Công văn số: 128/HĐGSNN-VP V/v đăng ký, công khai HS điện tử xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019

05/07/2019

HĐGSNN hướng dẫn việc đăng ký, công khai hồ sơ điện tử xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 đối với các ứng viên thuộc 04 HĐGS ngành: CNTT, Thủy Lợi, Toán Học và Vật Lý; và các ứng viên thuộc các HĐGS ngành, liên ngành còn lại theo các đường link trong công văn số 128/HĐGSNN-VP ngày 5/7/2019

(Download tại đây)

Số lượt xem : 3791
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu