Cơ cấu tổ chức

12/03/2019

Giáo sư 

1. Hội đồng Giáo sư liên ngành Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản

2. Hội đồng Giáo sư ngành Cơ học

3. Hội đồng Giáo sư ngành Cơ khí-Động lực

4. Hội đồng Giáo sư ngành Công nghệ thông tin

5. Hội đồng Giáo sư ngành Dược học

6. Hội đồng Giáo sư Điện-Điện tử-Tự động Hóa

7. Hội đồng Giáo sư ngành Giao thông vận tải

8. Hội đồng Giáo sư ngành Giáo dục học

9. Hội đồng Giáo sư liên ngành Hóa học - CN Thực phẩm

10. Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học An ninh

11. Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học Quân sự

12. Hội đồng Giáo sư liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ

13. Hội đồng Giáo sư ngành Kinh tế

14. Hội đồng Giáo sư ngành Luật học

16. Hội đồng Giáo sư ngành Ngôn ngữ học

15. Hội đồng Giáo sư ngành Luyện Kim

17. Hội đồng Giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp

18. Hội đồng Giáo sư ngành Sinh học

19. Hội đồng Giáo sư liên ngành Sử học - Khảo cổ - Dân tộc học

20. Hội đồng Giáo sư ngành Tâm lý học

21. Hội đồng Giáo sư ngành Thủy lợi

22. Hội đồng Giáo sư ngành Toán học

23. Hội đồng Giáo sư liên ngành Triết học-Chính trị học-Xã hội học

24. Hội đồng Giáo sư liên ngành Văn hóa-Nghệ thuật -Thể dục thể thao

25. Hội đồng Giáo sư ngành Văn học

26. Hội đồng Giáo sư ngành Vật lý

27. Hội đồng Giáo sư liên ngành Xây dựng - Kiến trúc

28. Hội đồng Giáo sư ngành Y học

Số lượt xem : 27323
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu