Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước làm việc với Hội đồng Giáo sư ngành Y học

20/09/2019

Trao đổi tại buổi làm việc với Chủ tịch Hội đồng GS Nhà nước, GS.TS Đặng Vạn Phước, Chủ tịch Hội đồng GS ngành Y học cho biết, Hội đồng GS ngành Y học năm 2019  học gồm 15 thành viên, trong đó 100% là Giáo sư. Năm 2019, số ứng viên thuộc ngành sức khỏe được thông qua tại Hội đồng GS cơ sở gồm 47 người, hiện nay, Hội đồng GS ngành Y học đang tổ chức đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 cho 39 ứng viên này, trong đó có 10 ứng viên GS và 29 ứng viên PGS.

Theo GS.TS Đặng Vạn Phước, xét tiêu chuẩn chức danh GS, PGS không phải là công việc mới nhưng đây là năm đầu tiên Hội đồng GS ngành, liên ngành thực hiện việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS theo Quyết định 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chính vì vậy, Hội đồng GS ngành Y học thống nhất quan điểm: không phải là bao nhiêu ứng viên đạt mà quan trọng là chất lượng đội ngũ GS, PGS trong ngành Y, qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ hành nghề.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch Hội đồng GS Nhà nước đánh giá cao sáng kiến thành lập 2 nhóm chuyên gia thẩm định bài báo quốc tế và sách tham khảo, chuyên khảo của Hội đồng GS ngành Y học để làm cơ sở cho Hội đồng xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS, điều này khẳng định công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS kỹ lưỡng của Hội đồng.

Nhìn nhận quá trình thực hiện nhiệm vụ của các Hội đồng GS ngành, liên ngành năm 2019 đến thời điểm này, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, về cơ bản các Hội đồng đã bám sát các quy định trong Quyết định 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, một số vấn đề về kỹ thuật, chuyên môn đã được các Hội đồng khắc phục, đồng thời rà soát để từng bước hoàn thiện cho những năm tiếp theo.

Cùng với quá trình thẩm định, báo cáo khoa học tổng quan và bỏ phiếu để lựa chọn các ứng viên theo tiêu chuẩn, trong trường hợp ứng viên có ý kiến khác, Bộ trưởng lưu ý các thành viên Hội đồng ngành, liên ngành cần dành thời gian để trao đổi chuyên môn với ứng viên, đảm bảo quá trình, kết quả xét tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 - năm đầu tiên thực hiện quyết định 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng là năm đầu tiên bước sang giai đoạn mới - bài bản hơn, khách quan hơn và chất lượng hơn.

Bên cạnh nhiệm vụ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS hàng năm, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng đề nghị các thành viên Hội đồng GS ngành Y học tham gia tư vấn hỗ trợ Bộ GDĐT ban hành bộ chuẩn chương trình đào tạo đối với khối ngành khoa học sức khỏe để các trường làm căn cứ phát triển chương trình đào tạo  theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học nhằm tạo ra sự thống nhất về chuẩn mực đào tạo và chuẩn đầu ra đối với các ngành đào tạo trong khối ngành này, tạo điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo và hội nhập quốc tế cho ngành Y nói riêng và giáo dục đại học nói chung.

Theo thông tin từ Văn phòng Hội đồng GSNN, đến nay đã có 9/28 Hội đồng GS ngành, liên ngành hoàn thành công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019. Đánh giá chung cho thấy, các Hội đồng GS ngành, liên ngành đã tuân thủ đầy đủ các quy định tại Quyết định 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các Hội đồng đều tổ chức phiên họp trù bị để quán triệt và thống nhất quy trình xét, những điểm cần lưu ý trong quá trình thẩm định hồ sơ, thảo luận và đi đến thống nhất những nội dung quan trọng, phù hợp với đặc thù của ngành, liên ngành nhằm thống nhất sự đánh giá hồ sơ ứng viên.

Các Hội đồng cũng đã phối hợp chặt chẽ với chuyên gia, cán bộ của Văn phòng HĐGSNN để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh (khiếu nại, tố cáo,…). Kết quả đánh giá ứng viên đều nêu rõ những ưu điểm, nhược điểm của từng hồ sơ và lý do hồ sơ không đạt tiêu chuẩn. Dự kiến, các Hội đồng GS ngành, liên ngành sẽ hoàn thành công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 trước ngày 30/9/2019.

Số lượt xem : 4439
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu