng Hạnh 21/12/1985 Nữ Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Thiệu Hóa, Thanh Hóa Phó giáo sư
27 Nguyễn Phan Thu Hằng 18/06/1975 Nữ Kinh tế Trường Đại học Sài Gòn Nghi Xuân, Hà Tĩnh Phó giáo sư
28 Lê Thị Thuý Hằng 19/11/1983 Nữ Kinh tế Trường Đại học Tài chính - Marketing Thạch Hà, Hà Tĩnh Phó giáo sư
29 Nguyễn Văn Hậu 28/12/1974 Nam Kinh tế Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Hiệp Hòa, Bắc Giang Phó giáo sư
30 Đoàn Xuân Hậu 03/11/1984 Nam Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Thành phố Nam Định, Nam Định Phó giáo sư
31 Nguyễn Thu Hiền 10/12/1982 Nữ Kinh tế Học viện Tài chính Thị xã Duy Tiên, Hà Nam Phó giáo sư
32 Nguyễn Phúc Hiền 19/06/1975 Nam Kinh tế Trường Đại học Ngoại thương Hoằng Hóa, Thanh Hóa Phó giáo sư
33 Trần Thị Hiền 15/09/1976 Nữ Kinh tế Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa Phó giáo sư
34 Lục Mạnh Hiển 30/07/1974 Nam Kinh tế Trường Đại học Lao động - Xã hội Thanh Trì, Hà Nội Phó giáo sư
35 Phạm Văn Hiếu 01/09/1982 Nam Kinh tế Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Trực Ninh, Nam Định Phó giáo sư
36 Đinh Công Hoàng 01/08/1985 Nam Kinh tế Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Ý Yên, Nam Định Phó giáo sư
37 Nguyễn Thanh Hoàng 07/11/1967 Nữ Kinh tế Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Cái Răng, Cần Thơ Phó giáo sư
38 Nguyễn Hữu Huân 02/01/1988 Nam Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Hoài Nhơn, Bình Định Phó giáo sư
39 Phạm Mạnh Hùng 02/08/1987 Nam Kinh tế Học viện Ngân hàng Thanh Oai, Hà Nội Phó giáo sư
40 Trần Ngọc Hùng 12/04/1976 Nam Kinh tế Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Quảng Điền, Thừa Thiên – Huế Phó giáo sư
41 Bùi Quang Hùng 22/09/1978 Nam Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Phó giáo sư
42 Nguyễn Thanh Hùng 12/02/1985 Nam Kinh tế Trường Đại học Trà Vinh Châu Thành, Trà Vinh Phó giáo sư
43 Vũ Ngọc Huyên 23/11/1977 Nam Kinh tế Học viện Nông nghiệp Việt Nam Tiền Hải, Thái Bình Phó giáo sư
44 Nguyễn Thị Thanh Huyền 16/01/1976 Nữ Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Thanh Oai, Hà Nội Phó giáo sư
45 Vũ Thanh Hương 25/05/1977 Nữ Kinh tế Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Yên Định, Thanh Hóa Phó giáo sư
46 Nguyễn Thị Xuân Hương 08/03/1976 Nữ Kinh tế Trường Đại học Lâm nghiệp Nghi Lộc, Nghệ An Phó giáo sư
47 Nguyễn Hán Khanh 26/10/1983 Nam Kinh tế Trường Đại học Thủ Dầu Một Cẩm Khê, Phú Thọ Phó giáo sư
48 Võ Thị Vân Khánh 08/09/1979 Nữ Kinh tế Học viện Tài chính Quảng Ninh, Quảng Bình Phó giáo sư
49 Bùi Thị Hoàng Lan 02/05/1977 Nữ Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Thường Tín, Hà Nội Phó giáo sư
50 Huỳnh Thị Diệu Linh 27/01/1979 Nữ Kinh tế Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Đức Phổ, Quảng Ngãi Phó giáo sư
51 Nguyễn Thị Phương Linh 29/11/1987 Nữ Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hoàng Mai,  Hà Nội Phó giáo sư
52 Vân Thị Hồng Loan 01/10/1972 Nữ Kinh tế Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Diên Khánh, Khánh Hòa Phó giáo sư
53 Nguyễn Thị Loan 04/08/1983 Nữ Kinh tế Trường Đại học Hồng Đức Nông Cống, Thanh Hóa Phó giáo sư
54 Nguyễn Tiến Long 02/11/1976 Nam Kinh tế Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên Quỳnh Phụ, Thái Bình Phó giáo sư
55 Nguyễn Phương Mai 25/08/1981 Nữ Kinh tế Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Ứng Hòa, Hà Nội Phó giáo sư
56 Nguyễn Hoài Nam 21/09/1977 Nam Kinh tế Học viện Ngân hàng Yên Định,Thanh Hóa Phó giáo sư
57 Hồ Thị Thúy Nga 28/09/1980 Nữ Kinh tế Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Vĩnh Linh, Quảng Trị Phó giáo sư
58 Phạm Thị Kim Ngọc 23/08/1974 Nữ Kinh tế Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách khoa Hà Nội Quế Sơn, Quảng Nam Phó giáo sư
59 Nguyễn Thị Ngọc 17/08/1981 Nữ Kinh tế Viện Nghiên cứu châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Mê Linh, Hà Nội Phó giáo sư
60 Huỳnh Thế Nguyễn 12/03/1978 Nam Kinh tế Trường Đại học Tài chính – Marketing Mỏ Cày Nam, Bến Tre Phó giáo sư
61 Nguyễn Thị Hồng Nhâm 06/07/1990 Nữ Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Cẩm Khê, Phú Thọ Phó giáo sư
62 Phạm Tấn Nhật 17/10/1987 Nam Kinh tế Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Phú Lộc, Thừa Thiên Huế Phó giáo sư
63 Nguyễn Xuân Nhĩ 15/05/1969 Nam Kinh tế Trường Đại học Nguyễn Tất Thành Quế Sơn, Quảng Nam Phó giáo sư
64 Nguyễn Thị Nhung 01/06/1984 Nữ Kinh tế Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá Phó giáo sư
65 Nguyễn Quang Phục 10/12/1980 Nam Kinh tế Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế Phó giáo sư
66 Nguyễn Văn Phước 11/06/1985 Nam Kinh tế Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Tuy Phước, Bình Định Phó giáo sư
67 Võ Hữu Phước 04/07/1974 Nam Kinh tế Học viện Chính trị Khu vực II, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Cầu Ngang, Trà Vinh Phó giáo sư
68 Nguyễn Ngọc Duy Phương 15/01/1981 Nam Kinh tế Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Thạnh Phú, Bến Tre Phó giáo sư
69 Lại Cao Mai Phương 22/12/1981 Nữ Kinh tế Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Đông Hưng, Thái Bình Phó giáo sư
70 Nguyễn Minh Phương 23/07/1980 Nữ Kinh tế Học viện Ngân hàng Ân Thi, Hưng Yên Phó giáo sư
71 Nguyễn Thị Minh Phương 01/07/1981 Nữ Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Mê Linh, Hà Nội Phó giáo sư
72 Nguyễn La Soa 31/03/1983 Nữ Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Thanh Chương, Nghệ An Phó giáo sư
73 Nguyễn Minh Thành 02/11/1985 Nam Kinh tế Học viện Tài chính Xuân Trường, Nam Định Phó giáo sư
74 Phạm Dương Phương Thảo 09/07/1978 Nữ Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Thanh Liêm, Hà Nam Phó giáo sư
75 Lê Minh Thống 06/10/1981 Nam Kinh tế Trường Đại học Mỏ - Địa chất Quỳnh Lưu, Nghệ An Phó giáo sư
76 Phạm Thị Bích Thu 01/05/1987 Nữ Kinh tế Trường Đại học Hồng Đức Thiệu Hóa, Thanh Hóa Phó giáo sư
77 Phạm Quốc Thuần 13/10/1974 Nam Kinh tế Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Tân Trụ, Long An Phó giáo sư
78 Cù Thanh Thủy 11/10/1985 Nữ Kinh tế Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Nam Trực, Nam Định Phó giáo sư
79 Đặng Thu Thuỷ 26/01/1983 Nữ Kinh tế Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Gia Lâm,  Hà Nội Phó giáo sư
80 Nguyễn Thị Thu Thủy 20/10/1981 Nữ Kinh tế Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách khoa Hà Nội Gia Lâm, Hà Nội Phó giáo sư
81 Nguyễn Văn Thụy 03/04/1979 Nam Kinh tế Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Nghĩa Hưng, Nam Định Phó giáo sư
82 Nguyễn Thị Thu Thương 26/07/1985 Nữ Kinh tế Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, ĐH Thái Nguyên Ân Thi, Hưng Yên Phó giáo sư
83 Nguyễn Văn Tiến 01/08/1963 Nam Kinh tế Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Vinh, Nghệ An Phó giáo sư
84 Tạ Thu Trang 05/07/1980 Nữ Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Tiền Hải, Thái Bình Phó giáo sư
85 Hà Minh Trí 19/12/1970 Nam Kinh tế Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Phó giáo sư
86 Phạm Thị Tuyết Trinh 21/09/1984 Nữ Kinh tế Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Thọ Xuân, Thanh Hóa Phó giáo sư
87 Nguyễn Anh Trụ 19/11/1978 Nam Kinh tế Học viện Nông nghiệp Việt Nam Xuân Trường, Nam Định Phó giáo sư
88 Đỗ Thị Tươi 20/10/1975 Nữ Kinh tế Trường Đại học Lao động - Xã hội Hải Hậu, Nam Định Phó giáo sư
89 Nguyễn Thị Hồng Vân 07/12/1979 Nữ Kinh tế Học viện Tài chính Việt Trì, Phú Thọ Phó giáo sư
90 Nguyễn Quang Vĩnh 19/10/1981 Nam Kinh tế Trường Đại học Lao động - Xã hội Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Phó giáo sư
91 Phạm Thị Thanh Xuân 12/02/1981 Nữ Kinh tế Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Quảng Trạch, Quảng Bình Phó giáo sư
92 Nguyễn Thị Hoàng Yến 22/07/1979 Nữ Kinh tế Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Đông Anh, Hà Nội Phó giáo sư
14. HĐGS NGÀNH LUẬT HỌC
1 Vũ Công Giao 05/05/1968 Nam Luật học Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội Từ Sơn, Bắc Ninh Giáo sư
2 Nguyễn Thị Bảo Anh 11/04/1983 Nữ Luật học Trường Đại học Cần Thơ Cái Răng, Cần Thơ Phó giáo sư
3 Lê Lan Chi 04/04/1979 Nữ Luật học Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội Thái Thuỵ, Thái Bình Phó giáo sư
4 Nguyễn Trọng Điệp 05/05/1974 Nam Luật học Trường Đại học Luật, Đại học Quốc Gia Hà Nội Quốc Oai, Hà Nội Phó giáo sư
5 Viên Thế Giang 15/03/1980 Nam Luật học Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Thanh Liêm, Hà Nam Phó giáo sư
6 Dương Quỳnh Hoa 21/03/1977 Nữ Luật học Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Đông Anh, Hà Nội Phó giáo sư
7 Trần Kiên 03/02/1985 Nam Luật học Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội Kim Sơn, Ninh Bình Phó giáo sư
8 Phạm Thị Huyền Sang 08/05/1984 Nữ Luật học Trường Đại học Vinh Nam Đàn, Nghệ An Phó giáo sư
9 Lưu Quốc Thái 25/08/1972 Nam Luật học Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh Chợ Mới,  An Giang Phó giáo sư
10 Mai Văn Thắng 10/05/1981 Nam Luật học Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội Nga Sơn, Thanh Hóa Phó giáo sư
11 Bùi Hữu Toàn 15/05/1975 Nam Luật học Học viện Ngân hàng Tứ Kỳ, Hải Dương Phó giáo sư
15. HĐGS NGÀNH LUYỆN KIM
1 Bùi Anh Hòa 25/04/1974 Nam Luyện kim Đại học Bách khoa Hà Nội Hoàng Mai, Hà Nội Giáo sư
2 Lê Thị Thu Hằng 02/01/1985 Nữ Luyện kim Đại học Bách khoa Hà Nội Đông Anh, Hà Nội Phó giáo sư
3 Đặng Quốc Khánh 02/09/1980 Nam Luyện kim Đại học Bách khoa Hà Nội Nga Sơn, Thanh Hoá Phó giáo sư
16. HĐGS NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC
1 Nguyễn Đình Hiền 07/08/1980 Nam Ngôn ngữ học Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội Thanh Hà, Hải Dương Phó giáo sư
2 Phạm Hiển 24/07/1976 Nam Ngôn ngữ học Viện Ngôn ngữ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Thanh Trì, Hà Nội Phó giáo sư
3 Trần Thị Phương Lý 07/05/1981 Nữ Ngôn ngữ học Trường Đại học Sài Gòn Lệ Thuỷ, Quảng Bình Phó giáo sư
4 Hà Thị Mai Thanh 15/09/1986 Nữ Ngôn ngữ học Trường Đại học Tây Bắc Mai Sơn, Sơn La Phó giáo sư
17. HĐGS LIÊN NGÀNH NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP
1 Huỳnh Văn Chương 01/01/1973 Nam Nông nghiệp Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo Núi Thành, Quảng Nam Giáo sư
2 Trần Thị Thu Hà 01/06/1971 Nữ Lâm nghiệp Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên Đại Lộc, Quảng Nam Giáo sư
3 Lê Vĩnh Thúc 23/04/1975 Nam Nông nghiệp Trường Đại học Cần Thơ Tam Bình, Vĩnh Long Giáo sư
4 Đỗ Thị Bích Thủy 31/03/1964 Nữ Nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Giáo sư
5 Võ Văn Quốc Bảo 17/08/1978 Nam Nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế  Phó giáo sư
6 Nguyễn Thanh Bình 24/11/1977 Nam Nông nghiệp Trường Đại học Cần Thơ Châu Thành, Trà Vinh Phó giáo sư
7 Nguyễn Minh Chí 13/10/1979 Nam Lâm nghiệp Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Hoài Đức, Hà Nội Phó giáo sư
8 Trần Thị Hoàng Đông 06/07/1981 Nữ Nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Tiên Phước, Quảng Nam Phó giáo sư
9 Bùi Mạnh Hưng 03/03/1981 Nam Lâm nghiệp Trường Đại học Lâm nghiệp Hưng Hà, Thái Bình Phó giáo sư
10 Huỳnh Kỳ 28/09/1974 Nam Nông nghiệp Trường Đại học Cần Thơ Chợ Mới, An Giang Phó giáo sư
11 Kim Lavane 26/07/1981 Nam Nông nghiệp Trường Đại học Cần Thơ Thị xã Bình Minh, Vĩnh Long Phó giáo sư
12 Nguyễn Quang Lịch 27/08/1981 Nam Nông nghiệp Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Huế Thạch Hà, Hà Tĩnh Phó giáo sư
13 Hà Xuân Linh 02/06/1978 Nam Nông nghiệp Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên Gia Lộc, Hải Dương Phó giáo sư
14 Nguyễn Minh Lý 29/11/1986 Nam Nông nghiệp Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Phó giáo sư
15 Huỳnh Vương Thu Minh 17/10/1975 Nữ Nông nghiệp Trường Đại học Cần Thơ Châu Thành, Kiên Giang Phó giáo sư
16 Đỗ Thị Mỹ Phượng 29/05/1982 Nữ Nông nghiệp Trường Đại học Cần Thơ Ninh Kiều, Cần Thơ Phó giáo sư
17 Trần Thị Phượng 24/06/1979 Nữ Nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Cam Lộ, Quảng Trị Phó giáo sư
18 Đào Ngọc Quang 14/05/1975 Nam Lâm nghiệp Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Thiệu Hóa, Thanh Hóa Phó giáo sư
19 Trương Chí Quang 03/12/1978 Nam Nông nghiệp Trường Đại học Cần Thơ Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang Phó giáo sư
20 Đinh Thanh Sang 10/01/1975 Nam Lâm nghiệp Trường Đại học Thủ Dầu Một Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị Phó giáo sư
21 Đinh Trường Sơn 06/04/1977 Nam Nông nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình Phó giáo sư
22 Nguyễn Công Thuận 24/05/1981 Nam Nông nghiệp Trường Đại học Cần Thơ Tam Bình, Vĩnh Long Phó giáo sư
23 Phạm Thị Phương Thúy 12/11/1976 Nữ Nông nghiệp Trường Đại học Trà Vinh Cầu Kè, Trà Vinh Phó giáo sư
24 Phạm Châu Thùy 20/02/1977 Nữ Nông nghiệp Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên Phó giáo sư
25 Huỳnh Văn Tiền 08/04/1980 Nam Nông nghiệp Trường Đại học Cần Thơ Giồng Riềng, Kiên Giang Phó giáo sư
26 Hà Duy Trường 28/07/1980 Nam Nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên Tiền Hải, Thái Bình Phó giáo sư
27 Nguyễn Thanh Tuấn 14/09/1986 Nam Lâm nghiệp Phân hiệu Trường Đại học Lâm Nghiệp tại Đồng Nai Quốc Oai, Hà Nội Phó giáo sư
28 Phạm Hữu Tỵ 05/02/1978 Nam Nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Phó giáo sư
29 Lê Quý Tường 20/07/1963 Nam Nông nghiệp Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Quốc gia Hoằng Hóa, Thanh Hóa Phó giáo sư
18. HĐGS NGÀNH SINH HỌC
1 Nguyễn Trung Thành 02/09/1968 Nam Sinh học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Đô Lương, Nghệ An Giáo sư
2 Đặng Thị Phương Thảo 08/07/1976 Nữ Sinh học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh Ứng Hoà, Hà Nội Giáo sư
3 Nguyễn Thị Giang An 14/02/1970 Nữ Sinh học Trường Đại học Vinh Can Lộc, Hà Tĩnh Phó giáo sư
4 Nguyễn Văn Bốn 15/10/1984 Nam Sinh học Trường Đại học Tây Nguyên Bình Giang, Hải Dương Phó giáo sư
5 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 17/09/1977 Nữ Sinh học Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Cái Bè, Tiền Giang Phó giáo sư
6 Đào Thị Minh Châu 27/06/1975 Nữ Sinh học Trường Đại học Vinh Quốc Oai, Hà Nội Phó giáo sư
7 Hồ Tú Cường 19/10/1979 Nam Sinh học Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Quỳnh Lưu, Nghệ An Phó giáo sư
8 Đặng Thanh Dũng 29/03/1982 Nam Sinh học Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Cái Bè, Tiền Giang Phó giáo sư
9 Trần Văn Giang 10/10/1981 Nam Sinh học Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế Vĩnh Linh, Quảng Trị Phó giáo sư
10 Lê Thái Hoàng 11/11/1982 Nam Sinh học Trường Đại học Nguyễn Tất Thành Bình Giang, Hải Dương Phó giáo sư
11 Lê Thị Thanh Hương 25/01/1982 Nữ Sinh học Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên Quỳnh Phụ, Thái Bình Phó giáo sư
12 Nguyễn Thị Thương Huyền 10/04/1978 Nữ Sinh học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Đức Thọ, Hà Tĩnh Phó giáo sư
13 Huỳnh Chấn Khôn 13/12/1984 Nam Sinh học Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Quận 11, Thành Phố Hồ Chí Minh Phó giáo sư
14 Nguyễn Thị Hồng Loan 18/08/1982 Nữ Sinh học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia, Hà Nội Chí Linh, Hải Dương Phó giáo sư
15 Vũ Quốc Luận 06/08/1977 Nam Sinh học Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên Tràng Định, Lạng Sơn Phó giáo sư
16 Trịnh Đăng Mậu 05/06/1986 Nam Sinh học Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Hưng Nguyên, Nghệ An Phó giáo sư
17 Nguyễn Trọng Hồng Phúc 08/05/1983 Nam Sinh học Trường Đại học Cần Thơ Thới Lai, Cần Thơ Phó giáo sư
18 Đặng Văn Sơn 10/10/1982 Nam Sinh học Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Sơn Tịnh, Quảng Ngãi Phó giáo sư
19 Từ Quang Tân 05/01/1979 Nam Sinh học Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên Đồng Hỷ, Thái Nguyên Phó giáo sư
20 Văn Hồng Thiện 01/07/1979 Nam Sinh học Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Bến Lức, Long An Phó giáo sư
21 Nguyễn Thị Liên Thương 17/02/1981 Nữ Sinh học Trường Đại học Thủ Dầu Một Thành phố Thuận An, Bình Dương Phó giáo sư
22 Lê Văn Trọng 04/08/1985 Nam Sinh học Trường Đại học Hồng Đức Triệu Sơn, Thanh Hóa Phó giáo sư
23 Đỗ Văn Trường 10/04/1984 Nam Sinh học Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Giao Thủy, Nam Định Phó giáo sư
24 Nguyễn Văn Tú 11/04/1979 Nam Sinh học Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh Phó giáo sư
25 Nguyễn Đình Tứ 06/07/1978 Nam Sinh học Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Kim Động, Hưng Yên Phó giáo sư
26 Nguyễn Thị Hải Yến 22/03/1979 Nữ Sinh học Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên Lâm Thao, Phú Thọ Phó giáo sư
27 Hoàng Thị Thu Yến 18/05/1978 Nữ Sinh học Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên Võ Nhai, Thái Nguyên Phó giáo sư
19. HĐGS LIÊN NGÀNH SỬ HỌC – KHẢO CỔ HỌC – DÂN TỘC HỌC
1 Nguyễn Anh Chương 03/07/1978 Nam Sử học Trường Đại học Vinh Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Phó giáo sư
2 Trương Anh Thuận 16/06/1983 Nam Sử học Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Đức Phổ, Quảng Ngãi Phó giáo sư
3 Võ Xuân Vinh 28/10/1980 Nam Sử học Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Yên Thành, Nghệ An Phó giáo sư
20. HĐGS NGÀNH TÂM LÝ HỌC
1 Đặng Hoàng Minh 25/08/1979 Nữ Tâm lý học Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội Triệu Phong, Quảng Trị Giáo sư
2 Nguyễn Thị Trâm Anh 22/07/1980 Nữ Tâm lý học Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá Phó giáo sư
3 Nguyễn Thị Ngọc Bé 19/05/1986 Nữ Tâm lý học Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Phó giáo sư
4 Huỳnh Văn Chẩn 30/12/1966 Nam Tâm lý học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Mỏ Cày Bắc, Bến Tre Phó giáo sư
5 Lê Mỹ Dung 24/10/1975 Nữ Tâm lý học Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Điện Bàn, Quảng Nam Phó giáo sư
6 Nguyễn Thị Hằng Phương 01/09/1980 Nữ Tâm lý học Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Quảng Trạch, Quảng Bình Phó giáo sư
7 Nguyễn Thị Út Sáu 25/08/1982 Nữ Tâm lý học Trường Đại học Sư phạm, Đại Học Thái Nguyên Ba Vì, Hà Nội Phó giáo sư
8 Nguyễn Hải Thanh 15/06/1977 Nam Tâm lý học Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Lập Thạch, Vĩnh Phúc Phó giáo sư
21. HĐGS NGÀNH THỦY LỢI
1 Nguyễn Thị Kim Cúc 29/07/1976 Nữ Thuỷ lợi Trường Đại học Thủy lợi Vụ Bản, Nam Định Giáo sư
2 Bùi Quốc Lập 13/09/1973 Nam Thuỷ lợi Trường Đại học Thủy lợi Lâm Thao, Phú Thọ Giáo sư
3 Lê Văn Chính 10/12/1975 Nam Thuỷ lợi Trường Đại học Thủy lợi Kim Bảng, Hà Nam Phó giáo sư
4 Nguyễn Thiện Dũng 21/09/1981 Nam Thuỷ lợi Trường Đại học Thủy lợi Hưng Hà, Thái Bình Phó giáo sư
5 Ngô Anh Quân 05/11/1973 Nam Thuỷ lợi Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam Ứng Hòa, Hà Nội Phó giáo sư
6 Nguyễn Tiến Thành 25/10/1983 Nam Thuỷ lợi Trường Đại học Thủy lợi Ba Vì, Hà Nội Phó giáo sư
7 Trương Đức Toàn 23/03/1971 Nam Thuỷ lợi Trường Đại học Thủy lợi An Lão, Hải Phòng Phó giáo sư
8 Trịnh Quang Toàn 15/09/1987 Nam Thuỷ lợi Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam Yên Mỹ, Hưng Yên Phó giáo sư
9 Bùi Thị Kiên Trinh 23/04/1978 Nữ Thuỷ lợi Trường đại học Thủy lợi Thanh Liêm, Hà Nam Phó giáo sư
10 Nguyễn Đình Vượng 17/07/1976 Nam Thuỷ lợi Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam Ứng Hòa, Hà Nội Phó giáo sư
22. HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NGÀNH TOÁN
1 Tạ Thị Hoài An 24/10/1972 Nữ Toán học Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Nam Đàn, Nghệ An Giáo sư
2 Đoàn Thái Sơn 05/10/1984 Nam Toán học Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Nam Trực, Nam Định Giáo sư
3 Nguyễn Thị Vân Anh 17/10/1989 Nữ Toán học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình Phó giáo sư
4 Trần Quốc Duy 01/05/1983 Nam Toán học Phân hiệu Trường Đại học FPT tại Cần Thơ Bình Thủy, Cần Thơ Phó giáo sư
5 Nguyễn Tuấn Duy 23/12/1984 Nam Toán học Trường Đại học Tài chính - Marketing Đống Đa, Hà Nội Phó giáo sư
6 Lê Giang 23/03/1985 Nữ Toán học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Cẩm Thủy, Thanh Hóa Phó giáo sư
7 Trịnh Ngọc Hải 12/10/1983 Nam Toán học Viện Toán ứng dụng và Tin học, Đại học Bách khoa Hà Nội Thanh Hà, Hải Dương Phó giáo sư
8 Đặng Đình Hanh 18/07/1981 Nam Toán học Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Thuận Thành, Bắc Ninh Phó giáo sư
9 Phạm Đức Hiệp 24/09/1984 Nam Toán học Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội Quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Phó giáo sư
10 Đặng Tuấn Hiệp 10/03/1983 Nam Toán học Trường Đại học Đà Lạt Đức Thọ, Hà Tĩnh Phó giáo sư
11 Lê Trung Hiếu 30/11/1985 Nam Toán học Trường Đại học Đồng Tháp Tháp Mười, Đồng Tháp Phó giáo sư
12 Diêm Đăng Huân 13/07/1980 Nam Toán học Trường Đại học Nông-Lâm Bắc Giang Tân Yên, Bắc Giang Phó giáo sư
13 Nguyễn Văn Huấn 16/06/1980 Nam Toán học Trường Đại học Sài Gòn Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh Phó giáo sư
14 Nguyễn Văn Lương 20/12/1984 Nam Toán học Trường Đại học Hồng Đức Hà Trung, Thanh Hóa Phó giáo sư
15 Lê Phương 13/03/1985 Nam Toán học Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa Phó giáo sư
16 Nguyễn Minh Quân 05/04/1982 Nam Toán học Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Nghĩa Hành, Quảng Ngãi Phó giáo sư
17 Đào Trọng Quyết 10/07/1980 Nam Toán học Học viện Tài chính Lý Nhân, Hà Nam Phó giáo sư
18 Nguyễn Như Thắng 01/07/1983 Nam Toán học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Thuận Thành, Bắc Ninh Phó giáo sư
19 Bùi Lê Trọng Thanh 20/12/1987 Nam Toán học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Đức Phổ, Quảng Ngãi Phó giáo sư
20 Nguyễn Thị Thảo 05/10/1979 Nữ Toán học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Nga Sơn, Thanh Hóa Phó giáo sư
21 Mai Viết Thuận 08/01/1985 Nam Toán học Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên Cẩm Phả, Quảng Ninh Phó giáo sư
22 Lê Thị Thuý 13/07/1985 Nữ Toán học Trường Đại học Điện lực Thiệu Hoá, Thanh Hoá Phó giáo sư
23 Cao Thanh Tình 20/09/1981 Nam Toán học Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Hưng Nguyên, Nghệ An Phó giáo sư
24 Nguyễn Dương Toàn 10/11/1986 Nam Toán học Trường Đại học Hải Phòng Vũ Thư, Thái Bình Phó giáo sư
25 Trần Nam Trung 03/06/1974 Nam Toán học Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Mê Linh, Hà Nội Phó giáo sư
26 Nguyễn Minh Tùng 07/06/1987 Nam Toán học Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Cần Giuộc, Long An Phó giáo sư
23. HĐGS LIÊN NGÀNH TRIẾT HỌC-XÃ HỘI HỌC-CHÍNH TRỊ HỌC
1 Dương Kim Anh 14/09/1974 Nữ Xã hội học Học viện Phụ nữ Việt Nam Thành phố Thanh Hoá, Thanh Hoá Phó giáo sư
2 Nguyễn Ngọc Ánh 23/10/1981 Nữ Chính trị học Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Yên Định, Thanh Hóa Phó giáo sư
3 Nguyễn Trọng Bình 19/05/1981 Nam Chính trị học Học viện Chính trị khu vực IV, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Minh Thạch Hà, Hà Tĩnh Phó giáo sư
4 Võ Văn Dũng 13/10/1983 Nam Triết học Trường Đại học Khánh Hòa Đức Thọ, Hà Tĩnh Phó giáo sư
5 Bùi Hải Đăng 25/08/1979 Nam Chính trị học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Hưng Hà, Thái Bình Phó giáo sư
6 Phạm Thị Kiên 17/02/1984 Nữ Triết học Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Nga Sơn, Thanh Hóa Phó giáo sư
7 Phan Thị Luyện 09/01/1975 Nữ Xã hội học Trường Đại học Luật Hà Nội Vũ Thư, Thái Bình Phó giáo sư
8 Huỳnh Thị Ánh Phương 08/07/1979 Nữ Xã hội học Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi Phó giáo sư
9 Nguyễn Thị Quyết 23/09/1981 Nữ Triết học Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Mỹ Đức, Hà Nội Phó giáo sư
10 Đỗ Thị Thùy Trang 09/05/1986 Nữ Triết học Trường Đại học Văn Lang Đức Phổ, Quảng Ngãi Phó giáo sư
11 Nguyễn Minh Trí 20/10/1981 Nam Triết học Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Tháp Chàm, Ninh Thuận Phó giáo sư
12 Ngô Sỹ Trung 15/05/1982 Nam Chính trị học Học viện Hành chính Quốc gia Thái Thụy, Thái Bình Phó giáo sư
13 Phương Hữu Từng 01/12/1985 Nam Chính trị học Học viện Hành chính Quốc gia  Lương Tài, Bắc Ninh Phó giáo sư
14 Vũ Hồng Vận 30/05/1978 Nam Triết học Trường Đại học Giao thông vận tải, Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh Dương Kinh, Hải Phòng Phó giáo sư
24. HĐGS NGÀNH, LIÊN NGÀNH  VĂN HÓA-NGHỆ THUẬT-THỂ DỤC THỂ THAO
1 Nguyễn Thị Hiền 12/06/1965 Nữ Văn hoá  Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội Khoái Châu, Hưng Yên Giáo sư
2 Phạm Tiết Khánh 11/12/1961 Nam Văn hoá  Trường Đại học Trà Vinh Châu Thành, Trà Vinh Giáo sư
3 Trần Quang Diệu 16/07/1979 Nam Văn hoá  Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Vũ Thư, Thái Bình Phó giáo sư
4 Phùng Xuân Dũng 12/10/1984 Nam Thể dục thể thao Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội Thị xã Sơn Tây, Hà Nội Phó giáo sư
5 Hoàng Cẩm Giang 03/06/1983 Nữ Nghệ thuật Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội Hà Trung, Thanh Hóa  Phó giáo sư
6 Đỗ Văn Hùng 01/04/1976 Nam Văn hoá Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội Hậu Lộc, Thanh Hóa Phó giáo sư
7 Ngô Thị Huyền 02/11/1987 Nữ Văn hoá Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Kiến An, Hải Phòng Phó giáo sư
8 Trần Thị Kim Hương 19/08/1979 Nữ Thể dục thể thao Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Nam Trực, Nam Định. Phó giáo sư
9 Nguyễn Đình Lâm 19/05/1980 Nam Văn hoá Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội Lương Tài, Bắc Ninh Phó giáo sư
10 Nguyễn Đức Thắng 30/05/1980 Nam Văn hoá Trường Đại học Công nghệ Đông Á Quỳnh Phụ, Thái Bình Phó giáo sư
25. HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NGÀNH VĂN HỌC
1 Phạm Phương Chi 14/01/1982 Nữ Văn học Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Hạ Hòa, Phú Thọ Phó giáo sư
2 Hoàng Thị Thu Giang 06/09/1980 Nữ Văn học Trường Đại học Hạ Long Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh Phó giáo sư
3 Đào Thị Thu Hằng 17/01/1977 Nữ Văn học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình Phó giáo sư
4 Phan Mạnh Hùng 10/12/1979 Nam Văn học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Hưng Nguyên, Nghệ An Phó giáo sư
26. HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NGÀNH VẬT LÝ
1 Trần Hoài Nam 06/06/1981 Nam Vật lý Trường Đại học Phenikaa Sóc Sơn, Hà Nội Giáo sư
2 Nguyễn Tiến Anh 31/07/1981 Nam Vật lý Học viện Kỹ thuật Quân sự Thái Thụy, Thái Bình Phó giáo sư
3 Trần Tuấn Anh 06/03/1985 Nam Vật lý Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Nam Định, Nam Định Phó giáo sư
4 Nguyễn Thanh Bình 09/09/1986 Nam Vật lý Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên Thanh Liêm, Hà Nam Phó giáo sư
5 Phan Việt Cương 04/06/1978 Nam Vật lý Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam Can Lộc, Hà Tĩnh Phó giáo sư
6 Lê Văn Anh Cường 27/08/1984 Nam Vật lý Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Phó giáo sư
7 Đào Quang Duy 04/01/1983 Nam Vật lý Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội Thái Thụy, Thái Bình Phó giáo sư
8 Tạ Văn Dương 01/05/1984 Nam Vật lý Học viện Kỹ thuật Quân sự Tân Yên, Bắc Giang Phó giáo sư
9 Lê Tiến Hà 01/11/1980 Nam Vật lý Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên Đồ Lương, Nghệ An Phó giáo sư
10 Vũ Ngọc Hải 25/03/1981 Nam Vật lý Trường Đại học Phenikaa Vụ Bản, Nam Định Phó giáo sư
11 Phan Thanh Hải 10/11/1980 Nam Vật lý Trường Đại học Quy Nhơn Bố Trạch, Quảng Bình Phó giáo sư
12 Hoàng Nhật Hiếu 27/05/1979 Nam Vật lý Trường Đại học Quy Nhơn Hoài Ân, Bình Định Phó giáo sư
13 Nguyễn Duy Hùng 09/01/1979 Nam Vật lý Đại học Bách khoa Hà Nội Quỳnh Phụ, Thái Bình Phó giáo sư
14 Trần Quang Huy 19/10/1985 Nam Vật lý Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Lý Nhân, Hà Nam Phó giáo sư
15 Nguyễn Đức Trung Kiên 13/10/1979 Nam Vật lý Trường Đại học Phenikaa Quế Võ, Bắc Ninh Phó giáo sư
16 Trần Phan Thuỳ Linh 18/09/1985 Nữ Vật lý Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Can Lộc, Hà Tĩnh Phó giáo sư
17 Lê Trọng Lư 01/03/1972 Nam Vật lý Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Thọ Xuân, Thanh Hóa Phó giáo sư
18 Phạm Thế Song 10/01/1980 Nam Vật lý Trường Đại học Tây Bắc Thành phố Thái Bình, Thái Bình Phó giáo sư
19 Phạm Minh Tân 10/07/1979 Nam Vật lý Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên Phú Bình, Thái Nguyên Phó giáo sư
20 Nguyễn Văn Thái 26/09/1981 Nam Vật lý Viện Vật lý Kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội Từ Sơn, Bắc Ninh Phó giáo sư
21 Phạm Hương Thảo 03/05/1982 Nữ Vật lý Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế Tuyên Hoá, Quảng Bình Phó giáo sư
22 Nguyễn Thị Thảo 27/06/1986 Nữ Vật lý Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội Kinh Môn, Hải Dương Phó giáo sư
23 Vũ Văn Thú 29/07/1971 Nam Vật lý Trường Đại học Công đoàn Đông Hưng, Thái Bình Phó giáo sư
24 Nguyễn Thị Thúy 06/09/1986 Nữ Vật lý Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Thạch Thất, Hà Nội Phó giáo sư
25 Lê Mạnh Tú 20/12/1986 Nam Vật lý Trường Đại học Phenikaa Lâm Thao, Phú Thọ Phó giáo sư
26 Đỗ Quốc Tuấn 18/11/1985 Nam Vật lý Trường Đại học Phenikaa Thanh Liêm, Hà Nam Phó giáo sư
27. HĐGS LIÊN NGÀNH  XÂY DỰNG – KIẾN TRÚC
1 Đinh Quang Cường 10/12/1957 Nam Xây dựng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội Gia Viễn, Ninh Bình Giáo sư
2 Nguyễn Văn Tuấn 11/05/1977 Nam Xây dựng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội Thái Thụy, Thái Bình Giáo sư
3 Nguyễn Hoàng Anh 27/05/1987 Nam Xây dựng Trường Đại học Cần Thơ Thị xã Bạc Liêu, Bạc Liêu Phó giáo sư
4 Nguyễn Phú Cường 04/11/1983 Nam Xây dựng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Thị Xã Gò Công, Tiền Giang Phó giáo sư
5 Lê Thanh Cường 11/05/1981 Nam Xây dựng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Đức Thọ, Hà Tĩnh Phó giáo sư
6 Nguyễn Phan Duy 01/12/1981 Nam Xây dựng Trường Đại học Văn Lang Đồng Xuân, Phú Yên Phó giáo sư
7 Nguyễn Minh Đức 11/09/1984 Nam Xây dựng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Ứng Hòa, Hà Nội. Phó giáo sư
8 Phạm Thị Hải Hà 13/12/1974 Nữ Kiến trúc Trường Đại học Xây dựng Hà Nội Gia Viễn, Ninh Bình Phó giáo sư
9 Lê Đức Hiển 29/04/1979 Nam Xây dựng Trường Đại học Tôn Đức Thắng Phù Cát, Bình Định Phó giáo sư
10 Phạm Ngọc Hiếu 12/01/1985 Nam Xây dựng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Kim Động, Hưng Yên Phó giáo sư
11 Đặng Xuân Hùng 07/03/1983 Nam Xây dựng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội Ninh Giang, Hải Dương Phó giáo sư
12 Nguyễn Thanh Hưng 06/12/1973 Nam Xây dựng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Vinh, Nghệ An Phó giáo sư
13 Đặng Việt Hưng 05/12/1985 Nam Xây dựng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội Thanh Oai, Hà Nội Phó giáo sư
14 Đỗ Thị Thu Huyền 14/03/1981 Nữ Xây dựng Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Giao Thuỷ, Nam Định Phó giáo sư
15 Tống Tôn Kiên 02/08/1981 Nam Xây dựng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội Hoa Lư, Ninh Bình Phó giáo sư
16 Lê Thị Hồng Na 23/11/1975 Nữ Kiến trúc Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Yên Phong, Bắc Ninh Phó giáo sư
17 Nguyễn Lữ Phương 25/05/1979 Nam Xây dựng Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Thành Phố Hồ Chí Minh Thành phố Quy Nhơn, Bình Định Phó giáo sư
18 Lại Văn Quí 06/06/1989 Nam Xây dựng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Điện Bàn, Quảng Nam Phó giáo sư
19 Trần Ngọc Thanh 31/05/1984 Nam Xây dựng Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Phó giáo sư
20 Trần Minh Thi 14/02/1984 Nam Xây dựng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  Tuy Phước, Bình Định Phó giáo sư
21 Nguyễn Quốc Toản 04/12/1978 Nam Xây dựng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội Nam Trực, Nam Định Phó giáo sư
22 Bùi Phương Trinh 05/03/1985 Nữ Xây dựng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Đức Phổ, Quảng Ngãi Phó giáo sư
23 Nguyễn Hữu Anh Tuấn 16/02/1975 Nam Xây dựng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Huế, Thừa Thiên  Huế Phó giáo sư
24 Trần Minh Tùng 04/12/1977 Nam Kiến trúc Trường Đại học Xây dựng Hà Nội Quảng Trạch, Quảng Bình Phó giáo sư
28. HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NGÀNH  Y HỌC
1 Trần Xuân Bách 05/10/1984 Nam Y học Trường Đại học Y Hà Nội Thường Tín, Hà Nội Giáo sư
2 Trần Danh Cường 29/10/1964 Nam Y học Trường Đại học Y Hà Nội Lạng Giang, Bắc Giang Giáo sư
3 Trần Đỗ Hùng 03/07/1961 Nam Y học Trường Đại học Y Dược Cần Thơ Cờ Đỏ, Cần Thơ Giáo sư
4 Phạm Mạnh Hùng 24/03/1968 Nam Y học Trường Đại học Y Hà Nội Mỹ Hào, Hưng Yên Giáo sư
5 Trần Vân Khánh 04/06/1973 Nữ Y học Trường Đại học Y Hà Nội Nam Sách, Hải Dương Giáo sư
6 Nguyễn Trung Kiên 07/01/1971 Nam Y học Trường Đại học Y Dược Cần Thơ Hòn Đất, Kiên Giang Giáo sư
7 Đặng Quốc Ái 26/03/1980 Nam Y học Trường Đại học Y Hà Nội Cẩm Xuyên, Hà Tỉnh Phó giáo sư
8 Nguyễn Minh Anh 15/02/1979 Nam Y học Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Thạch Thất, Hà Nội Phó giáo sư
9 Nguyễn Quảng Bắc 03/03/1975 Nam Y học Bệnh viện Phụ sản Trung ương Cam Lộ, Quảng Trị Phó giáo sư
10 Nguyễn Bách 28/06/1969 Nam Y học Bệnh viện Thống Nhất Hương Vinh, Thừa Thiên Huế Phó giáo sư
11 Nguyễn Thanh Bình 10/08/1976 Nam Y học Trường Đại học Y Hà Nội Thanh Liêm, Hà Nam Phó giáo sư
12 Vũ Thanh Bình 02/07/1977 Nữ Y học Trường Đại học Y Dược Thái Bình Quỳnh Phụ, Thái Bình Phó giáo sư
13 Lê Trọng Bỉnh 17/06/1984 Nam Y học Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế Phong Điền, Thừa Thiên Huế Phó giáo sư
14 Ngô Thị Minh Châu 15/01/1976 Nữ Y học Trường Đại học Y- Dược, Đại học Huế Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế Phó giáo sư
15 Lương Quốc Chính 16/12/1976 Nam Y học Bệnh viện Bạch Mai Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa Phó giáo sư
16 Cung Văn Công 13/07/1964 Nam Y học Bệnh viện Phổi Trung ương Quế Võ, Bắc Ninh Phó giáo sư
17 Hoàng Gia Du 18/04/1976 Nam Y học Bệnh viện Bạch Mai Đồ Sơn, Hải Phòng Phó giáo sư
18 Phạm Thị Việt Dung 13/08/1980 Nữ Y học Trường Đại học Y Hà Nội Xuân Trường, Nam Định Phó giáo sư
19 Nguyễn Anh Dũng 02/01/1966 Nam Y học Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh Trảng Bàng, Tây Ninh Phó giáo sư
20 Trần Ngọc Dũng 14/10/1968 Nam Y học Học viện Quân y Giao Thủy, Nam Định Phó giáo sư
21 Lê Thanh Dũng 25/07/1974 Nam Y học Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Thị xã Sơn Tây, Hà Nội Phó giáo sư
22 Phan Hướng Dương 07/01/1970 Nam Y học Bệnh viện Nội tiết Trung ương Đức Thọ, Hà Tĩnh Phó giáo sư
23 Phạm Văn Đếm 11/04/1977 Nam Y học Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội Tứ Kỳ, Hải Dương Phó giáo sư
24 Đặng Phúc Đức 09/09/1976 Nam Y học Học viện Quân y Phú Xuyên, Hà Nội Phó giáo sư
25 Nguyễn Quang Đức 18/12/1975 Nam Y học Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược Lâm sàng 108 Việt Yên, Bắc Giang Phó giáo sư
26 Võ Tấn Đức 05/10/1964 Nam Y học Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Chợ Gạo, Tiền Giang Phó giáo sư
27 Lê Thanh Đức 17/08/1972 Nam Y học Bệnh viện K Xuân Trường, Nam Định Phó giáo sư
28 Huỳnh Giao 19/06/1974 Nữ Y học Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh Lai Vung, Đồng Tháp Phó giáo sư
29 Đỗ Xuân Hai 25/02/1982 Nam Y học Học viện Quân y Giao Thủy, Nam Định Phó giáo sư
30 Nguyễn Trọng Hào 03/12/1978 Nam Y học Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh Hoằng Hoá, Thanh Hoá Phó giáo sư
31 Nguyễn Xuân Hậu 20/12/1986 Nam Y học Trường Đại học Y Hà Nội Thanh Hà,  Hải Dương Phó giáo sư
32 Nguyễn Lê Trung Hiếu 20/06/1975 Nam Y học Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Gò Công Đông, Tiền Giang Phó giáo sư
33 Nguyễn Thị Thái Hòa 24/01/1976 Nữ Y học Bệnh viện K Đông Hưng, Thái Bình Phó giáo sư
34 Nguyễn Thị Thu Hoài 28/08/1973 Nữ Y học Bệnh Viện Bạch Mai Hoàn Kiếm, Hà Nội Phó giáo sư
35 Trần Thị Hoàng 25/02/1976 Nữ Y học Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng Hòa Vang, Đà Nẵng Phó giáo sư
36 Phùng Thị Huyền 02/09/1978 Nữ Y học Bệnh viện K Thọ Xuân, Thanh Hóa Phó giáo sư
37 Nguyễn Thị Cẩm Hường 11/06/1979 Nữ Y học Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Cà Mau, Cà Mau Phó giáo sư
38 Nguyễn Anh Khôi 07/10/1980 Nam Y học Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Phó giáo sư
39 Võ Hồng Khôi 10/04/1975 Nam Y học Bệnh viện Bạch Mai Yên Thành, Nghệ An Phó giáo sư
40 Đỗ Hùng Kiên 11/10/1972 Nam Y học Bệnh viện K Thường Tín, Hà Nội Phó giáo sư
41 Nguyễn Hoàng Long 05/01/1984 Nam Y học Trường Đại học VinUni Từ Sơn, Bắc Ninh Phó giáo sư
42 Trần Quang Nam 14/11/1970 Nam Y học Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Hương Thủy, Huế Phó giáo sư
43 Trần Nguyễn Ngọc 06/03/1980 Nam Y học Trường Đại học Y Hà Nội Quảng Trạch, Quảng Bình Phó giáo sư
44 Cao Thanh Ngọc 13/08/1979 Nữ Y học Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang Phó giáo sư
45 Đinh Hiếu Nhân 12/01/1966 Nam Y học Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh Phó giáo sư
46 Trần Kim Sơn 03/09/1979 Nam Y học Trường Đại học Y Dược Cần Thơ Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long Phó giáo sư
47 Đỗ Tấn 06/01/1975 Nam Y học Bệnh viện Mắt Trung ương Khoái Châu, Hưng Yên Phó giáo sư
48 Nguyễn Thành Tấn 02/05/1973 Nam Y học Trường Đại học Y Dược Cần Thơ Mỏ Cày Nam, Bến Tre Phó giáo sư
49 Lê Văn Thành 20/10/1967 Nam Y học Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược Lâm sàng 108 Hoằng Hoá, Thanh Hoá Phó giáo sư
50 Nguyễn Thị Thắm 09/04/1980 Nữ Y học Trường Đại học Y Dược Hải Phòng Tiên Lữ, Hưng Yên Phó giáo sư
51 Trần Thắng 23/04/1969 Nam Y học Bệnh viện K Bình Lục, Hà Nam Phó giáo sư
52 Hà Văn Thiệu 08/06/1967 Nam Y học Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Phù Cát, Bình Định Phó giáo sư
53 Lưu Quang Thùy 20/04/1978 Nam Y học Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Yên Phong, Bắc Ninh Phó giáo sư
54 Nguyễn Thị Phương Thủy 22/11/1975 Nữ Y học Trường Đại học Y Hà Nội Hoài Đức, Hà Nội Phó giáo sư
55 Phan Đặng Anh Thư 16/05/1982 Nữ Y học Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Tuy Hoà, Phú Yên Phó giáo sư
56 Nguyễn Kim Thư 17/04/1974 Nữ Y học Trường Đại học Y Hà Nội Xuân Trường, Nam Định Phó giáo sư
57 Nguyễn Lý Thịnh Trường 11/04/1979 Nam Y học Bệnh viện Nhi Trung ương Gia Lâm, Hà Nội Phó giáo sư
58 Vũ Ngọc Tú 14/03/1980 Nam Y học Trường Đại học Y Hà Nội Tiên Lữ, Hưng Yên Phó giáo sư
59 Nguyễn Anh Tuấn 09/03/1978 Nam Y học Trường Đại học Y Hà Nội Gia Bình, Bắc Ninh Phó giáo sư
60 Đỗ Đình Tùng 15/11/1975 Nam Y học Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Yên Mô, Ninh Bình Phó giáo sư
61 Nguyễn Tuấn Tùng 14/01/1975 Nam Y học Bệnh viện Bạch Mai Phù Mỹ, Bình Định Phó giáo sư
62 Nguyễn Như Vinh 20/05/1975 Nam Y học Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam Phó giáo sư
63 Nguyễn Tuấn Vũ 24/01/1965 Nam Y học Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch  Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Phó giáo sư

Lưu ý: Ứng viên kiểm tra kỹ thông tin liên quan, nếu có thay đổi đề nghị liên hệ theo địa chỉ e-mailtatuan@moet.gov.vn

Số lượt xem : 61071
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu