Cơ cấu tổ chức

12/03/2019

Theo ...... của "Quy định về tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS", cơ cấu tổ chức của HĐGSNN như sau (nhấp vào tên các hội đồng để xem thông tin chi tiết):

 

Số lượt xem : 2539
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu